2023 m. sausio 12 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Sausio 13-osios Lietuvos žmonių bijanti valdžia – ne Lietuvos valdžia“.

2023 m. sausio 12 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Sausio 13-osios Lietuvos žmonių bijanti valdžia – ne Lietuvos valdžia“ 

 

Spaudos konferencijoje dalyvauja:

Vilniaus specialiosios J. Bartašiūno mokyklos milicijos kursantų būrio vadas Ričardas Savickas (1991 m. sausio 13 d. naktis, Vilniaus Televizijos bokšto prieiga).

Ši spaudos konferencija visa jos apimtimi neįvyko prieš metus, nes Ričardas Savickas į Seimą nebuvo įleistas – Zigmas Vaišvila neteko teisės prašyti įleisti asmenis į Seime vykstančias jo spaudos konferencijas.

2022 m. antrą kartą išnagrinėta Sausio 13-osios byla.

Šį kartą Lietuvos teisėsauga apsiribojo agresiją vykdžiusiais kariškiais, „pamiršusi“ ne tik kolaborantus, bet ir tai, kas jau nustatyta teismo šioje byloje ir Europos Žmogaus Teisių Teismo byloje „Burokevičius, Jarmalavičius, Kuolelis ir kiti prieš Lietuvą“ – nuo 1990 m. kovo 11 d. TSRS vykdė agresiją prieš Lietuvos Respubliką.