Trečioji visuomeninių ir pilietinių susivienijimų atstovų sueiga, skirta bendrų darbų numatymui ir valdymui, Šiauliai, 2021.08.28

Vakar, t.y. rugpjūčio 28-ąją, Šiaulių pakraščio sodyboje įvyko trečioji visuomeninių ir pilietinių susivienijimų atstovų sueiga, skirta bendrų darbų numatymui ir valdymui.

Prieš pradedant darbus sutarta dėl šių šiai dienai grėsmingoje aplinkoje esančių, bet mus vienijančių vertybių:

– žmogaus prigimtinių ir pilietinių teisių viršenybės;

– prigimtinės šeimos sąvokos, kuri gali būti kildinama tik iš laisva valia sudarytos vyro ir moters sąjungos;

– Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir joje įtvirtintų nuostatų visiškos viršenybės Lietuvos erdvėje;

– abipusiai našių ir draugiškų santykių su kaimyninėmis šalimis.

Pirmaeiliais darbais sėkmingų aplinkybių sudarymui ir prielaidų vertybių išsaugojimui, puoselėjimui ir pažangiai raidai numatyti:

– sėkmingas parašų rinkimas už  “100 tūkstančių referendumo“ surengimą bei naši aiškinamoji-švietėjiška veikla pasirengimo laikotarpiu;

– 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie Seimo „Jungtinio tyrimo“ atlikimas.

Iš penkiolikos pasiūlymų bendru sutarimu pasitarimų sueigos viešoje erdvėje bus įvardintos “SUSITELKIMO BRANDUOLIU”. Darniam veiklos valdymui(-koordinavimui) ir darbų pasiskirstymui  nuo kiekvieno, pasirinktas vertybes pripažįstančio pilietinio susivienijimo nuoširdžiai kviečiam į pasitarimus siųsti iki 2 atstovų. Veikla ir toliau bus vykdoma lygiateisiškumo ir bendro sutarimo nuostatų pagrindais.

Į “Susitelkimo branduolio” pasitarimą atvyko:

“Šeimų maršo”, ”Press Jazz TV”, ”Ekspertai.eu”, ”Bukimevieningi.lt”, “Mūsų -TV”, ”Pasipriešinimo okupacijai centro”, judėjimo „Aušra“, judėjimo „Žemaičių pasipriešinimas“, judėjimo „Grupinis ieškinys”, Asociacijos „Lietuvos visuomenės taryba“, „Kreditų unijų asociacijos“, „Susitelkimo“, ”Lietuvos liaudies partijos”, Asociacijos „Lietuva yra čia“, „Gintaro pokalbiai“, ”Cerebrinio paralyžiaus asociacijos”, radijo stoties “Spindulys”, „Biblijos aiškinimo“ bendrijos”, “Lietuvos sveikuolių sąjungos”, “Smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos”, “Lietuvos koordinatorių” bei pageidavusių likti neįvardintais susivienijimų atstovai, neabejingi visuomenininkai ir žiniasklaidininkai.

Bendru sutarimu “Jungtinio tyrimo” vykdymui ir rengimui nuo “SUSITELKIMO BRANDUOLIO” paskirti: Daiva Guobienė, Audrius Nakas, Zigmas Vaišvila (paskiriti sutarta už akių ir jei neprieštaraus pats asmuo), Aras Sutkus. Atskiru kvietimu paskirti ikiteisminio tyrimo žinovus, tarnautojus ir pareigūnus ketinama kreiptis į “Lietuvos advokatų tarybą” bei Lietuvos generalinę prokuratūrą. Patvirtintas kvietimo “Žmogaus Prigimtinių Teisių Tribunolui” prie Jungtinių Tautų Organizacijos  turinio ruošinys, kuris turi tapti pagrindu kreipiantis ir į kitas tarptautines ir kitų šalių susivienijimus ir pripažinimą pelniusius veikėjus.

Visi sveikos sąmonės ir neabejingi piliečiai, turintys “Jungtiniam tyrimui” reikšmingų žinių, daiktinių ir dalykinių įrodymų, vaizdo ir/arba garso įrašų, prašome kreiptis žemiau nurodytais elektroniniais paštais. Esant reikalui žinių šaltinių ir tiekėjų slaptumas bus apsaugotas remiantis  Lietuvos visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis.

Organizacijas, norinčias bendradarbiauti, kviečiame susisiekti el. paštu: susitelkimobranduolys@gmail.com arba info@susitelkimas.lt

Šaltinis