Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl naujos LVT Valdybos užregistravimo

                 

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2021-12-28 Vilnius

Juridinių asmenų registras įregistravo naujos sudėties išrinktą Lietuvos visuomenės tarybos valdybą. Šio kolegialaus valdymo organo nariai yra Aldas Mačiulis, Danutė Jasilionienė, Tauras Jakelaitis, Evaldas Jaloninas, Kęstutis Krikštaponis, Stanislav Ladinskij, Alfonsas Norvaišas, Gintautas Petkevičius, Vilmantas Povilaitis, Vida Stankūnienė, Donatas Šulcas, Zigmas Vaišvila, Kipras Valentinavičius, Liudas Vedeckis, valdybos pirmininkas – Zigmas Vaišvila.

Lietuvos visuomenės taryba veikia jau ketvirtus metus, vadovaudamasi Juridinių asmenų registre įregistruotais asociacijos įstatais gina viešąjį interesą, skatina viešas iniciatyvas visuomenėje ir valstybei bei valstybės piliečiams naudingą veiklą, reaguoja į valdžios sprendimus, ginčija juos teisme, siūlo įstatymų projektus. Lietuvos visuomenės tarybos iniciatyva vykdoma ir 2021 m. birželio 29 d. LR VRK įregistruota piliečių referendumo iniciatyva dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo inicijavimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių valios.
Informacija apie asociacijos Lietuvos visuomenės tarybos veiklą skelbiama www.lietuvosvisuomenestaryba.lt, apie referendumo iniciatyvą – ir www.ltreferendumas.lt.

Lietuvos visuomenės taryba per rinkimų stebėtojų institutą siekia, kad būsimi rinkimai ir referendumai vyktų kontroliuojant juos ir visuomenės atstovams. Norintys tapti stebėtojais, kviečiami registruotis www.stebime.lt.
Keletas iš organizacijos pašalintų narių (Zenonas Andrulėnas, Kazys Serbenta, Jonas Mažintas, Aldona Marija Gedvilienė), pasitelkdami kitus asmenis ir juos klaidindami bando vykdyti neteisėtą veiklą Lietuvos visuomenės tarybos vardu. Dėl šių galimai nusikalstamų veikų 2021 metais pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba