2020 m. rugpjūčio 07 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Koronavirusas – veidmainystės Lietuvos politikoje lakmuso lapelis“

2020 m. rugpjūčio 07 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Koronavirusas – veidmainystės Lietuvos politikoje lakmuso lapelis“

 

Dalyvauja buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas, Lietuvos Visuomenės Tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos darbo grupės vadovė ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė dr. Nendrė Černiauskienė, Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariai Tauras Jakelaitis ir Stanislav Ladinskij, prof. habil. dr. hematologas Eduardas Vaitkus

Artėja Lietuvos Seimo rinkimai. Įsisiūbuojantis Lietuvos politinis gyvenimas didina veidmainystės apsukas.

  1. Veidmainystė ir dvigubi standartai dėl COVID-19 grėsmės ar „grėsmės“. Pranešėjai Eduardas Vaitkus, Nendrė Černiauskienė, Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila.
  2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Seimo veidmainystė pasitinkant kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ąsias gimimo metines. Pranešėjai Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila.
  3. Kreipimasis į prokuratūrą dėl Vytauto Landsbergio. Pranešėjai Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila.
  4. Kodėl Zigmas Vaišvila nedalyvaus Lietuvos Seimo rinkimuose. Pranešėjai Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis, Stanislav Ladinskij, Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila.