2021 m. rugsėjo 9 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir piliečių kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą“

2021 m. rugsėjo 9 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir piliečių kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą“

Dalyvauja nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų atstovai, piliečiai

Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinė pareiga yra visomis išgalėmis priešintis neteisėtai valdžios atstovų prievartai prieš Lietuvos Respublikos piliečius ir Lietuvos valstybę. Lietuvoje sparčiai ir dirbtinai supriešinama ir skaldoma visuomenė, atvirai trukdoma net įgyvendinti referendumo iniciatyvas ir kitas konstitucines piliečių teises, beatodairiškai ir iš jėgos pozicijų LR Seime priimami LR Vyriausybės teikiami Lietuvos Respublikos Konstitucijai atvirai prieštaraujantys teisės aktai dėl prievartinio Lietuvos Respublikos piliečių valdymo, valstybės strateginių įmonių išvalstybinimo, ekonomikos perskirstymo administraciniais sprendimais, bet ne rinkos dėsniais. Tam pasinaudojama visais pretekstais – nuo nelegalių imigrantų iki COVID-19 tariamo suvaldymo. Atvirai griaunamos ne tik švietimo ir kultūros, bet jau ir sveikatos apsaugos sistemos. LRT eteryje neliko jokių diskusijų, kurios atspindėtų skirtingą nei valdžios nuomonę ir kurios sudarytų sąlygas Lietuvos Respublikos piliečiams priimti savarankiškus sprendimus.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sėkmės laidas, drauge su Tauta atkuriant Lietuvos valstybę 1990 m. kovo 11 dieną, visų pirma, buvo taikus kelias į Nepriklausomybę ir tiesos sakymas žmonėms.

Dabartinė LR Vyriausybė nebendrauja su Tauta, be diskusijų jai bruka vienintelę valdžios atstovų skelbiamą ir dažniausiai tikrovės neatitinkančią nuomonę, atvirai demonstruoja ministrų nekompetenciją ir nesusigaudymą valstybės vidaus klausimuose bei tarptautiniuose įvykiuose, tiesiogiai ir iš esmės įtakojančiuose Lietuvos valstybės ir jos piliečių likimą.

Prieš prasidedant Lietuvos Respublikos Seimo rudens sesijai nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos ir piliečiai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Seimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės.