LVT OK ir LPS. REZOLIUCIJA-KREIPIMASIS

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO KOMITETO IR
LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO
REZOLIUCIJA – KREIPIMASIS
Į  VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS IR VALDŽIOS
ATSTOVUS

                  Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą  (2017-06-01) tam, kad prie jo veiklos prisijungtų visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos televizijos programos. 2017-12-16 įvyko Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdis, kuriame VISI dalyviai pritarė vienbalsiai Lietuvos etinių – moralinių, heraldinių vertybių atstatymui Lietuvoje.
                  Tikimės ir Jūsų visų pritarimo. Tegu sugrįžta pagarba pagyvenusiam, neturtingam, vienišam ir neįgaliam vienišam žmogui (tikras viešas genocidas), vaikų genocidas (neperkami ekologiški maisto produktai iš vietinių augintojų).
                  Tegu grįžta pagarba neturtingam ligoniui AR SENJORUI  (kuriems gydytojai nusikalstamai abejingi), pagaliau tegu grįžta tikra pagarba Moteriai – Motinai, kur dingo vyrų inteligencija, dženteligentiškumas? Tegu gerbia save visų profesijų žmonės, kurie aukštindami save (kuriems uždarbį moka visi Lietuvos gyventojai) pamiršta tikrąsias žmogiškas vertybes.  Neleiskime užsisėdėti jokiose pareigose (ypatingai socialinėje tarnyboje, medicinoje ir kt.), nes tai gimdo nejautrą ir korupciją. 
                  Šiurpą keliantys įvykiai Lietuvoje privertė susimastyti ir rašyti šitą KREIPIMĄSI, kad atkreiptumėm visos Lietuvos gyventojų dėmesį į tai, kas vyksta Lietuvos gyvenime. Siaubą kelia mūsų vaikai, kurie bejausmiai savo Tėvynei, nes nėra juose tos ugnelės, kuri mums švietė sąjūdžio laikais. Patriotizmas pamiršta savoka. Paklauskite, kas pirmiausia palieka Lietuvą – dažniausiai tai jie – užaugę jau Nepriklausomybės metais…ir ne tik…
                  Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės tiesiogine prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pan.). Korupcija ir šešėlinė ekonomika – tai siaubingas moralės smukimas.
                  Lietuva naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo ir dėl moralinių – etninių priežasčių. Pagal savižudybes pirmaujame ES. Kur dingo Lietuvos bankai? Užsienio bankai mus žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į užsienį.   Beribis žmonių abejingumas, nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį. Prarastos – pamirštos tikrosios žmogiškos vertybės – dvasinis tobulėjimas! Ar ne tai yra viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl žmonės bėga iš Lietuvos. Pamirškime asmenines ambicijas,svarbiausia – vienybė.  Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas!  Atsikvošėkime pagaliau…Išsirinkome valdžią, kurios norėjome, stengiasi Lietuvą išvesti iš praeitų vyriausybių pridarytų klaidų.  Visada reikia pagalvoti apie tai, ką naujoji valdžia paveldėjo, o ne iš inercijos tęsti puolimus. Jeigu mes rinkdami pasitikėjome, tai padėkime, atkreipkime dėmesį į tas situacijas, kurios labiausiai šiandien reikalauja dėmesio ir taip parodysime savo pasiryžimą tapti savo Tėvynės šeimininkais. Visų tų klaidų pasekmėje – daugybė apsigimimų, nepagydomų ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. Ar matėte laidą apie  būrį neįgalių vaikų, kuriuos bandoma integruoti į gyvenimą, bet to galėjo ir nebūti, jie tapo tokiais, dėl būsimų tėvų žinių trūkumo.
                  Niekada nepamirškime, kad visi Lietuvos gyventojai gali prisidėti ir  tapti Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais. Niekada nepamirškime, kad kiekvienas visuomenės narys atsakingas už tai kas vyksta Lietuvoje!
                  Prisijunkime (prie Etikos Universiteto), kurkime, dalyvaukime, kovokime su amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi būsime nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME, kaip reikalauja Visatos dėsniai –10 Dievo įsakymų, tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai pasikeis, įvyks  stebuklas… Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai galvosim vienu metu  visi kartu). 
                   Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime žodžius:  „Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, dori, sąžiningi, laikytųsi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą!” Tokiu būdu, nuo tos akimirkos, mes visi tampame Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais.

Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! Tepadeda mums Dievas!                         

Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje
(protokolas Nr. 19. 2017-09-12). Kontaktas: Aldona Marija Gedvilienė,lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965;
ir 
Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto posėdyje, (LVT OK protokolas Nr.7.). Kontaktas: Antanas Andziulis telef. 860302980, antanasandziulis@gmail.com; 2017-12-16 .