Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos Reikalavimai valdžiai

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisija

el.p.: lietuva.vesk@gmail.com ; FB Lietuva VESK ; FB Susitelkimo branduolys

 

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

 

REIKALAVIMAS
Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 
Lietuvos Respublikos Prezidentui

2020 m. balandžio 4 d., Lietuva

 

Susitelkimo VII-ojoje večėje 2020 m. kovo 28 d. įsteigta Visuomenės ekstremalių situacijų komisija, atsižvelgdama į daugiau nei 20-ies politinių ir pilietinių susivienijimų atstovų valią, kurie atstovauja arti 90 000 Lietuvos piliečių, konstatuoja, kad – Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo, Valstybės ekstremaliųjų situacijų komisijos: 

 1. priimami sprendimai kelia visuomenės pasipiktinimą;
 2. visi valstybiniai sprendimai vyksta “už uždarų durų”,  sąmoningai slepiamos išlaidų sritys ir pobūdis, neįvardijami tiekėjai ir subtiekėjai, galimi interesų konfliktai;
 3. politikų priimami sprendimai sudaro galimybes išgrobstyti valstybinius išteklius, smulkaus verslo ir piliečių atsargas, visus stumia į ilgalaikius įsiskolinimus;
 4. valstybės tarnybos, ekstremalios situacijos (grėsmingų aplinkybių) akivaizdoje yra paralyžuotos, nesugeba tinkamu laiku priimti Tautai svarbių sprendimų, blaškosi tarp kasdieninių ir trumpalaikių darbų, neieško arba neranda strateginių valstybės ir Tautos gyvybingumo išsaugojimui reikalingų išeičių;
 5. žiniasklaidos priemonės yra monopolizuotos, Tauta yra gąsdinama išgyvenimo atžvilgiu menkavertėmis žiniomis, nėra įžvalgų apie galimas grėsmes, esant nepalankiai aplinkybių raidai;
 6. švietimo srityje sprendžiami operatyvinio – taktinio lygmens klausimai, nesiorientuojama į imlius ir laidžius žinioms bei įgūdžiams moksleivius;
 7. akivaizdu, kad Vyriausybės ir savivaldos atstovai vis dar negeba suprasti, kad pasauliniu mastu kilusi ekstremali situacija gali kelti hibridinio karo pavojų, grėsmes visos valstybės gyvavimui;
 8. nėra priimtų taktinių sprendimų savivaldos lygmenyje, kurie leistų sumažinti visuomenės baimes dėl nuspėjamų pavojų, tokių kaip interneto ir elektros tyčinio (teroristinio) ar netyčinio dingimo, kas sukeltų visišką suirutę ir pareikalautų beprasmiškų aukų;

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisija reikalauja:

 1. Įtraukti visuomenę per pilietinių ir politinių susivienijimų atstovus į valstybei kilusių grėsmių suvaldymą. Tai Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinė teisė ir prievolė.
 2. Suteikti visuomenei galimybę laisvai teikti pasiūlymus tarnyboms ir žinyboms per nacionalinio transliuotojo priemones ir išteklius – taip užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucija tautai suteiktas teises ir mokesčių mokėtojų lėšų tikslinį panaudojimą.
 3. Nedelsiant sukurti atvirus žiniasklaidos darinius ir srautus, kuriuose būtų talpinamos ir visuomenei prieinamos, lengvai suprantamos, paprastai aprašytos visos paramos, pagalbos, gaunami ir galimi papildomo finansavimo  ištekliai, įvertinimai pinigine išraiška, išlaidos, subjektai, palengvintų viešųjų pirkimų dalyviai, tarpininkai ir vežėjai.
 4. Skubos tvarka į moksleivių ugdymo programas įterpti civilinės saugos ir gynybos pasirengimą. Šiam tikslui pasitelkti Nacionalinį transliuotoją, jo galimybes ir išteklius.
 5. Nedelsiant įpareigoti savivaldos tarnybas, žinybas ir įmones sukurti atsarginius -papildomus civilinės saugos ir gynybos, socialinio aprūpinimo ir kito pilietinio susisiekimo, susižinojimo, pranešimo gyventojams būdus išnaudojant seniūnijų, ugdymo įstaigų galimybes viešinti centralizuotai teikiamas žinias šių įstaigų lauko stenduose, švieslentėse. Kreiptis į reklamos, renginių įgarsinimo įmones dėl galimybės atlyginant panaudos sąnaudas šiems tikslams panaudoti jų turimą įrangą, priemones.
 6. Pranešti visuomenei apie neinternetinių žinių sklaidos tinklo sukūrimą ir jo veikimo būdą – taip sumažinant propagandinių ir netikrų žinių keliamas įtampas, ardančias pasitikėjimą valstybe.
 7. Atsižvelgti į Smulkaus ir vidutinio verslo Tarybos teikiamus pasiūlymus-reikalavimus. 
 8. Skubos tvarka parengti ir viešai paskelbti nuostatas dėl karantino atšaukimo sąlygų ir aplinkybių.

L.e.p. Visuomenės ekstremaliųjų situacijos komisijos vadovas
dr. Nendrė Černiauskienė