SUSITELKIMAS – Kas tai?

SUSITELKIMAS – Kas tai?

 

Kalba susitelkimo nariai – (pradžioje):

 
Kodėl veikiame?
 
Grėsmę kelia Seimo opozicjos atstovų – kon-c-ervatorių – t.y. Tautos pardavėjų partijos – noras įvesti šalyje NEPAPRASTĄJĄ PADĖTĮ. Derybinės aikštelės ne tik vadovams – SUSITELKIMO reikalavimas Vyriausybei, Seimui, Prezidentui – 2020.03.30:
 
 
SUSITELKIMAS už šeimą ir prieš LGBT.
 
Mes už sutarimą Lietuvoje, bet prieš Vyriausybės ir policijos smurtą.
Mes už įstatymus, kurie kuriami pasitarus su visuomene.
Pasaulėžiūra – ne pagrindas skaidytis. Dora yra svarbiau.
Buriamės ieškodami panašumų – ne skirtumų! Susigrąžinkime santarvę ir Lietuvą! Telkiamės!
 
Mūsų bendri tikslai:
 
1. Suvienyjus NESISTEMINES partijas ir jų vedlius – laimėti rinkimus prieš koncervatorius, socdemus ir liberalus! Sušaukti Tautą balsuoti!
2. Sukviesti ivairių sričių ŽINOVUS! Atkurti darbščių ir sąžiningu Lietuvos piliečių savigarbos ir pasididžiavimo tėvyne jausmą.
3. Branginti mus vienijančias vertybes ir vengti skirtumų. Tai Lietuvos Tautos suverenitetas, tvirtas ūkis, tvirtos šeimos, papročiai, sveika aplinka ir teisingumas.
4. Talkinti Tautos valią įgyvendinantiems viendatininkams. Nesivaržyti su bendraminčiais ir bendražygiais. Ugdyti teisį raštingumą. Darniai veikti žinių sklaidoje.
5. Sutelkti savo politinių kampanijų ir rinkimų STEBĖTOJŲ tinklą.
 
Trumpai įgarsinta programa čia – nuo 15 min:
 
 
Jei esate vienmandatininkas, svarstėte būti, bet neturite komandos į pagalbą:
 
NAUDOKITE MŪSŲ PROGRAMĄ – MES TALKINSIM JUMS!
 
SUSITELKIMAS – tai pilietinė aikštelė DERYBOMS. Veikiame pagal večijos nuostatas, kai buvo renkamasi „po večijos ąžuolu“. Visi išminčiai, giminės vyriausieji, genčių vadai, atstovai turi teisę pasisakyti; bendru sutarimu priimtų sprendimų gyvybingumą apsprendžia jų prigimtis ir reikšmė bendruomenėms. Balsavimas kursto prieštaravimus ir nesantaiką – todėl toks priėmimo būdas nepriimtinas. SUSITELKIME laukiamas kiekvienas, kuriam rūpi Lietuvos ateitis.
 
Neturime vadovo:
 
SUSITELKIMAS – vedlių sueigos vieta, kur kiekvienas neša savo „vėliavą“ (t.y. sumanymą) ir už ją atsako, telkia žmones, rengia pasitarimus, grynina sprendimus ir reikalavimus. Keblumų ir sunkumų gausa verčia večijos sueigas šaukti kiekvieną savaitę. Čia vyksta baigiamasis parengtų sprandimu aptarimas ir, kaip taisyklė, pritariama VĖLIAVŲ nešėjų valios pareiškimui.
 
SUSITELKIMAS sukuria nuotolinius pasitarimų kambarius:
 
Svarbu žmogus, o ne partijos. Mes svarbiau, nei aš.
1 mintis – 10-tys susibūsusių dirbti.
10 vėliavų – 100-tai pritariančių.
100 vėliavų – Lietuva – mūsų.
 
Šiuo metu tariamasi dėl:
 
1. Ekonomika buksuos, žmonės neteks darbo. Žemės ūkio atsatatymas šiuo metu, kai tai diktuoja ir gamta – svarbu – klausimus veda Danute Jasilioniene – reikalavimai čia.
 
Susisiekti su Danute galite – djddanute@gmail.com
 
2. Turizmas turi 2 puses. Nes keliauja tik 15 proc. Lietuvos gyventojų. O jų poreikius tenkino SEIMAS ir PREZIDENTAS! Ne 50.000 darbo vietų išsaugojimo… Darbo vietos išsikraustys į Vokietiją ir mokesčių našta mus dar labiau užgrius. SUSITELKIMO večijoje klausimus svarsto Jolita Maslauskaitė – Targonskienė – reikalavimus galite matyti čia – nuo 32 minutės
 
 
Su Jolita galite susisiekti – jolita@bestservis.lt
 
3. Krizė. Vežėjai formuluos reikalavimus. Vyksta diskusijos. Vilma Volkovičienė ir Valdemaras Valkiunas. Pradžia čia.
 
Reikalavimai bus paskelbti 05-07 d.
 
4. Penki gie – kitaip 5 G – dar viena SUSITELKIMO VĖLIAVA – veda Jolita Maslauskaitė – Targonskienė
– diskusijų, vykusių:
 
2020.04.15 d.
 
 
2020.04.17 d.
 
 
2020.04.24 d. rezultatas:
 
 
Reikalavimai bus paskelbti 05-07 d.
 
Su Jolita galite susisiekti – jolita@bestservis.lt
 
5. „Gyvenkime taip, kaip giedame himne. Dorai nėra religinių skirtumų. Lietuva svarbiau.“ Diskusijas veda Romualdas Repšys Antanas Andziulis, ir komanda.
2020.05.01 d. 20:00 val. – bus rengiama „Tarpusavio sutarimo programa“ – diskusijos čia – laukiami visų religijų atstovai, nekurstantys nesutarimo.
 
6. Negalėdami susitaikyti su VALDŽIOS SAVIVALE, SUSITELKIMAS ir Lietuvos visuomenės taryba įkūrė Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisiją – l.e.p. vadovė kviečia jungtis, platinti informaciją Nendrė Ragalevičiūtė – Černiauskienė:
 
 
Mūsų narių pranešimai čia:
 
Dėl Černobilio
 
 
Dėl situacijos Lietuvoje
 
 
7. Kodėl esam SUSITELKIME ir kam reikia STEBĖTOJŲ tinklo – čia:
 
 
8. Planuojamos temos:
 
8.1. Ar pajėgsime POLICIJOS prievartai pasakyti NE!
8.2. Kur mūsų įvaikinti vaikai?
8.3. Neįgalumo nustatymas – kaip rasti TEISINGUMĄ neįgalių vaikų tėvams
8.4. #GERIvaikaiSAUGOsavoTĖVUSnuoNLP – kaip informuoti kas vyksta Lietuvoje prilipusius prie LRT mėšlasklaidos ?
 
SIŪLYKITE temas, neškite vėliavas – susitelkimas@gmail.com
 
Daugiau apie SUSITELKIMĄ rasite čia:
 
Dėl bendradarbiavimo su SUSITELKIMU
 
 
fb Susitelkimas – ateikite susidraugauti!
 
 
Youtoobe kanale:
 
 
SUSITELKIMAS