Signataro Zigmo Vaišvilos kreipimasis į LRT dėl 2021-08-10 įvykių prie Seimo

Signataro Zigmo Vaišvilos kreipimasis į LRT dėl 2021-08-10 įvykių prie Seimo

 

Laba diena, p. Monika Garbačiauskaite-Budriene,

man tapo žinoma, kad LRT vykdo tyrimą (ruošiama „LRT tyrimų“ laida) apie tai, kas bandė išprovokuoti riaušes prie LR Seimo 2021-08-10 d. Dėl šio klausimo 2021-11-10 d. man skambino Indrė Makaraitytė. 

Pokalbio metu apsikeitėme nuomonėmis, kad teisėsauga iki šiol šio klausimo neištyrė.

Ne tik teisėsaugai, bet ir visuomenei naudinga sužinoti, kas bandė sukurstyti šias provokacijas, kodėl provokacijų neužkardino policija, nors ir žinojo apie jas iš anksto.

Sveikinu LRT siekį užpildyti šią teisėsaugos darbo spragą. Todėl siunčiu Jums medžiagą, kurią Referendumo iniciatyvinė grupė pateikė Generalinei prokuratūrai dėl tikrųjų kurstytojų ir provokatorių nustatymo, policijos pareigūnų neveikimo. Deja, policija ir prokuratūra mūsų pateiktos medžiagos netiria.

Prašau LRT ištirti šią informaciją, apklausti mūsų siūlomus liudytojus, gauti iš jų vaizdo ir foto medžiagą.

Jei kokios nors medžiagos Jums dar trūks šiam tyrimui atlikti ir pabaigti, prašau nepasididžiuoti ir kreiptis į mane. Nuoširdžiai pateiksiu Jums papildomą medžiagą.

Tačiau ir aš, vadovaudamasis man, kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, įstatymo suteikta teise, prašau pateikti man LRT laidos „LRT tyrimai“ visą surinktą medžiagą apie 2021-08-10 d. įvykius prie Seimo.

Šios medžiagos prašau tam, kad ją perduočiau teisėsaugai, kad būtų galų gale pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl tikrųjų kurstytojų, provokatorių ir policijos neveikimo bei tarnybinių įgaliojimų viršijimo, nes prokuratūra ir policija vis atsisako tai daryti. Tikiuosi, Jūsų ir mūsų surinkta medžiaga, perdavus ją prokuratūrai, padės ne tik nustatyti tikruosius provokatorius, bet ir teisiškai įvertinti šias galimai nusikalstamas veikas.

Primenu, kad įstatymas įpareigoja bet kurį asmenį pranešti apie nusikaltimą. Nuoširdžiai tikiuosi, kad LRT ir jos vadovybė tai supranta ir kad ji jau perdavė šią Jūsų vadovaujamos LRT surinktą medžiagą teisėsaugai. Prašau pateikti man tai patvirtinančius dokumentus.

Pagarbiai,
Zigmas Vaišvila
2021-11-10

Priedai:
RIG-GP-2021-08-17(3)
RIG-GP-2021-08-20
RIG-GP-2021-08-23 (VB)
RIG-GP-2021-08-25