Vidmantas Misevičius. Vietiniai karai dėl Referendumo

Vietiniai karai dėl referendumo

2021 lapkričio 04 13:45:00
Vidmantas MISEVIČIUS
 

Visų Šventųjų dieną Vaidas Žemaitis Lekstutis paskelbė, kad stabdo jo paskelbtą Mano TV išvažiuojamąjį parašų rinkimą dėl referendumo iniciatyvos kartėlės sumažinimo iki 100 tūkst. piliečių parašų. Jis pareiškė, jog nepardavinės referendumo, nes nėra patenkintas tariamu referendumo valdžios išrinkimu – Audriumi Butkevičiumi, Zigmu Vaišvila ir Tauru Jakelaičiu.

 

 

Organizatorių reakcija

Netrukus po V.Lekstučio pasisakymo Referendumo organizatoriai išplatino pranešimą, kuriame nurodė, kad nesiima vertinti šio asmens tokio veiksmo priežasčių bei jo gąsdinimų sunaikinti lapus su surinktais piliečių parašais.

„Z.Vaišvila ir kiti Referendumo iniciatyvinės grupės nariai bei koordinatoriai su V.Lekstučiu prieš tai išsiaiškino visus jam rūpėjusius klausimus. Tačiau jis nusprendė kelti reikalavimus Referendumo iniciatyvinei grupei. Nepaisant V.Lekstučio norų, iniciatyvinės grupės narys A.Butkevičius turi teisę pasiūlyti aktyvinti veiklą, visose apskrityse surasti atsakingus už parašų rinkimą asmenis ir vietas, kuriose renkami parašai, dalijami parašų rinkimo lapai. Tai būtina ir dėl informacijos apie surinktus parašus gavimo paspartinimo. Tas pavesta sukurtam organizaciniam štabui“,- rašoma pranešime.

Taip pat buvo priminta, kad iniciatyva ir referendumo likimo Lietuvoje klausimas nėra vieno asmens klausimas.

„Todėl tik įregistravus ją mes kvietėme į organizacinį štabą, kuo daugiau asmenų ir organizacijų bei partijų atstovų. V.Lekstučio minėtą Susitelkimo branduolį taip pat inicijavo ne V.Lekstutis, bet Lietuvos visuomenės taryba. V.Lekstučiui, panorusiam skaičiuoti referendumui aukojamas lėšas, paaiškiname, kad su jomis jis galės susipažinti ir VRK interneto puslapyje. Taip, jų mažai, kol kas pakako tik vieno Referendumo laikraščio numeriui 25 tūkst. tiražu išleisti. Tačiau mes neskaičiuojame V.Lekstučio iš žmonių gaunamos paramos lėšų. Tai žmonių apsisprendimas ir jų valia. Ir niekas neprekiauja parašų rinkimu. Bent mums tai nėra žinoma“, – pabrėžė organizatoriai.

Nerimauja dėl parašų likimo

Pats V.Lekstutis „Vakaro žinioms“ teigė, kad parašų rinkimas ne nutrauktas, o tik savaitei sustabdytas.

„Man kilo abejonių dėl netikėto ir aktyvaus A.Butkevičiaus, ne taip seniai teigusio, kad visi referendumai yra niekiniai, įsitraukimo. Jis parašų rinkimo procese nedalyvavo, o atsirado tik tuomet, kai LRT gavo eterį ir progą pasimaivyti prieš kameras. Tai buvo pirmas jo „darbas“, todėl ir kilo klausimų dėl tolesnio parašų likimo“, – sakė V.Lekstutis.

Jis priminė, kad dar vasarą įvyko 30-ies visuomeninių-pilietinių organizacijų susirinkimas. Jame buvo nuspręsta susivienyti. Taip gimė „Susitelkimo branduolys“, po savo iškaba priglaudęs visus aktyvius Lietuvos piliečius.

„Šios organizacijos nariai susitikdavo kas savaitę ar dvi. Vieno iš susirinkimų metu buvo nuspręsta vieningai imtis darbo ir surinkti 300 tūkst. parašų, nes prieš tai juos rinko tik pavieniai asmenys. Tam sutarėm panaudoti mobilią TV studiją ir rengti turą per Lietuvą, – toliau pasakojo visuomenininkas. – Raseiniuose spalio 30 d. buvo numatytas susirinkimas su aiškia darbotvarke. Atvykus į susirinkimą jį pradėjo vesti svetimas žmogus (A.Butkevičius – aut. past.). Tuomet paaiškėjo, kad jam viską, nepasitarę su kitais organizacijos nariais, patikėjo T.Jakelaitis ir Z.Vaišvila. Nors buvo pasiteirauta, kas jis toks ir kodėl susirinkimas vyksta ne pagal darbotvarkę, aiškaus atsakymo gauta nebuvo. Taip pat liko neaišku, kiek parašų jau surinkta.“

Nesutikdamas su tokia padėtimi, V.Lekstutis paliko susirinkimą, tačiau veiklos nutraukti neketina.

„Bijodami, kad turimi parašai nedingtų ar nebūtų nusavinti, laikinai sustabdėme jų rinkimą. Dabar organizuojame naują susirinkimą, kuris vyks pagal spalio 30 d. darbotvarkę. Taip pat prašysime T.Jakelaičio paaiškinti, kas čia įvyko ir kodėl organizaciją bandoma perduoti A.Butkevičiui. Turimi parašai, kadangi aš asmeniškai A.Butkevičiumi nepasitikiu, greičiausiai bus patikėti Vilmantui Povilaičiui bei Vidai Stankūnienei. Planuojame, kad kartu su šiais žmonėmis ir pateiksime juos VRK. Esame atsakingi prieš pasirašiusius šalies gyventojus, todėl privalome pateisinti jų pasitikėjimą“, – apibendrino V.Lekstutis.

Jis arba beraštis, arba provokatorius

Signataras Z.Vaišvila neslėpė, kad minėtame, daug aistrų sukėlusiame, susirinkime nedalyvavo, todėl jo komentuoti negali, tačiau atkreipė dėmesį į kitus šios istorijos niuansus.

„Dar išvakarėse V.Lekstučiui viskas buvo smulkiai ir papunkčiui išdėstyta. Jis patvirtino, kad viską suprato, tačiau kitą dieną pasielgė priešingai, negu buvo kalbėta. Mano nuomone, tai rodo, kad arba jis nieko nesuprato, arba yra provokatorius. Kitų variantų nematau, – garsiai svarstė Nepriklausomybės akto signataras. – Teisės požiūriu jokių viršininkų Referendumo iniciatyvinėje grupėje būti negali, nes to nenumato įstatymai. Tai aiškiai pasakiau ir V.Lekstučiui.

Referendumo iniciatyvinė grupė įregistruota birželio 29 d. Ją sudaro 19 narių, 5 iš kurių yra Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai – A.Butkevičius, Egidijus Klumbys, Bronius Genzelis, Eimantas Grakauskas ir aš. Taip pat visiems nuo pirmųjų dienų buvo žinoma, kad yra 3 koordinatoriai – Nendrė Černiauskienė,
T.Jakelaitis ir aš. Įstatymas numato tokią tvarką ir mes jos nepažeidinėsime.“

Tai, pasak jo, kad A.Butkevičius pasiūlė apskrityse turėti po atsakingą žmogų, ne tik nesikerta su bendra tvarka, bet ir yra naudinga. Z.Vaišvilos nuomone, tik „beraštis ar landsberginę mokyklą lankęs provokatorius gali tame įžvelgti siekį uzurpuoti valdžią“. Apie referendumo „pirkimą“ jis išvis nepanoro kalbėti, nes „kaip galima nupirkti referendumą“?

Z.Vaišvilos teigimu, V.Lekstutį į vietą pastatė žmonės, kurie viską vertina labai rimtai ir puikiai supranta, jog referendumas yra bendras reikalas.

„Jie „uždengė“ jo grafiką ir vyksta ten, kur turėjo vykti jis. Visgi V.Lekstučio „nuopelnų“ nuvertinti negalima. Tariu jam didelį „ačiū“ už tai, kad išjudino žmones ir paskatino juos aktyviau veikti“, – džiaugėsi Z.Vaišvila.

Jis patikino, kad pas A.Butkevičių parašai tikrai nebus saugomi, nes jis nepriklauso koordinatoriams. Visus parašus saugos viešai VRK puslapyje paskelbti minėti trys asmenys, o suneš juos visi lapus gavę ir už juos pasirašę parašų rinkėjai.

„Tiksliau, ne visi, nes pats V.Lekstutis už gautus lapus nepasirašė. Parašą, kad gavo balsų rinkimo lapus, padėjo jo draugė Eglė. Manau, tai dar vienas įrodymas to, jog jis yra bailys ir provokatorius. Bet jeigu jo pasiimtų lapų tarp likusių nebus ir VRK pareikalaus atsakomybės iš mūsų, mes jos pareikalausime iš jo“, – patikino signataras.

Pasiteiravus, ar bus spėtas surinkta reikiamas parašų kiekis – Z.Vaišvila atsakė teigiamai.

„Žemės referendumui buvo skirti tik trys mėnesiai. Mes turime gerokai daugiau laiko. Be to, nemažai parašų jau yra surinkta, aš VRK paprašiau išduoti papildomus parašų rinkimo lapus, nes jau matau, kad jų pritrūks. Renkami parašai ir elektroninėje erdvėje. Tiesa, VRK šią iniciatyvą, paspaudus, paskelbė tik praėjusią savaitę, bet viskas akivaizdžiai rodo, kad situacija krypsta į gerąją pusę“, – pasidžiaugė iniciatorius.

Baigdamas pokalbį Z.Vaišvila išreiškė viltį, kad V.Lekstutis apsigalvos, atsiprašys pasirašiusių žmonių ir grįš rinkti parašų.

„Taip jis patvirtintų, kad nėra specialiai referendumo žlugdymui atsiųstas provokatorius. O kol jis galvoja, mes nenuleisdami rankų dirbsime toliau“, – pažadėjo signataras.

Su A.Butkevičiumi vakar nebuvo galimybės susisiekti.

Šaltinis