Zigmas Vaišvila. Kodėl LGBT prieš Lietuvių Tautos referendumą?

Kodėl LGBT prieš Lietuvių Tautos referendumą?


2021-12-22 d. anonimo straipsniu „Tarp prieš LGBTQ+ bendruomenę nusiteikusių parašų dėl referendumo iniciatorių – veikėjas, linksniuojamas saugumiečių ataskaitose“ paneigtas gandas, kad 2021-06-29 d. VRK įregistruota Lietuvos piliečių referendumo iniciatyva dėl referendumo kartelės sumažinimo esą valdžios ir LGBT inspiruota. Uoliai stengtasi sukompromituoti šią referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių keitimo, kad referendumą inicijuoti galėtų ne 300000, bet 100000 Lietuvos piliečių. Autorius-anonimas, be kita ko, teigia, kad mes įsivardinę „tradicinių vertybių gynėjais“, „kalbantys apie žmogaus teises, bet pamirštantys neheteroseksualių Lietuvos piliečių lygybę“, aprašo lėšų aukotojų šiai referendumo iniciatyvai daromas klaidas, dėl kurių pusę lėšų tenka grąžinti aukotojams, sunkumus renkant parašus.

Straipsnyje nurodoma, kad „kalbėdama apie parašų rinkimą, viena moteris prasitarė, kad dalis žmonių nenurodo savo asmens tapatybės kortelės numerių, todėl kai kurie parašai pripažinti negaliojančiais. „Senutės bijo, kad apgausime, pinigus išviliosime“, – prasitarė parašus renkantis moteris (kadangi tokia gramatinė klaida būtų nedovanotina pradinės klasės mokiniui, pagrįstai manau, kad šį straipsnį rašęs anonimas yra nelietuvis). Taigi, suprask, skaitytojau, kad žmonių parašus tariamai renkame tam, kad iš senučių išviliotume pinigus. Tikri siaubūnai, kaip Vytauto Landsbergio vis dar nepaskelbtų „Siaubiamiškio pasakų“ blogiečiai…

Kad ši referendumo iniciatyva atrodytų dar grėsmingiau, straipsnyje dar paaiškinta, kad vieną laikraščio „Referendumas“ numerių atspausdino UAB „Grėsmės Nacionaliniam saugumui“ (nors mums nerūpi, kas ir kokiomis lėšomis išlaiko, pvz. interneto svetainę www.jarmo.net), kuriai vadovauja toks Aurimas Drižius, kuris (o, Viešpatie!) dar yra ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktorius. O tas „Laisvas laikraštis“, pasirodo, skelbia „įvairias melagienas, tarp jų – ir apie LGBTQ+ bendruomenę.“ Na tikrai baisu… O dar ir Petras Gražulis, pasirodo, „Laisvame laikraštyje“ atspausdino vieną straipsnį 2020 m. Seimo rinkimų metu… Kadangi Aurimas Drižius ir Petras Gražulis nėra šios referendumo iniciatyvinės grupės nariai, todėl šį atsakomąjį straipsnį reikalaujame nedelsiant paskelbti ir www.jarmo.net, kaip atsaką referendumo iniciatyvos trukdymui. Tikimės, kad LGBT žiniasklaida bus tolerantiška kitai, t.y. ir mūsų nuomonei.

Straipsnyje parašyta, kad mes esame „Paskelbę karą tariamiems globalistams, save tautos gynėjais apsiskelbę… Be to, parašų rinkėjų leidiniuose skamba teiginiai, nukreipti ir prieš LGBTQ+ bendruomenę.“ Kad ir labai garbingas pažiūras mums perša straipsnio autorius-anonimas, bet referendumo iniciatyvinė grupė niekam jokių karų neskelbė, o elgiasi priešingai – taikią referendumo iniciatyvą priešpastato agresijai. Jei agresiją kursto LGBT ar jos propagandinė interneto svetainė, tai mes esame ir prieš šį neapykantos kurstymą. Tautos gynėjais mes neapsiskelbėme, mes kuklesni. Jei straipsnio autorius-anonimas mano, kad esame tautos gynėjai, mes tam neprieštarausime. Jei LGBT nariai taip pat yra lietuvių tautos nariai, tai mes būsime ir jų gynėjais. Tačiau panašu, kad šiuo straipsniu LGBT nariai skelbiasi nesą mūsų tautos nariais, nes jie priešinasi mūsų norui gelbėti tautą. Gal todėl straipsnio autorius ir yra anonimas, nes nenori prisipažinti esąs veidmainis ar veidmainė.

Teks paneigti ir straipsnio teiginį, kad „parašų rinkėjų leidiniuose skamba teiginiai, nukreipti ir prieš LGBTQ+ bendruomenę.“ Straipsnyje nurodytas Vaidoto Žygo teiginys, kad „Europos valstybės yra pažeistos marksistinio vėžio“, kad, „deja, šis parazitas davė apie save žinoti ir atskleidė savo tikrąjį veidą su kūju ir pjautuvu, bei savo vaivorykštinėmis vėliavomis priešakyje“ negali būti, kaip teigiama straipsnyje, „neabejotinai nukreiptas prieš LGBTQ+ asmenų teisių judėjimą, mat vaivorykštė tapo neheteroseksualių asmenų palaikymo simboliu“, ne tik dėl straipsnio autoriaus–anonimo spėlionių, bet ir dėl to, kad vaivorykštę sudaro visas spektras spalvų, iš kurio žmogaus akis išskiria 7 spalvas: raudoną, oranžinę, geltoną, žalią, žydrą, mėlyną ir violetinę. Vaivorykštė turi ne šešias spalvas, kaip LGBT simbolika, bet mažiausiai gerai matomas šias septynias spalvas.

Teks paneigti ir straipsnio autoriaus-anonimo teiginius apie šios referendumo iniciatyvos koordinatorius.

Nendrė Černiauskienė yra ne „viena iš referendumo iniciatyvinės grupės koordinatore besiskelbianti“, bet viena iš trijų šios referendumo iniciatyvos 2021-06-29 d. LR VRK viešai skelbiamu sprendimu Nr.Sp-170 įregistruotos piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorių, teisės mokslų daktarė. Š.m. rugpjūčio 10 d. ji buvo sulaikyta prie Seimo ne tariamai kilusių riaušių metu, bet dar prieš tai, o pareikšti įtarimai nepagrįsti byloje jokia medžiaga. Nendrė Černiauskienė nėra ir nebuvo ne tik Lietuvos liaudies partijos lyderė, bet ir narė. Anonimo autoriaus straipsnyje nurodyta Liaudies partija išvis nėra registruota Lietuvoje. Šie duomenys žinomi www.jarmo.net ir straipsnio autoriui-anonimui, nes yra viešai skelbiami.

Tikrovės neatitinka ir straipsnio teiginys, kad Tauras Jakelaitis, kuris yra kitas šios referendumo inciatyvos koordinatorius, „socialiniuose tinkluose dalijasi… abejotino teisingumo informacija apie COVID-19 vakcinas“. Nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo šiam straipsnio autoriaus-anonimo teiginiui, nes Europos Komisija ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAM nėra įregistravusios jokios COVID-19 vakcinos, o tik receptinius vaistinius prepraratus dėl COVID-19 ligos. Šiuose receptinių vaistinių preparatų viešai skelbiamose EK pirkimo sutartyse su šių vaistinių preparatų gamintojais nurodyta, kad vakcinas dėl šios ligos šie gamintojai dar tik įsipareigojo sukurti iki 2024 m. pabaigos. Šiuo metu, berods, baiginėjasi dar tik 2021 metai.

Dėl straipsnio autoriaus-anonimo pakartotų LNK reportažo teiginių apie šios referendumo iniciatyvos dar vieno koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos „nuolat rengiamų spaudos konferencijų Seime, į kurias beveik nepritraukia žiniasklaidos atstovų, … kuriose „dažnai reikalauja, kad valdžia atsistatydintų, be to, žmonės raginami valstybę „susigrąžinti“, pastaruoju metu temos sukasi ir apie pandemijos valdymą, kad rengti spaudos konferencijas signatarams leidžia valstybės įstatymai – pretenzijų nereiškiame, nes perpasakota tikrovė. Tačiau prašome www.jarmo.net paaiškinti, kaip tai susiję su vykdoma referendumo iniciatyva, kuriai paskelbtu straipsniu akivaizdžiai siekiama sutrukdyti.

Tikrovės neatitinka ir straipsnio autoriaus-anonimo teiginys, kad „Z. Vaišvila yra paminėtas ir valstybės saugumo ataskaitose, kuriose pabrėžiamas jo vaidmuo tokiuose Rusijai palankiuose judėjimuose kaip „Mūsų gretos“ arba „Būkime vieningi“.“ Visų pirma, Zigmas Vaišvila niekaip nesusijęs su jam nežinomais judėjimais „Mūsų gretos“ arba „Būkime vieningi“, nėra jų narys ar gerbėjas. Z. Vaišvila nėra minimas jokiose viešai skelbiamose „valstybės saugumo ataskaitose.“

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Z. Vaišvila buvo paminėtas tik LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Tačiau 2017-09-29 LR VSD atsakyme Nr. 18-7958 Z. Vaišvilai patvirtinta, kad 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime Zigmas Vaišvila nėra nurodytas kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Šį LR VSD atsakymą reikalaujame paskelbti drauge su šiuo straipsniu ir atsiprašyti Zigmo Vaišvilos dėl jo susiejimo su Rusijai galimai palankiais judėjimais. Zigmas Vaišvila, 1991 m. sausio 13-osios naktį TSRS agresijos prieš Lietuvą metu buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotoju, vėliau paskirtas ir LR VSD Generaliniu direktoriumi. 1990 m. balandžio 20 d. Maironio gatvėje Vilniuje veikusioje spaustuvėje Zigmas Vaišvila buvo sužalotas drauge su kitais 24 nukentėjusiaisiais, tačiau 2014 m. lapkričio 3 d. LR Generalinė prokuratūra be motyvų nutraukė Sausio 13-osios bylą šioje dalyje, ignoruodama Vilniaus apygardos teismo nurodymą papildyti tyrimo medžiagą šioje bylos dalyje. Po šios baudžiamosios bylos nutraukimo, kurioje Vilniaus apygardos teismo teisėjas Stasys Lemežis paaiškino, kad paskutinę spaustuvę Lietuvoje be ginklų saugoję Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos įgalioti asmenys patys buvo kalti, kad priešinosi TSRS vidaus kariuomenei, tariamai vykdžiusiai nepriklausomoje Lietuvoje teisėsaugos funkcijas, Zigmas Vaišvila pateikė teismui civilinį ieškinį dėl šio jo sužalojimo pasekoje patirtos žalos atlyginimo atsakovui Rusijos Federacijai civiline tvarka. Tačiau Lietuvos teismai nepriėmė šio ieškkinio nagrinėjimui – apgynė Rusijos, kaip TSRS teisių ir pareigų perėmėjos interesus. Visa ši informacija paskelbta viešai www.jarmo.net straipsnyje minimose Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijose Seime, tad šio straipsnio autoriui-anonimui yra žinoma.
Be to, 2018-07-26 JTO Žmogaus teisių komiteto Baigiamosiose išvadose Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį 27-oje ir 28-oje dalyse nurodyta, kad Lietuva turi pašalinti iš Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimų be nurodytų priežasčių į šiuos viešai skelbiamus dokumentus įrašytus asmenis ir organizacijas. Šios išvados žinomos ir LGBT atstovams, dėl kurių skundų taip pat pasisakyta šiose Baigiamosiose išvadose. Lietuva ir šio sprendimo neįvykdė.

Dėl nurodytų priežasčių autoriaus-anonimo straipsnis vertintinas kaip akivaizdus trukdymas 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 įregistruotos piliečių referendumo iniciatyvos vykdymui ir siekis tikrovės neatitinkančiais teiginiais paniekinti pačią iniciatyvą, jos iniciatorius ir koordinatorius. Reikalaujame nurodyti straipsnio autorių ir paskelbti šį atsakomąjį Zigmo Vaišvilos straipsnį su LR VSD atsakymu Z. Vaišvilai. Kad būtų paskelbta ir kita nuomonė. Tikimės, kad LGBT bendruomenė ir www.jarmo.lt neveidmainiaus dėl konstitucinės Lietuvos piliečių teisės į referendumo iniciatyvą gynimo. Tuo labiau, kad šią teisę apgynė ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. O teismo sprendimus ir Lietuvoje reikia gerbti bei vykdyti, straipsnio autoriau-anonime.

Zigmas Vaišvila, 2021-12-28

2017-09-29 VSD atsakymas ZV