2021 m. gruodžio 31 d. 11.00 val. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės narių ir koordinatorių Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, Nendrės Černiauskienės ir Stanislavo Ladinskio spaudos konferencija Seime „Vyriausybė patvirtino, kad ji neteisi. Tautiečiai, ką darome?“

2021 m. gruodžio 31 d. 11.00 val. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės narių ir koordinatorių Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, Nendrės Černiauskienės ir Stanislavo Ladinskio spaudos konferencija Seime „Vyriausybė patvirtino, kad ji neteisi. Tautiečiai, ką darome?“

 

Gruodžio 17 d. spaudos konferencijoje buvo pateikta informacija apie pigų spektaklį „Lietuvos Vyriausybės atsistatydinimas“, tikrąją padėtį dėl JAV sankcijų Baltarusijai ir teisės pagrindai, patvirtinantys, kad Lietuva negali jų vykdyti.

Po šios spaudos konferencijos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis signatarui Zigmui Vaišvilai raštu patvirtino, kad Lietuva neprivalo vykdyti JAV sankcijų dėl „Belaruskalij“ trašų tranzito per Lietuvą. Ir tai suprantama, nes JAV Vyriausybė įmonei „Beloruskaja kalijnaja kompanija“ (BKK) išdavė naują licenciją, galiojančią iki 2022 m. balandžio 1 d., parduoti „Belaruskalij“ trąšas JAV įmonėms, o „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė sutartį su „Belaruskalij“, pagal kurią gavo avansą už šių trašų tranzitą taip pat iki 2022 m. balandžio 1 d.

Tad klausimas mums visiems – ar Lietuvos Vyriausybė arba yra kvaila, ar ji yra įsitikinusi, kad Lietuvos piliečiai yra kvailiai, kuriems galima kalbėti bet ką ir su kuriais galima daryti bet ką, ką tik panorės ši tariama valdžia, kuriai Lietuvos Konstitucija – tik formalumas, kuriuo prisiekti reikėjo, tampant valdžia.

Tai akivaizdžiai patvirtina ir Lietuvos Vyriausybės elgesys su Kinija, Lietuvai tuo jau sukeltos pasekmės.

Po spektaklio „Lietuvos Vyriausybės atsistatydinimas“ Lietuvos Vyriausybė paskelbė, kad per tris savaites Lietuva nutrauks sutartį su šia Baltarusijos įmone ir visų baltarusiškų prekių tranzitą per Lietuvą. Ar Rusijos valdžia, siekianti pabaigti Baltarusijos įtraukimą į Rusijos-Baltarusijos valstybių sąjungą, galėjo tikėtis labiau efektyvaus Rusijos FSB agentų Lietuvoje darbo rezultatų – pati Lietuva nutraukia Baltarusijos prekių tranzitą per Lietuvą, žlugdo tarptautinį Lietuvos autoritetą, „Lietuvos geležinkelius“ ir Klaipėdos Jūrų uostą, ir dar net primokės sankcijas už tai!

Kodėl Lietuvos Vyriausybė taip elgiasi ir dėl ko? Dėl kokių „vertybių“? Lietuvos Vyriausybe, įvardinkite konkrečias „vertybes“, kurias tariamai ginate, klupdydami Lietuvą ant kelių ir provokuodami karą mūsų, t.y. Tautos, bet ne jūsų, tariamos Vyriausybės, teritorijoje? Lietuvos Vyriausybė faktiškai jau pradėjo karą su Kinija, Rusija ir Baltarusija. Ar ne per daug apsižiojo? Ar gavo tam Tautos sutikimą?

Lietuvos piliečiai, laikas ir Jums apsispręsti – ar Jūs ir toliau manysite, kad viskas gerai, kol dar tavęs paties neišmetė iš darbo, ar pusiau nesumažino pensijos, ar keliasdešimt kartų nepadidino kainas? Kas dar turi įvykti, kad pabustume iš šio letargo miego ar apspangimo, įtikėjimo valdžia, kuri tariamai yra visažinė ir neklystanti?

Lietuvos Respublikos piliečiai, kodėl jums tokioje situacijoje dar reikia aiškinti ir jus įtikinėti, kad būtina ir kuo skubiau susivokti, kad visa tai daro ne Tautos valdžia, o Tautos priešas. Ir sustabdyti jį privalome drauge mes visi. Ši tariama mūsų valdžia mus niokos tiek, kiek mes leisime jai tai daryti.
Nuo ko pradėti? Nuo susivokimo, kad Lietuvos valdžia atvirai pradėjo karą prieš Tautą ir mūsų valstybės naikinimą. Pradžiai padaryti ir paprastą nieko nekainuojantį veiksmą – pasirašyti už mūsų visų Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimą, kad referendumo iniciatyvos kartelė būtų sumažinta nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų. Ir neįtikinėti vienas kito, kad tai neįmanoma, kad mes nieko nepakeisime. Kodėl valdžia labai bijo šio įvykio – teisėto konstitucinio Tautos nuomonės pareiškimo?

Ir nedelsdami turime susitarti dėl veiksmų ir tikslo. Tikslas yra akivaizdus – išsaugoti mūsų šeimas, valstybę ir Tautą! Tai padaryti galime tik drauge. Kodėl tai daro Vengrija ir Lenkija, kodėl to nedarome mes?

Pasirašymas už referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas

SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.

Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt