Alternatyva Vokietijai užsienio kontaktų vadybininko Stefan Korte pareiškimas savo partijos Bundestage nariams (vertimas iš vokiečių kalbos)

Alternatyva Vokietijai užsienio kontaktų vadybininko Stefan Korte pareiškimas savo partijos Bundestage nariams (vertimas iš vokiečių kalbos)

 

Pagal oficialią mūsų tik teisybę rašančios, ir visiškai nepartinės spaudos nuomonę, žinoma tai esame mes, kurie per savo veiksmus ne tik neigiame, bet ir netgi statome valstybę į pavojų, demonstruodami už savo pagrindines teises, už laisvę ir už demokratiją.

Vienintelė aplinkybė, kuri mums dar leidžia ramiai miegoti yra žinia, kad mes vokiečiai nesame vieni patiriantys šią problemą. Vakar Vilniuje įvyko didžiulė demonstracija, pritraukusi 15-20 tūkst. dalyvių. Žmonės ten demonstruoja lygiai taip, kaip ir mes, prieš priverstinį skiepijimą ir prieš akivaizdų valstybinių struktūrų demokratijos nuslopinimo procesą. Mūsų vokiškoje spaudoje apie tai žinoma – ne žodžio. Tuo tarpu austrų konkurencija ne taip giliai miegojo ir tokiu būdu dienraštis „Krone“ šiam reikalui skyrė 16 tamsiu šriftu spausdintų eilučių ir įdėjo dvi nuotraukas. Be to, „Krone“ dienraštis dar pasižymėjo tuo, kad į tas 16 eilučių sugebėjo įdėti stebuklingai daug netikros informacijos susijusios su demonstrantais. Žemai lenkiamės!

Ir kaip apie šį įvykį rašė Lietuvos spauda? Žinoma, ji lygiai taip pat yra ideologiškai nuspalvinta kaip ir mūsiškė. Ji puola savo gyventojus ir skleidžia Lietuvos Vyriausybės visiškai beprotiškus teiginius, net nebandydama pasikalbėti su dalyvaujančiais asmenimis. Taigi, Rytuose nieko naujo.

Susidaro įspūdis, kad Lietuvos Vyriausybė, galbūt dalinai finansuojama Konrad Adenauer fondo, kuris Lietuvoje tarp kitko yra labai aktyvus, išklausė keletą valandų propagandos ir agitacijos pamokų. Lietuvoje į eterį paleidžiami teiginiai labai primena pareiškimus, reikalaujančius masinio policijos naudojimo prieš demonstrantus Berlyne.

Vengiama prisiimti kaltę sau, užverčiant ją kitiems. Taip, kaip pas mus taikios demonstracijos yra aprašomos kaip valstybei pavojingi perversmo bandymai, taip vyksta ir Lietuvoje. Vakar tai aiškiai buvo taiki demonstracija ir šis faktas yra patvirtintas įvairių video įrašų, kuriuos skirtingi žmonės sukūrė įvykių vietoje. Kai kurie įrašai patvirtina spėliojimus, kurie čia Vokietijoje jau pakartotinai buvo įrodyti pagal nuotraukas ir video medžiagą, kad kai kurie asmenys buvo sąmoningai nusiųsti į tuos renginius, siekiant juos diskredituoti. Taip įvyko ir vakar vakare, Vilniuje.

Lankydamasis Lietuvoje turėjau malonią progą susipažinti su Lietuvos Seimo nariais Petru Gražuliu, Mindaugu Puidoku, Dainiumi Kepeniu, Valdemaru Valkiūnu ir buvusiu deputatu Nagliu Puteikiu. Su jais visais turėjome ilgesnius pokalbius apie politinę padėtį mūsų šalyse, atpažinome bendras problemas ir apsikeitėme žiniomis apie negarbingą valstybių žiniasklaidos vaidmenį. Mes sutarėmė, kad šie reiškiniai kelia didelį susirūpinimą.

Visi šie ponai yra inteligentiški, atviri ir savo tautiečiams artimi, nebijantys bendrauti su paprastais žmonėmis. Gražulis, Puidokas ir kiti Seimo nariai yra kaltinami Lietuvos Vidaus reikalų ministrės, kad jie savo veiksmais prisidėjo prie neramumų, kadangi jie išdrįso bendrauti su tauta, kalbėtis su vietos gyventojais, išklausė jų rūpesčius ir bėdas ir tuo parodė, kad ne visi politikai sėdi stiklo rūmuose ir ryja pyragaičius. Kaltinimai prieš šiuos asmenis yra sunkiai suvokiami savo absurdiškumu, o mes jau per gerai pažįstame šią schemą.

Alternatyva Vokietijai (AfD) neva atsakinga už žmogžudystes, prie jų prisidėjo, tai yra tos amžinos pasakos apie blogąją Alternatyvą Vokietijai. Ši metodika yra mums seniai pažįstama. Bet yra gerai matyti, kad mes nesergame persekiojimo manija, o kad mūsų partneriai ir draugai užsienyje patenka į tų pačių išpuolių taikinį, kai jie kažką padaro – būtent, kai jie teisybę pasako.

Pareikškime mes visi solidarumą su šiais deputatais, kurie, kaip ir jų vokiečių kolegos iš vienintėlės ir tikros opozicinės partijos (AfD), yra kasdien puolami, nes jie kalba teisybę ir gina šalį ir žmones. Jau seniai tai nėra tik vienos tautos reikalas, tai frontalinė ataka prieš mūsų europietiškas tautas ir vertybes, kurios yra mums mielos ir brangios. Pribrendo laikas išaiškinti antidemokratus ir juos išstumti iš komforto zonos!