Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.10 „Kas yra lingė?“ 2021-12-03

Siaubiamiškio pasaka Nr.10 „Kas yra lingė?“Deja, tenka tęsti Siaubiamiškio pasakų rašymą už Vytautą Landsbergį, kuris vis neįvykdo savo įsipareigojimo “pandemijos” metu parašyti šią pasakų knygą Lietuvos vaikams.

Ši pasaka – apie turtingą lietuvių kalbą. Štai žodis „lingė“. Tai – ir plėšrus paukštis, kuris skrisdamas aukštai kelia sparnus, linguodamas į šonus. Ir lanksti kartis lopšiui kabinti. Ir automobilio ar vagono lingės smūgiams į kelią sušvelninti. O kaip lietuviškai apibūdinti politiką Lingę Mindaugą? Gal šio Seimo nario iš Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikla dar labiau praturtins lietuvių kalbą?

Šis politikos pirmokas, 2020 m. įrašytas į TS-LKD kandidatus į Seimą, www.vrk.lt puslapyje skelbė: „Mėgstu būti komandoje, bet dėl įsitikinimų nesibaiminu atsidurti prieš srovę.“ Jei srove jis supranta esant Tautą, bet ne šią Vytauto Landsbergio 1993 m. įsteigtą partiją, tai Lingė Mindaugas su TS-LKD tikrai iriasi prieš Tautą. Š.m. lapkričio 30 d., „atsikirsdamas” į Respublikos Prezidento vyriausiosios patarėjos Jūratės Šovienės pareiškimą, kad referendumui surengti reikalingų parašų skaičių reikia sumažinti, jis pareiškė, kad „Gitano Nausėdos vadovaujamoje prezidentūroje išjungti valstybingumo saugikliai“ – „Rusijos ambasada turbūt jau džiugiai raportavo tarnyboms Kremliuje apie prezidentinę paramą, kad Lietuva taptų valdoma referendumais.“ Ir dar pridūrė, kad „viena didžiausia Kremliaus pergalių – sužlugdyta Visagino atominės elektrinės statyba prieš rinkimus pasinaudojus ir įsūdžius referendumą. Rezultatas – Astrave. Tai tik vienas pavyzdys, kai demokratinis instrumentas panaudotas antivalstybiniams tikslams.“

Ir dar Lingė Mindaugas tautiečius pagąsdino, kad Prezidento G. Nausėdos vyriausiosios patarėjos J. Šovienės pritarimas (Zigmo) Vaišvilos ir (Nendrės) Černiauskienės vykdomai referendumo iniciatyvai dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumo paskelbimo kartelės sumažinimo nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų), padidins „kepamų“ referendumų – „demokratinių instrumentų, naudojamų antivalstybiniams tikslams“ – skaičių. Nesigundysiu aptarinėti Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto filosofijos magistro ar šios aukštosios mokyklos požiūrio į šio jos absolvento profesinę kvalifikaciją (referendumas, kaip demokratinis instrumentas, anot šio „politikos mokslininko“, gali būti naudojamas antivalstybiniams tikslams, lyg ši partija, o ne Tauta būtų šios valstybės suverenas, sprendžiantis, kas naudinga valstybei). Vis gi Lingė Mindaugas trejus metus (2006 – 2009) „patarinėjo“ Prezidentui Valdui Adamkui (prieš tai metus laiko darbavosi Lietuvos krikščionių demokratų partijos biuro vadovu) ir 10 metų – „patarinėjo“ Prezidentei Daliai Grybauskaitei (po to metus iki 2020 m. Seimo rinkimų darbavosi TS-LKD vykdomojo sekretoriaus pavaduotoju).
Nežiūrint į šią didžią Lingės Mindaugo „patirtį“, teks paaiškinti tautiečiams, kad šis „politikas“ vis tik yra įžūlus MELAGIS – 2012 m. spalio 14 d. referendumą „Dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje“ suorganizavo ne kažkokie „vaišvilos“ ar „černiauskienės“, surinkę 300000 Lietuvos piliečių parašų, bet Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. liepos 16 d. nutarimu Nr.Xi-2207.

2016 m. „grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui“ VSD paskelbtas Zigmas Vaišvila dėkoja šiam tvirtam TS-LKD kadrui už prisipažinimą, kad, anot Lingės Mindaugo, vieną didžiausių pergalių – sužlugdytą Visagino atominės elektrinės statybą – Kremlius pasiekė, „pasinaudojęs ir įsūdęs“ mūsų Tautai referendumą ir padaręs tai per ištikimą Kremliaus tarną. Jei šis tarnas yra tas, kas inicijavo 2012 m. spalio 14 d. referendumą Lietuvoje, tai, visų pirma, yra taip vadinama Tėvynės sąjunga ir jos satelitai, įskaitant ir tuometinę Lietuvos Prezidentę D. Grybauskaitę. Po tokio prisipažinimo VSD privalės paskelbti TS-LKD grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Šis titulas šiai melagių partijai labai derinsis su Seimo nutarimu, kad ši partija turi ryšių su organizacijomis, turinčiomis teroristinės veiklos požymių (Bražuolės tilto sprogdinimas, pakaunės miško įvykiai, su šiais įvykiais susijusių žmonių žūtys).

Matyt, ne veltui ir tuometinis TS-LKD pirmininkas bei tuometinis Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius vasaros atostogas praleisdavo su žmona ir partijos bičiuliais, dviračiais mindami į Astravą. Gal ir tuometinės A. Kubiliaus vadovaujamos Lietuvos Vyriausybės susitarimus su tuometine Baltarusijos Vyriausybe viešai paskelbsite, Linge Mindaugai? Tik nemeluodamas.

Melagio ir „tvirto“ TS-LKD partiečio Lingės Mindaugo reputacijos patikslinimui Lietuvos piliečiams būtina sužinoti, kodėl jis, toks principingas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas vidaus politikos klausimais, tęsė šį Siaubiamiškio valstybei atsakingą darbą po to, kai 2015 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila viešai paskelbė ir Prezidentės D. Grybauskaitės vadovaujamai Respublikos Prezidento kanceliarijai pateikė Rusijos Federacijos, kuri, anot LR VSD, yra didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, užsienio reikalų ministerijos raštišką patvirtinimą, kad Dalios Grybauskaitės darbo TSRS ambasadoje Vašingtone 1991 metais aplinkybės tebėra Rusijos valstybės paslaptis, kurios Rusija šiam Lietuvos signatarui neišduos.

Lingė Mindaugas aršiai priešinosi ir Dalios Višinskienės paskyrimui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja. Ar nebuvo to pagrindine priežastimi tai, kad ši teisėja buvo pranešėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijoje, priėmusioje šio teismo 2021-09-09 sprendimą, kuriuo įpareigojo VRK priimti sprendimą dėl LRT eterio suteikimo piliečių referendumo iniciatyvinei grupei?

Matyt, jau metas lietuvių kalbos specialistams į mūsų turtingą kalbą įrašyti dar vieną žodžio „lingė“ reikšmę – politikas melagis ir veidmainis, aptarnaujantis valstybės priešus ir besipriešinantis konstitucinei Tautos teisei referendumu spręsti svarbiausius valstybės klausimus. Ir jo žmonos pavardė gali būti ne Lingienė, bet gražus daugiareikšmis lietuviškas žodis Lingė.

O mums, Siaubiamiškio pasakos eiliniams gyventojams, nebaigusiems VU TSPMI mokslų, belieka tik tęsti pasirašymą už iniciatyvą dėl referendumo paskelbimo, kad pakeisti Konstitucijos 9 ir 147 straipsnius. Ir nerinkti tokių „politikų“ į jokias pareigas. Vienykimės su Prezidento Gitano Nausėdos, bet ne Rusijos Federacijos prižiūrimos Dalios Grybauskaitės patarėjų nuomone – sumažinkime referendumo paskelbimo kartelę iki 100000 piliečių parašų.

Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.

Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Zigmas Vaišvila, 2021-12-03