REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI „Referendumas braunasi pro kliūtis“

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

Referendumas braunasi pro kliūtis

2021 m. spalio 27 d. Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo apgintai Referendumo iniciatyvinei grupei dėl referendumo iniciatyvos kartėlės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų ir toliau tenka įveikinėti vieną kliūtį po kitos, įgyvendinant šią konstitucinę piliečių teisę.

Kreipėmės į VRK dėl akivaizdžių kliūčių žmonėms pasirašyti elektroniniu būdu už šią referendumo iniciatyvą, pareikalavome pašalinti nurodytas kliūtis, pateikti informaciją apie pašalintus ar galimai atšauktus parašus. Pareikalavome informaciją apie pasirašiusiųjų skaičių skelbti režime „on-line“ (esamuoju momentu), o ne kartą savaitėje. Nurodyta, kad būtina sudaryti galimybę užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams pasirašyti elektroniniu pasirašymo būdu be prisijungimo prie Lietuvoje veikiančio banko, taip pat Lietuvos ambasadoms ir konsulatams nusiųsti parašų rinkimo lapus.

Pareikalauta sudaryti galimybę Referendumo iniciatyvinei grupei prisijungti prie pasirašymo elektroniniu būdu už referendumo iniciatyvos rėmimą programos, suteikiant teisę kontroliuoti šį procesą. Prašoma pateikti informaciją, kas ir kieno užsakymu sukūrė šią programą, kas ją ir kieno sprendimu administruoja, kas yra atsakingas už šių duomenų saugojimą. Pareikalauta, kad www.vrk.lt pagrindiniame puslapyje būtų skelbiama ši referendumo iniciatyva, pateikiama nuoroda į elektroninį pasirašymą.

Kadangi LRT netinkamai įvykdė VRK patvirtintas taisykles dėl LRT eterio suteikimo Referendumo iniciatyvinei grupei dėl šios iniciatyvos pristatymo š.m. spalio 18 d. LRT Radijo ir spalio 22 d. LRT Televizijos laidose, pareikalauta, kad būtų suteikta dar po vieną LRT Radijo ir Televizijos laidą.

Š.m. spalio 27 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iki š.m. lapkričio 24 d. atidėjo bylos nagrinėjimą ginče dėl VRK ir LRT sutartų taisyklių dėl LRT eterio suteikimo Referndumo iniciatyvinei grupei dėl šios iniciatyvos pristatymo. Mat teismas kitoje byloje tik š.m. lapkričio 18 d. skelbs sprendimą dėl VRK 2021-09-16 sprendimo sukurti drauge su LRT šias taisykles, kurias VRK patvirtino tik š.m. rugsėjo 30 d. Šiuos sprendimus VRK priėmė tik po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. rugsėjo 9 d. sprendimu įpareigojo VRK tai padaryti.

Sprendimus dėl LRT eterio suteikimo Seimo inicijuojamų referendumų, Respublikos Prezidento, Seimo ir savivaldybių rinkimuose VRK priiminėja be šių politinių iniciatyvų dalyvių prašymų. Tačiau šios piliečių inicijuojamo referendumo iniciatyvos atveju šiai, jau piliečių, konstitucinei referendumo inciatyvai pristatyti LRT eteryje VRK nepriiminėjo iki tol, kol teismas neįpareigojo tai padaryti. Tokia ta lietuviška „demokratija“.

Tad, gerbiami Lietuvos piliečiai, dar aktyviau tęskime pasirašymą dėl referendumo!

Tai – mūsų visų kova dėl mūsų išlikimo.

Pasirašymas elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Viena Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją – neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt