KVIEČIAME SPALIO 25 DIENĄ 12 VALANDĄ

KVIEČIAME SPALIO 25 DIENĄ 12 VALANDĄ

Spalio 25, artėjant  Vėlinėms, kuomet prisimename savo protėvius ir  jau išėjusius artimuosius,  Vilniaus centre spiesis miško žvėrys,  medžiai, mitiniai gyventojai  (barstukai, laumės, puškaičiai) ir net išnykusių gyvybės rūšių šmėklos, prisiminti ir priminti, kad mūsų sengirės jau išėjo nebūtin ir be  veiksmingos  valstybės apsaugos po pjūklais krenta dar išlikę didieji Lietuvos miškai.

Lietuvos girių – Šimonių, Punios, Labanoro, Žaliosios – ir kitų vietovių atstovai šiam šventam reikalui susibūrė su kultūros ir meno žmonėmis, gamtosauginėmis organizacijomis ir piliečių grupėmis, kurios už mus visus rūpinasi, kokioje aplinkoje gyvensime mes ir mūsų vaikai.  Kartu jie kviečia tave/Jus,  jungtis  į teatralizuotą eiseną, kuria norime atkreipti dėmesį į bręstančią katastrofą – jei niekas nesikeis, greitai  iš mūsų miškų, gynusių mūsų protėvius  nuo  kryžiuočių, slėpusių  caro laikų sukilėlius ir  laisvės kovų dalyvius,  liks tik „kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę“. Sunaikinus  mūsų didžiuosius miškus namų netektų miško gyvūnai  ir augalai, o mes prarastume savo savastį. 

Mes, visuomenė,  nesusitaikysime su mūsų girių niokojimu. Reikalaujame, jog  visa mūsų gamta būtų tausojama, o  Lietuvos saugomose teritorijose gamtos apsauga  taptų svarbiausiu prioritetu planuojant bet kokią veiklą. O kol tokia apsauga bus užtikrinta, reikalaujame kirtimų stabdymo saugomuose miškuose.

Todėl spalio 25 dieną , 12 valandą pasipuošę žvėrių ir kitų miško būtybių kaukėmis, nešini žvakėmis, renkamės prie LR Seimo. Nuo ten gedulinga iškirstų miškų eisena pajudės Gedimino prospektu iki Vyriausybės.

Ši eisena yra tik pradžia, apšilimas. Mes nenurimsime, kol  nepasieksime savo tikslo, nes mes neturime kito pasirinkimo. Gyvename pasaulinės  ekologinės krizės laikotarpiu, kai  žmonija sparčiai naikina gamtą, nuo kurios priklauso jos pačios išlikimas.

Mūsų gyvenamąją terpę  keičianti klimato kaita ir masinis gyvybės nykimas yra mūsų grobuoniško elgesio su gamta pasekmė.  Žemė  šeštą kartą per visą planetos istoriją išgyvena masinio nykimo etapą. Kasdien pasaulis  negrįžtamai praranda apie 200 gyvybės rūšių. Ypač sparčiai nyksta rūšys, susijusios su brandžiomis, žmogaus mažiau trikdomomis  buveinėmis. 

Jungtinių Tautų  Organizacijos suburti  geriausi viso pasaulio mokslininkai šios krizės akivaizdoje skatina žmoniją  iš esmės keisti savo  gyvenseną,  miškininkystę, žemdirbystę,  pramonę ir kitus savo veiklos aspektus, kurie kelia pavojų gamtai ir mūsų civilizacijai.

Keistis privalome. Gamta yra vertybė savaime, tačiau rūpindamiesi  ja, mes saugome  ir savo vaikų ateitį. Labiau nei medienos ir BVP augimo mes norime, kad mūsų vaikai užaugę galėtų grožėtis Lietuvos  miškais ir paukščių čiulbėjimu, kvėpuoti grynu oru ir gerti tyrą vandenį.

Lietuvos miškai yra turtingesni  gyvybės  rūšimis nei daugelis Vakarų Europos valstybių. Jie reikšmingai prisideda prie klimato kaitos švelninimo. Tačiau daugiau nei 90 procentų Lietuvos miškų pastaraisiais metais sparčiai kertami.  Dabartiniai saugomų teritorijų miškai Lietuvoje mažai kuo skiriasi nuo ūkinių, ir mūsų miškininkystė šiuo metu  yra orientuota į medienos gavybą.

Žinant šių dienų gamtosaugos iššūkius, taip tęstis negali.  Medienos naudojimas negali būti svarbesnis už Lietuvos vertybių apsaugą.  Tam, kad būtų išsaugotos gamtos vertybės, neužtenka  kirtavietėse  sodinti ir auginti  naują mišką. Saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti nutraukta (ar griežtai apribojama),  jų teritorijos turi būti plečiamos ir veiksmingai saugomos. Ūkiniuose miškuose taip pat turi būti sudaromos bent minimalios sąlygos retoms ir nykstančioms rūšims egzistuoti.  Gyvybe trykštantys miškai yra mūsų ateities pamatas.

ESAME DRAUGE – SPIEČIUS TAI GALIA!

Žygeivių, Gyvo miško ir kt. organizacijų vardu:

Algimantas Stalilionis