2020 m. rugpjūčio 07 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Koronavirusas – veidmainystės Lietuvos politikoje lakmuso lapelis“

2020 m. rugpjūčio 07 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Koronavirusas – veidmainystės Lietuvos politikoje lakmuso lapelis“   Dalyvauja buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas, Lietuvos Visuomenės Tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos darbo grupės vadovė ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė dr. Nendrė Černiauskienė, Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariai Skaityti toliau …

Patvirtinta Tautos susitelkimo remiamų kandidatų nuo Lietuvos liaudies partijos rinkimų programa. Paskelbtas kandidatų į Seimą sąrašas.

2020 m. rugpjūčio 3 d. įvykusiame Lietuvos liaudies partijos Tarybos posėdyje buvo patvirtinta Lietuvos liaudies partijos, einančios po Tautos susitelkimo vėliava, 2020 m. rinkimų į Seimą programa: DARBAI LIETUVAI: 1.    Memorandumas miškų kirtimui2.    Nemokama elektra senjorams ir daugiavaikėms šeimoms3.    Politiniai sprendimai, valstybės ir visuomenės pažanga grindžiama mokslu4.    Mokslas atskirtas nuo politikos, pastovi BVP dalis5.    E-švietimas Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Patyčia iš Lietuvos tęsiasi. Mes tylime

Patyčia iš Lietuvos tęsiasi. Mes tylime   Nebūkime abejingi, nepamirškime ginti Lietuvos gyventojų genocido ir rezitencijos tyrimo centro (LGGRTC) apšmeižtų mūsų Tautos šviesuolių – a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus, a.a. Donato Banionio ir a.a. Sauliaus Sondeckio. Tai mums priminė „Respublikos“ redakcija. Gavome naujojo LGGRTC Generalinio direktoriaus Ado Jakubausko pasirašytą atsakymą dėl mūsų (prof. Silvijos Sondeckienės, Raimudo Skaityti toliau …