REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI „Trukdymai įgyvendinti referendumo iniciatyvas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo skilimas“

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

Trukdymai įgyvendinti referendumo iniciatyvas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo skilimas

2021 m. rugsėjo 16 d. Vilnius

2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) tenkino Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės dėl referendumo kartelės sumažinimo iki 100 000 piliečių parašų skundą dėl VRK vilkinimo priimti sprendimą dėl LRT eterio suteikimo ir įpareigojo VRK priimti tokį sprendimą. Teismas išaiškino, kad VRK veikia pagal specialų įstatymą, todėl negali taikyti bendrų viešojo administravimo terminų. Ši situacija susidarė po to, kad Seimas neįvykdė Konstitucinio Teismo nutarimo, Lietuvoje neliko referendumo įstatymo.

Kitos Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų identišką skundą dėl VRK vilkinimo priimti sprendimą įregistruoti šią iniciatyvą išnagrinėjo kita LVAT teisėjų kolegija ir 2021 m. rugsėjo 15 d. priėmė priešingą sprendimą – atmetė skundą ir išaiškino, kad šioje situacijoje VRK gali vadovautis viešojo administravimo terminais, kad 2021 m. rugsėjo 9 d. LVAT sprendimas neįpareigoja šios teisėjų kolegijos priimti tokį patį sprendimą. Kodėl priimtas visiškai priešingas teismo sprendimas, nepaaiškinta.

LVAT teisėjų nuomonė tuo pačiu klausimu išsiskyrė, nors vienas teisėjų Arūnas Dirvonas buvo abiejų teisėjų kolegijų narys. Įprasta, kad teismas vadovaujasi ankstesne teismų praktika arba nesutikdamas su ja bylą perduoda nagrinėti išplėstinei teisėjų kolegijai.

Tačiau teismo procesų nestokosime, nes VRK tęsia referendumo iniciatyvų žlugdymą. 2021 m. rugsėjo 16 d. VRK priėmė dar du sprendimus, kuriuos, deja, teks skųsti teismui.

Visų pirma, VRK atsisakė registruoti Piliečių referendumo iniciatyvinę grupę dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų. VRK nuomone, šis įstatymo dėl Konstitucijos keitimo projektas prieštarauja galiojantiems įstatymams. Tačiau kitaip ir būti negali, nes siūloma keisti Konstituciją. Žemės referendumu ir iniciatyva dėl referendumo paskelbimo kartelės sumažinimo iki 100 000 piliečių parašų taip pat buvo siūloma keisti tik Konstituciją, bet ne aibę su šiais Konstitucijos pakeitimais susijusių įstatymų. Ir šias abi iniciatyvas VRЛ įregistravo. VRK atsakymo į šį mūsų klausimą neišgirdome. Be to, VRK nuomone, siūloma apkalta Seimo nariui dėl jo rinkimų programos nesilaikymo pažeidžia jo laisvą mandatą. Į mūsų pastabą, kad Seimo narys negali meluoti rinkėjams ir kad turi būti atsakingas už jo rinkimų programos nevykdymą, VRK atsakymo neišgirdome. Abstraktūs ir neįtikinantys VRK aiškinimai, kad mūsų projektas neatitinka teisėkūros reikalavimų, prieštarauja Konstitucijos vientisumui ir pan., nes jie nekonkretūs. Šį VRK sprendimą skųsime teismui. Tačiau svarbiausia pamoka yra ta, kad VRK jau nebeprieštaravo mūsų nuomonei, kad Tauta turi teisę referendumu skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus.

Kitu klausimu LVAT įpareigota VRK priėmė sprendimą dėl LRT eterio suteikimo Piliečių referendumo iniciatyvinei grupei dėl referendumo paskelbimo kartelės sumažinimo iki 100 000 piliečių parašų. Nutarta skirti iniciatyvinei grupei 1 valandą LRT radijo ir televizijos eterio laiko šiai iniciatyvai pristatyti piliečių parašų rinkimo metu, kreiptis į LRT dėl to ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų suderinti su LRT referendumo iniciatyvos agitacijai skirtų laidų piliečių parašų rinkimo metu rengimo taisyklių projektą ir jį patvirtinti. Akivaizdus vilkinimas mums suteikti LRT eterį. Tarsi nebūtų buvę ankstesnių taisyklių ir patirčių.

VRK pasirėmė jau nebegaliančio referendumo įstatymo norma dėl šios 1 val. skyrimo – tai, anot VRK, pasiteisinusi praktika. Iki šiol VRK elgėsi priešingai – buvo atsisakiusi išduoti parašų rinkimo lapus, motyvuodama šio įstatymo nebegaliojimu. VRK ignoravo mūsų argumentus, kad negalima remtis negaliojančiu įstatymu, kad tokia viešinimo praktika „pasiteisino“ tik dėl referendumo iniciatyvų žlugdymo, kad vadovautis reikėtų bent Žemės referendumo inicijavimo metu galiojusiomis taisyklėmis, kad mums turi būti skirtas žiūrimiausias laikas, kad beveik trečdalis parašų rinkimo laiko jau pasibaigė, kad LRT iki šiol neskelbia apie šią unikalią ir sudėtingą situaciją, kada nesant galiojančiam referendumo įstatymui teismas pradėjo taikyti Konstituciją tiesiogiai, kad Seimo pirmininkė iki šiol nepaskelbė Seimo posėdyje apie šią referendumo iniciatyvą, kad šiandien referendumo aktualumas Lietuvoje tapo dar didesnis, kad mes taip pat turime dalyvauti ruošiant transliacijų taisykles. Likome neišgirsti.

Ką gi, dar kartą susitiksime teisme, mieli VRK nariai. LRT taip pat užsiminė apie jų galimybę skųsti VRK sprendimą dėl LRT eterio suteikimo mums. Tad į referendumo priešininkų gretas be VRK ir Seimo pirmininkės atvirai stojo ir LRT. Tad, mieli Lietuvos piliečiai, tęskime pasirašymą dėl referendumo!

Pasirašymas elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt,