Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila. Vargšė VRK.

Keisti dalykai prieš keletą dienų ėmė darytis su VRK, kandidatams į kandidatus LR Prezidento rinkimuose įpusėjus rinkti juos remiančiųjų parašus elektroniniu būdu. Kažkokie mistiniai programuotojai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko pavaduotojui Dainiui Gaižauskui praneša, kad taip nepaprastai greitai surinkti elektroniniai parašai už Ingridą Šimonytę gali būti ne tik rėmėjų, bet ir botų, galėjusių atkeliauti ir iš Rusijos su Baltarusija, darbas. Ingrida Šimonytė paprašo VRK sustabdyti jai skirtų elektroninių parašų rinkimą ir pradėti jau surinktų tikrinimą. VRK klusniai, nors pagal visus nustatytus terminus dar ne laikas skelbti parašų rinkimo pabaigos, patenkina Premjerės prašymą. Ko galimą tikėtis? Visų parašų už visus kandidatus nelegitimumo paskelbimą? Sic! Čia tik mano kukli nuomonė. Kviečiu perskaityti ir išklausyti LVT valdybos Pirmininko Z.Vaišvilos ir laidos 2K+ vedėjo Audriaus Nako įžvalgas ir nuomones šiais klausimais. Redaktorius. 

 

Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila. Vargšė VRK, 2024-03-07

Visiška teisinė valdžios degradacija. Respublikos Prezidente tapti panorusi Ingrida Šimonytė pakišo VRK. Nežinome priežasčių, kaip ir kodėl buvo suorganizuoti per parą 33 tūkst. elektroninių parėmimų Ingridai Šimonytei. Tačiau pasimauta. VRK galvotrūkčiais tenkino I. Šimonytės 2024-02-19 prašymą ir 2024-02-20 sprendimu Nr. Sp-33 nusprendė sudaryti jai galimybę 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimuose būti paremtai elektroniniu būdu VRK „Rinkėjo puslapyje“ bei tenkino I. Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų. Pirmiau tai padarė, o po to apsižiūrėjo, kad pažeidė pačios VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90cd1b1174f211eaa38ed97835ec4df6) patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 20. punktą, nustatantį, kad „Pretendentai į kandidatus, pretendentų į kandidatus sąrašai, piliečių iniciatyvos portale „Rinkėjo puslapis“ registruojami popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo dieną. T.y. be popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo, rinkimų dalyvi, negausi prisijungimo prie elektroninio parėmimo.

VRK taip skubėjo, kad 2024-02-20 VRK sprendime pasirėmė ne VRK 2020-04-20 sprendimu patvirtintu aprašu, bet VRK 2022-11-29 sprendimu Nr. Sp-113 „Dėl Politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo“, 2024-02-20 VRK sprendime nurodžiusi 20, 22, 23 ir 24 punktus, kurių pastarasis net neturi, o ir pareiškinių dokumentų forma nieko bendro neturi su elektroniniu rinkėjų pasirašymu.

Nežinome, kodėl I. Šimonytė paprašė VRK sustabdyti jos elektroninį parėmimą. Matyt, kažkas suprato, kad ji ir VRK priskaldė malkų, kad visi nežinia kaip taip greitai surinkti per 33 tūkst. elektroninių jos parėmimų gali „nueiti šuniui ant uodegos“. Ir įklimpo VRK dar giliau – paskelbė, kad Ingridai Šimonytei 2024-02-21 d. buvo išduoti popieriniai parašų rinkimo lapai, kurie 2024-02-26 d. buvo grąžinti VRK (https://rdm.rinkejopuslapis.lt/kandidatu-paremimas/1786/78390/pretend). Tačiau nėra jokio VRK sprendimo dėl popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo Ingridai Šimonytei! Tad jie negalėjo būti nei išduoti, nei grąžinti.

Tokiu būdu Lietuvoje iš neteisės daroma „teisė“. Nežinome, ar dar ir klastojami dokumentai, surašant juos atbuline data. Todėl kreipėmės į Generalinę prokurorę. Kad išsiaiškintų, skubiai dokumentų poėmį atliktų ir viešąjį interesą apgintų – kreiptųsi į teismą dėl VRK 2024-02-20 sprendimo Nr. Sp-33 dėl Ingridos Šimonytės pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento. Padarytume tai, patys, tačiau nesame Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyviai, tad neturime teisės šį VRK sprendimą skųsti teismui.

Tik stebimės, kad I. Šimonytės konkurentai, ypač teisininkai Dainius Žalimas ir Ignas Vėgėlė to „nepastebėjo“. Kviečiame juos imtis teisinių veiksmų, nes jūs, kaip šios politinės kampanijos dalyviai, turite daug daugiau teisių. Ypač opoziciniu Tėvynės sąjungai besiskelbiantį Igną Vėgėlę kviečiame pademonstruoti tikrąjį „antikonservatoriškumą“. Juk Ingridą Šimonytę savo kandidate pasiūlė Tėvynės sąjunga.

Jei nežinote, kaip tai padaryti, kreipkitės į mus – patarsime! Neatlygintinai.