REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI „GINČAI TEISME DĖL VRK ATSISAKYMŲ REGISTRUOTI REFERENDUMO INICIATYVAS“

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
GINČAI TEISME DĖL VRK ATSISAKYMŲ REGISTRUOTI REFERENDUMO INICIATYVAS
2021 m. lapkričio 29 d. Vilnius

Š.m. lapkričio 30 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės 141 Lietuvos piliečio referendumo iniciatyvinių grupių skundus dėl 2021 m. lapkričio 11 d. VRK sprendimų atsisakyti registruoti referendumo iniciatyvas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.

VRK nuomone, Tauta neturi teisės referendumu skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, nes tokiu būdu bus tariamai suvaržyti Seimo narių laisvi mandatai. Skunde nurodyta, kad VRK negali remtis šiuo argumentu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-10-11 sprendimu byloje Nr.R-17-261/2021, nes šiame sprendime teismas pasisakė dėl laisvo Seimo nario mandato ne dėl pirmalaikių Seimo rinkimų Tautos sprendimu referendume, bet dėl siūlymo keisti Konstitucijos 55 ir 59 straipsnius, kad rinkėjai galėtų Seime inicijuoti apkaltą Seimo nariui. Skunde nurodyta, kad VRK nepagrįstai remiasi ir Konstitucijos 58 straipsniu, nes šiame straipsnyje nurodyti atvejai, kada Seimas ir Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Tačiau Tauta yra Lietuvos valstybės suverenas ir vadovaujasi Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, suteikiančiais Tautai teisę referendumu spręsti svarbiausius valstybės klausimus – ne tik dėl pirmaeilių Seimo rinkimų, bet ir rinkti savo atstovus į Seimą, Respublikos Prezidentą.

VRK atsisakė registruoti ir referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo, nustatant, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kad kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, kurios visos negali būti finansuojamos iš biudžeto ir užsienio, kad nereikia rinkimų užstato, bet reikia kandidatą remiančių 3% apygardos rinkėjų parašų.

VRK nuomone, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sugriautų Konstitucijoje numatytus ir kitus rinkimus, konkrečiai – savivaldybių tarybų rinkimus. Tačiau savivaldos rinkimuose leidžiama dalyvauti politinėms partijoms ir prieš rinkimus susibūrusiems rinkimų komitetams, kurių rinkėjai iki tol nežinojo. Nevyriausybinių organizacijų kandidatai būtų ne tik prasmingesnis pasirinkimas, bet ir sugriautų faktinę sisteminių politinių partijų monopoliją Seimo rinkimuose. VRK nepatiko ir siūlymas neleisti Seimo rinkimuose dalyvauti politinėms partijoms, gaunančioms lėšas iš biudžeto, piniginio užstato atsisakymas. Mūsų nuomone, būtent biudžetinis finansavimas drauge su draudimu gauti kitas lėšas politinei veiklai ir sukūrė tokią padėtį, kad Seimo politinės partijos rinkimuose keičia viena kitą, tačiau „politinio elito“ sąrašai – nepajudinami. Rinkėjams Seimo rinkimuose neleidžiama pasirinkti kitos alternatyvos Lietuvai. VRK, didžiąja dalimi sudaryta iš Seimo politinių partijų, atstovų, atsisakė registruoti ir šią referendumo iniciatyvą.

Skunde nurodytas ir Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kad Seimo rinkimuose negali būti pažeistas iš Konstitucijos 35 straipsnio kylantis reikalavimas, kad „niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors <…> politinei partijai <…>“. Pilietis, norintis dalyvauti Seimo rinkimuose, negali būti priverstas tapti kurios nors politinės partijos nariu arba susaistyti save su kuria nors politine partija. Nevyriausybinių organizacijų alternatyva politinėms partijoms ir yra galima išeitis.

Atvira, teisinga, darni pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė – tai būtinai suderintinos sąvokos.

Lauksime ginčų teisme nagrinėjimo ir kviečiame Lietuvos piliečius tęsti pasirašymą už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo. Tai – mūsų kova už išlikimą.

Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.

Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.