2024 m. gegužės 22 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Balsavimo rinkimuose Blefas“ pranešimas spaudai.

2024 m. gegužės 22 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime
Balsavimo rinkimuose Blefas
Pranešimas spaudai.

 

Stebėtojų gildijos ir Lietuvos visuomenės tarybos stebėtojų darbas Respublikos Prezidento rinkimuose ir referendume atskleidė rinkimų Lietuvoje klastojimo ir apgaulės pagrindinį instrumentą bei didžiulį mastą. Visa kita – tik techninės detalės.

Rinkimų kodekso 130 straipsnio 2 dalis nustato pareigą balsavimo biuletenius pateikti iš apygardų komisijų į apylinkių komisijas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną arba iki balsavimo specialiuose balsavimo punktuose ir namuose pradžios. Todėl balsavimo biuleteniai, panaudoti pažeidžiant šią konstituciniu Rinkimų kodeksu nustatytą tvarką, negali būti pripažinti teisėtai balsavusiais. Tai teisinis pagrindas.

Buvęs VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas Stebėtojų gildijos stebėtojams patvirtino, kad jo vadovavimo laikotarpiu į apylinkių komisijas buvo atvežama apie 105% balsavimo biuletenių, skaičiuojant pagal rinkėjų sąrašus. VRK atsisakė pateikti Stebėtojų gildijai bendrą jos atspausdintų balsavimo biuletenių skaičių. Kodėl? Manau, kad todėl, jog mūsų surinkti duomenys pagrįstai leidžia teigti, kad šiuose rinkimuose ir referendume, kada pirmą kartą buvo leista rinkėjams balsuoti bet kurioje apylinkėje, į jas prieš balsavimo dieną (2024-05-12 d.) buvo atvežta ne 100%, o tik nuo 1/3 iki 2/3 balsavimo biuletenių! Kodėl?

O gi todėl, kad stebint padėtį rinkimų apylinkėse balsavimo dieną atvežti papildomus biuletenius, t.y. pažeidžiant įstatymo reikalavimą juos atvežti 12 val. iki balsavimo pradžios. Ypač ten, kur nėra stebėtojų. Kad neatsektume pėdsakų, biuletenių perdavimo-priėmimo aktai dažniausiai yra be jų pasirašymo datų ir be valandų, dažniausiai – ir be numerių. Yra ir nepasirašytų, taisytų ranka (keičiant perduodamų biuletenių skaičius).

Tai – pagrindinis manipuliavimo rinkimais instrumentas. Kad negalima būtų susekti šių grriežtos apskaitos dokumentų judėjimą ir po to atbuline data surašyti reikiamus aktus, VRK naudojama informacinė sistema (VRKIS) leidžia atbuline data keisti joje duomenis! Ar kas nors įsivaizduojate tokią netvarką buhalterinės apskaitos programose?! Jau senai būtumėte nuteisti.

Kad niekas nesukontroliuotų šių procesų, VRKIS pagal atbuliniu laiku įvestus duomenis jos formuojamuose balsų skaičiavimo protokoluose neleidžia įrašyti šiuose protokoluose balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktų, nors Rinkimų kodeksas įpareigoja apylinkių komisijas tai padaryti prieš pradedant balsavimą šiose apylinkėse! Tad visi šie balsų skaičiavimo protokolai yra neteisėti, nes yra be šių privalomų duomenų – kiek ir kada balsavimo biuletenių pateko į apylinkės komisiją.

Balsavimo dieną Vilniaus miesto savivaldybės (apygardos) komisijoje fiksavome aibę apylinkėms neišdalintų maišų su vokais, taip pat atviras dėžes su apylinkių komisijoms neperduotais balsavimo biuleteniais ant grindų (nuotraukos). Laukiančiais savo „eilės“ ir vietos, kur turės patekti į apylinkes… Paslapčia.

Kad visiškai sumėtyti galus, beveik visiems stebėtojams, kuriems pavyko gauti balsų skaičivimo protokolų kopijas, buvo pasiūlyta pasirašyti juos, neįrašius privalomų duomenų apie į maišus sudėtų balsavimo biuletenių plombavimą ir plombų numerius! Visa tai fiksavome.

Didžiausia betvarkė – Lietuvos ambasadose ir konsulinėse įstaigose užsienyje. Pažeidžiant Rinkimų kodekso reikalavimus, VRK šioms apylinkių komisijoms leido neplombuoti balsavimo biuletenių maišuose, o tik „atsakingai“ juos saugoti atvirose dėžėse ambasadose! Įsivaizduojate koks papildomo „balsavimo“ užsienyje rezervas galėjo būti panaudotas – iš 460 tūkst. oficialiai iš Lietuvos išvykusių rinkėjų vos 48 tūkst. įsiregistravo dalyvauti šiuose rinkimuose ir referendume. Tokiu būdu iš anksto žinoma, kiek bus „laisvų“ biuletenių.

Kadangi antratiek išvykusių į užsienį oficialiai to nedeklaravo, tai Lietuvoje tokiems „laisviems“ balsavimams yra dar toks pat balsavimo biuletenių „rezervas“. Tereikia patikrinti, kiek metų toks išvykęs neateina į savo apylinkę balsuoti. Todėl ir nesivarginta lankyti balsuojančių namuose – aplankyti tik apie dešimtadalis. Ne vienuose senelių namuose ir kitose specialiose vietose taip pat nesilankė apylinkių komisijų nariai.

Tad tik retorinis klausimas, kodėl iškvietimo į namus registracija užsiima pati VRK, bet ne apylinkių komisijos, kurios turi visus rinkėjų sąrašus ir kuriose dirba per 28 tūkst. narių?

Visa kita – tai jau techninio šios „rinkimų“ sistemos BLEFO aptarnavimas, nuo neantspauduotų ar neplombuotų balsadėžių iki neantspauduotų balsavimo biuletenių.

Esminis yra ir informacijos slėpimas nuo stebėtojų, nors Rinkimų kodeksas neriboja jų teisės gauti visų rinkimų dokumentų kopijas ar juos nusifotografuoti, išskyrus asmenų duomenis. Dėl to ir kilo daugiausia ginčų balsavimo metu. 2024-05-19 d. posėdyje VRK nariai prakalbo apie teisės būti stebėtojais atėmimą. Na tikrai negerai, kai tokį rinkimų „organizavimą“ stebi pašaliniai. Nors pati VRK raštišku atsakymu mums patvirtino stebėtojų teisę į visą informaciją.

Dar vienas didelis atradimas – apygardų komisijos nenagrinėjo laiku (per 24 val.) stebėtojų pateiktų protestų ir skundų, net susijusių su balsavimu ir jo rezultatais! Nors tai privalėjo padaryti per 48 val. nuo jų gavimo! 2024-05-19 posėdyje VRK tai pripažino, bet ignoruodama tai, patvirtino ir referendumo, ir Respublikos Prezidento rinkimų I turo rezultatus bei paskelbė II turą!

Toks jausmas, kad iki šiol niekas nieko neskundė, o jei ir surašydavo protestus, tai nekontroliavo jų nagrinėjimo, neskundė sprendimų dėl jų. Jei taikyti Rinkimų kodekso ir kitų teisės aktų terminus, tai iki rinkimų II turo neįmanoma fiziškai suspėti išnagrinėti skundus. Nes apygardų komisijų sprendimus galima skųsti VRK, o šios – teismui.

VRK narė Olga Kilkinova, atstovaujanti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, posėdyje bandė net atvirai meluoti, kad neišnagrinėti skundai yra ne dėl balsavimo rezultatų. Teko šią įžūlią personą pastatyti į vietą. Bet į mūsų teisėtus arumentus dėmesio nekreipiantis skęstantis VRK laivas buldozeriu vieningai patvirtino balsavimų rezultatus ir paskelbė Respublikos Prezidento rinkimų II turą.

Mūsų vertinimu, pagrįstu mūsų gautais duomenimis, net iki 800000 balsavimo biuletenių referendume ir Respublikos Prezidento galėjo būti panaudoti neteisėtai. Tikslius duomenis galima nustatyti, išreikalavus iš VRK jos slepiamus balsavimo biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms aktus ir balsų skaičiavimo protokolus.

Dėl šių priežasčių 2024-05-21 d. Zigmo Vaišvilos skundu kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašant panaikinti VRK sprendimą dėl Respublikos Prezidento rinkimų I turo rezultatų patvirtinimo šių rinkimų II turo paskelbimo. Teismo prašoma taikyti galimo teismo sprendimo byloje užtikrinimo priemones – stabdyti balsavimą šių rinkimų II ture.

Dėl referendumo galutinių balsavimo rezultatų, kurie „surinkti“ identiškais būdais, patvirtinimo teismui pateikti skundą fiziškai nespėta. Tai padaryti, deja, reikia per dvi dienas. Nuoširdžiai kviečiu tai daryti ir mėgstančius daug pakalbėti, bet nieko konkretaus nedaryti.

Ir nepulkime į neviltį. Ir kandidatai į Respublikos Prezidentus neturi moralinės teisės nieko toliau nedaryti, nes jie pakėlė žmones, suteikė jiems viltį. Vilties praradimas – labai skaudus. Kitą kartą šių žmonių neprisikviesite į talką.

Ateikime į Respublikos Prezidento rinkimų II turą, nors jis ir neteisėtai vykdomas. Rinkimų I turo rezultatai akivaizdžiai yra kiti, nei skelbia VRK. Tačiau būtina ne tik apsunkinti šių manipuliacijų vykdytojų darbą, bet ir fiksuoti kuo daugiau šių manipuliacijų.

Kad galima būtų teismui skųsti ir Respublikos Prezidento rinkimų galutinius rezultatus. Kad galima būtų iki Seimo rinkimų šią manipuliacijų sistemą pašalinti iš manipuliatorių rankų. Kad sustabdyti pagal tą pačią manipuliavimo schemą vykdomus rinkimus į Europos Parlamentą.

Kad galėtume susigrąžinti valstybę iš ją neteisėtai užvaldžiusių manipuliatorių.