2022 m. sausio 13 d. 15.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Sausio 13-osios Lietuvos žmonių bijanti valdžia – ne Lietuvos valdžia“

2022 m. sausio 13 d. 15.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Sausio 13-osios Lietuvos žmonių bijanti valdžia – ne Lietuvos valdžia“ 

Spaudos konferencijoje dalyvauja: Vilniaus specialiosios J. Bartašiūno mokyklos milicijos kursantų būrio vadas Ričardas Savickas (1991 m. sausio 13 d. naktis, Vilniaus Televizijos bokšto prieiga) ir Jurga Lago

 

2021 m. rugpjūčio 10 d. valdžia nuo žmonių pasislėpė Seimo rūmuose, atsitvėrė policijos pareigūnais.

2022 m. sausio 12-13 d. valdžia, bijodama žmonių, nusprendė jų neįsileisti į Seimo rūmus.

Tačiau valdžia apsigavo, nusprendusi 2022 m. sausio 13 d. išeiti iš Seimo rūmų ir 1991 m. sausio 13-osios įvykius minėti lauke. Lauke dar ir Laisvės premiją įteikinėti.

Lietuvos žmonės taip pat nusprendė 2022 m. sausio 13 d. ateiti prie Seimo rūmų.

Dabartinei valdžiai liko tik du pasirinkimai:

– kalbėtis su žmonėmis, taip pat ir su tais, kurie 1991 m. sausyje apgynė Lietuvos valstybę ir kurie 1991 m. vasario 9 d. referendume balsavo už Lietuvos valstybės Nepriklausomybę;

– arba gėdingai pabėgti iš aikštės ir pasileisti šį gėdingą Seimą.

Tokiai Lietuvos valdžiai liko nedaug laiko mėgautis jos savavaliavimu.

Dievas nubaus šiuos bedievius, prisiekusius Dievo vardu ir beatodairiškai žlugdančius Tautą ir valstybę.

2022 m. sausio 8 d. valdžia pasityčiojo iš Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus darbuotojų, kurie atminimo ženklų įteikimui buvo sukviesti ne į parlamento rūmus, bet į vidinį kiemą.

1991 m. sausio 8 d. iš šio kiemo į mūsų parlamentą veržėsi Nepriklausomybės priešai, o beginkliai Apsaugos skyriaus darbuotojai ir kiti gynėjai juos sustabdė. Seimo valdžia net neišdrįso jiems pasirodyti.

Po 31 metų šiandieninė Lietuvos valdžia pabūgo valstybės gynėjus įsileisti į parlamento rūmus, juos sukvietė ten, iš kur į parlamentą veržėsi valstybės priešai. 2022 m. sausio 12 d. Laisvės gynėjų rikiuotė – taip pat šiame kieme.

Jei į parlamentą neįleidžiami valstybės gynėjai, tai Seimo rūmus užvaldžiusieji nėra valstybės gynėjai.

Sausio 13-osios Lietuvos žmonių negerbianti ir bijanti valdžia – ne Lietuvos valdžia.

Šiai tariamai valdžiai žinotina, kad po 1991 m. sausio 13-osios nakties penkias paras Lietuvoje nebuvo įvykdytas nė vienas kriminalinis nusikaltimas, išskyrus tuos, kuriuos įvykdė TSRS kariškiai. Tai pamoka ir dabartinei valdžiai, kuri privalo suprasti, kad be Lietuvos žmonių ji nėra Lietuvos valdžia.

Ši tariama Seimo valdžia ignoravo ir 17 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų kreipimąsi sudaryti Seimo komisiją dėl 1991 m. sausio 8 d. ir 13 d. įvykių ištyrimo valstybės komisijų medžiagų, Lietuvos laikinosios gynybos vadovybės ir kitų svarbių Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentų dingimo iš Seimo.

Šis Seimas nebeturi teisės būti Lietuvos įstatymų leidėju.

 

 

Pasirašymas už „100000” referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas

SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.