VII-osios Susitelkimo Večijos pranešimas

SUSITELKIMO

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimo

VII-oji VEČIJA
uztrispalve@gmail.com

 

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt     

2020-03-28

Š. m. kovo 23-ią dieną įvyko Seimo Valdybos posėdis, kuriame buvo ruošiamasi 2020.03.31 šaukiamam Seimo posėdžiui.

Nerimą sukėlė opozicijos atstovų G. Landsbergio ir I. Degutienės siekis šalyje įvesti Nepaprastąją padėtį, iškeliant šio klausimo nagrinėjimą artėjančiame Seimo posėdyje.

Už jų miglotų samprotavimų dėl galimų verslo atstovų ieškinių, taikius jiems perteklinius suvaržymus ekstremalios padėties laikotarpiu, kurie nėra numatyti Civilinės saugos ir kituose susijusiuose įstatymuose, bei teisėsaugos tarnybų menamo pajėgų trūkumo, suvaldant pavienius neramumų židinius, slypi kėsinimasis į žmonių prigimtines laisves, teises ir Lietuvos Konstitucinę santvarką.

Susitelkimo Večija pritaria Seimo valdančiosios daugumos nuomonei ir Vyriausybės atstovų nuostatai, kad Nepaprastosios padėties paskelbimas yra kraštutinė priemonė. Atsižvelgiant į tikrąją padėtį atitinkančias aplinkybes, Civilinės saugos ir kitų susijusių įstatymų patobulinimai leistų suvaldyti kylančias grėsmes, nesustabdant valstybės konstitucinių pagrindų galiojimo. 

Siekdami betarpiškumo, vykdant tiesioginę Lietuvos piliečių valią suvaldyti kylančias grėsmes, pranešame apie Susitelkimo steigiamą “Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisiją” ir kuriamą “Visuomenės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą”. Šie dariniai turi atlikti Rasos Juknevičienės ir šiandieninės opozicijos sumanymo dėka sunaikinto “Krizių valdymo centro” vaidmenį. 

Kviečiame bendradarbiauti ir vadovautis šiomis nuostatomis:

 • Saugoti 1990-tų metų Kovo 11-ąją iškovotą Lietuvos Tautos suverenitetą;
 • Gerbti ir pasitikėti savo valstybės piliečiais;
 • Kylančių grėsmių akivaizdoje pasitelkti Lietuvos piliečius taip, kaip tai darė Seimas dramatiškomis 1991-ųjų metų sausio dienomis.

Susitelkimo Večijos ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos nuomone, neatidėliotinai reikia spręsti  šiuos klausimus: 

 1. Leisti Lietuvos gyventojams karantino metu, besilaikant būtinų apsaugos priemonių, ūkininkauti kaimo ir užmiesčio vietovėse, dirbti nedidelėse įmonėse, kooperuotis vardan gyvybinių šalies ūkio poreikių išsaugojimo;
 2. Sudaryti sąlygas Valstybės ekstremalių situacijų tarnyboms bendradarbiauti su š. m. kovo 28-tą dieną Susitelkimo Večijoje pradėtais kurti Visuomenės ekstremalių situacijų komisija ir operacijų centru;
 3. Atnaujinti Seimo darbą ir dirbti kartu su Vyriausybe bei Respublikos Prezidentu;
 4. Įpareigoti dirbti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją, nes tik ji turi teisinius pagrindus vadovauti ekstremalioms situacijoms pagal Civilinės saugos įstatymą;
 5. Įpareigoti Teisingumo ir Finansų ministerijas paruošti teisės aktų projektus dėl force-majeure situacijos reglamentavimo, siekiant išvengti chaoso, ir užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 6. Prasidėjus savarankiškam atsiskaitymų stabdymui ir iškilus grėsmei dėl smulkaus ir vidutinio verslo žlugimo, Lietuvai neturint valstybės banko, įsteigti Valstybės kasą, kurioje būtų saugomos valstybės ir savivaldybių turimos ir surenkamos piniginės lėšos;
 7. Siekiant užtikrinti piliečių aprūpinimą pirmosios būtinybės prekėmis ir produktais, įvesti eurui lygiagrečią vietinių bendruomeninių pinigų popieriniame ir/ar elektroniniame pavidale apyvartą ir parengti bei priimti šiai priemonei būtinus teisės aktus;
 8. Kritinių aplinkybių metu sustabdyti priverstinius skolų išieškojimo veiksmus iš gyventojų ir įmonių;
 9. Įpareigoti ligonių kasas, socialines ir komunalines tarnybas, ryšių ir energijos tiekimo įmones kritiniu aplinkybių laikotarpiu nenutraukti gyventojams paslaugų teikimo, jiems negalint sumokėti nustatytų mokesčių bei socialiai svarbių paslaugų vertės.

Dėl trečiojo neatidėliotinai spręstino klausimo atskirą nuomonę ir prieštaravimą jo turiniui pareiškė Večijos dalyvis Valdas Jėcka. Šio piliečio teigimu, Seimas negali atnaujinti savo veiklos, nes pagal esmę rinkimų į Seimą būdas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų, todėl Seimas ir jo veikla yra nelegitimūs.

 

VII-osios Susitelkimo Večijos vedantysis

Tauras Jakelaitis  tauras.jakelaitis@hotmail.com  +370 616 81030

pagalbininkai

Nendrė Černiauskienė nendrec@yahoo.com  +370 683 85660
Vida Stankūnienė  stankuniene.v@gmail.com  +37060344498
Jolita Maslauskaitė-Targonskienė  +370 618 26801

Tik SUSITELKĘ įveiksim grėsmes visuomenei ir valstybei!