REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI „Paskirtas teismo posėdis nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimą dėl proceso atnaujinimo byloje dėl teismo įpareigojimo VRK išduoti lapus referendumo inicijavimo parašams rinkti“

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

Paskirtas teismo posėdis nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimą dėl proceso atnaujinimo byloje dėl teismo įpareigojimo VRK išduoti lapus referendumo inicijavimo parašams rinkti

2021 m. rugpjūčio 16 d. Vilnius

Referendumo iniciatyvinė grupė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atsiliepimą dėl šio teismo Pirmininko Gintaro Kryževičiaus informacinio pobūdžio teikimo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021, kurioje 2021-07-14 sprendimu teismas tenkino referendumo iniciatyvinės grupės skundą ir įpareigojo VRK išduoti parašų lapus bei suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui. Teismo sprendimas buvo įvykdytas 2021-07-21 dieną.

Teikime nurodyta, kad prašomoje atnaujinti byloje teismo sprendimas grindžiamas teisės aktų analogijos taikymu pasiremiant 2021-06-17 d. Seime įregistruotu LR referendumo konstitucinio įstatymo projektu.  Referendumo iniciatyvinė grupė su teismo pirmininko teikimu nesutinka, nes teismo sprendimas grindžiamas ne analogija su šiuo įstatymo projektu, bet su Respublkos Prezidento rinkimų įstatymu, taip pat numatančiu parašų rinkimo lapų išdavimą.

Teismo dėmesys atkreiptas ir į svarbiausią 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo argumentą – tiesioginį Konstitucijos reikalavimų taikymą, nurodant, kad Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta rinkimų teisę turinčių piliečių teisė inicijuoti referendumo paskelbimą būtų pažeista, jei jai nebūtų leista ją įgyvendinti. Šią teisę teismas privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys piliečų teisę atlikti teisėkūros procedūras, o pati asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą taptų fiktyvi. Deja, teismo pirmininkas į tai neatkreipė dėmesio.

Dėl šių priežasčių, referendumo inciatyvinės grupės dėl referendumo kartelės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų nuomone, teismo procesas byloje negali būti atnaujintas.

Teismo pirmininko G. Kryževičiaus teikimą atnaujinti šią bylą teismas nagrinės š.m. rugsėjo 2 dieną.

Kviečiame tęsti pasirašymą dėl šios referendumo iniciatyvos.

Balsavimas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/naujienos/-/naujiena/42588

Iniciatyvos rėmimas lėšomis – Gavėjas: Referendumas, bankas:  AB SEB BANKAS, a/s   LT13 7044 0901 0212 9174, mokėjimo paskirtis: AUKA referendumui ir asmens kodas.