Pranas Valickas. Apiplėšimas

Apiplėšimas

 

Nuo senų laikų žinomas triukas:

Vagys turguje surengia muštynes tarpusavy ir sukelia didelį triukšmą. Visi žmonės žiopso kas vyksta. Tuo tarpu besimušančiųjų sėbrai apšvarina žioplių kišenes ir prekystalius. Muštynių vaidinimas reikalingas žmonių dėmesiui nukreipti, kad nepastebėtų kas vyksta iš tikrųjų. Žodžiu muštynės yra tikro dalyko pridengimas ir daugiau nieko.

Tą patį triuką naudoja visi fokusininkai. Jie žiūrovų dėmesį nukreipia į kažką tokį — sako: „žiūrėk čia“, o tuo tarpu mikliai iš kišenės ištraukia tą ką reikia, arba apkeičia. Va ir visas fokusas. Bet, kad galėtų tokį fokusą padaryti, turi ilgai ir kantriai treniruotis. Vagys irgi nuolatos treniruojasi — ne iš karto viskas pavyksta.

Dabar pasaulyje visų dėmesys sutelktas į koronavirusą.

Visa žiniasklaida visais įmanomais kanalais be perstojo skalambija — virusas, virusas, virusas — tiek apsikrėtė, tiek numirė, tiek baudų išrašyta, saviizoliacija, karantinas ir t.t. Be atvangos, kokį tv kanalą ar radijo stotį beįjungtum, vis ta pati viruso propaganda. Viruso propagandą varo vyriausybės, Europos Sąjunga, Jungtinių Tautų Organizacija, Pasaulio Sveikatos Organizacija, Pasaulio Prekybos Organizacija, Pasaulio Bankas, Tarptautinis Valiutos Fondas, Bilo ir Melindos Geitsų Fondas ir dar visa virtinė visokiausių Fondų ir visi reikalauja ir lenda „gelbėti žmones“ (nors niekas jų neprašo), įvesti karantiną, saviizoliaciją, neleisti žmonėms rinktis, dirbti ir net išeiti į gatvę — žodžiu pasaulio pabaiga.

Tuo tarpu vyksta toks veiksmas apie kurį visi tyli. Jungtinėse Amerikos Valstijose Federalinė Rezervų Sistema į apyvartą leidžia apie dešimtį trilijonų dolerių — t.y. maždaug pusę JAV BVP, o Europos Sąjungos centrinis bankas apyvarton leidžia apie šešis trilijonus eurų. Bet tie pinigai neuždirbti, nepagaminta jokių daiktų, prekių, paslaugų. Atvirkščiai, gąsdindamos koronavirusu vyriausybės prievartauja verslininkus, gamybininkus ir paslaugų teikėjus nutraukti visus darbus. Taigi žmonės netenka pajamų, ne tik verslininkai, bet ir visi dirbantieji. Žodžiu emituojami pinigai yra visiškai tušti ir beverčiai. Jų masė stipriai viršija bendrą visų prekių ir paslaugų kainų sumą. Po kiek laiko viena su kita susilygins ir viskas žiauriai pabrangs, t.y. pinigas stipriai atpigs (infliacija). Bet šiuo metu, kai tušti pinigai leidžiami apyvarton jų kaina-vertė yra dar nesumažėjusi. Už tuos tuščius pinigus bankai, fondai ir supermilijardieriai supirkinėja iš visų žmonių realų turtą — ipoteką, įmonių akcijas ir visus kitus vertybinius popierius, o kad žmonės būtų priversti išpardavinėti turtą vyriausybės naudoja prievartą — stabdo gamybą, verslą ir bet kokį darbą, kad žmonės neturėdami pajamų imtų išpardavinėti turtą. Ir aklas gali matyti, kad vyksta milžiniško masto, pasaulinio masto žmonių (gamybininkų ir darbininkų) apiplėšimo akcija, o visą atimtą turtą savinasi bankai ir kiti supermilijardieriai. Žodžiu vyksta neregėto masto žmonių apiplėšimas, o tas cirkas su koronavirusu yra tik apiplėšimo pridengimo vaidinimas — toks pats kaip vagių turguje; tik vaidinime dalyvauja visos viršvalstybinės tarptautinės organizacijos — jų pavadinimų nekartosiu, žiūrėk aukščiau. Ne už dyką taip stengiasi tarptautininkai — jie gaus savo dalį, kaip ir turguje kišenių ir prekystalių švarintojai dalinasi pagrobtą turtą su vaidintojais.  Va šitas veiksmas — turto atiminėjimas, apiplėšimas — yra labai realus, o koronavirusas, nepaisant kiek apie jį berėktų propaganda, nė kiek nepavojingesnis už visus kitus slogą sukeliančius virusus — propaganda duodasi, iš kailio neriasi jau pusę metų, o žmonės vis tiek nemiršta, nors tu ką.

Tai va, koronavirusu pridenginėja neregėto masto apiplėšimą.

Kadangi apiplėšimas pasaulinio masto, tai ir pridengimas turi būti lygiai tokio paties mastelio. Tik taip ir ne kitaip. 

***

Tik spėjau parašyti straipsnelį iki  žvaigždučių ir netrukus (2020 rugsėjo 10 dieną) radau  „Deutsche  Bank“   analizę.   Tą  analizę  perspausdinta čia – straipsnis vadinasi „Doiče bankas perspėja apie pasaulinės finansų audros pradžią“. Dalį straipsnio, kur yra įrodymai kas pelnosi iš koronaviruso covid19, cituoju (vertimas):

↓↓↓

Doiče bankas perspėja apie
pasaulinės finansų audros pradžią

2020.09.10

«2020 metais prasidėjo naujasis „struktūrinių permainų ciklas“, kuris pakeis viską — pradedant nuo ekonomikos, akcijų kainų sudarymo, politikos ir baigiant mūsų gyvenimo būdu. Sąmyšio epocha tęsis 10 metų» — teigiama banko tyrime.

«Nepaisant naujausių technologijų labai padidės infliacija …, o PANDEMIJA labai didina nelygybę…»

«Pasaulyje labai sparčiai didėja skolos ir jos toliau didės. Iki koronaviruso atsiradimo bendra viso pasaulio skola buvo išaugusi iki rekordinių 188 trilijonų dolerių arba 230% viso pasaulio ekonomikos apimties, o per PANDEMIJOS laikotarpį skola pasiekė naujas aukštumas — 255 trilijonus dolerių arba 420% pasaulio ekonomikos apimties…»

«ES ir JAV ir toliau vykdys „sraigtasparnio pinigų“ politiką į apyvartą mesdamos didžiulius kiekius nemokamų pinigų. Sąmyšio epocha tęsis 10 metų. Padidės finansiniai sukrėtimai ir jų nepastovumas. Pelningumo ir rizikos santykis bus nenuspėjamas…»

↑↑↑

 

Tarp kabučių «…» Doiče Banko teiginiai. Tai vienas didžiausių bankų pasaulyje — žodžiu, įstaiga rimta.

„Sraigtasparnio pinigus“ 2002 metais siūlė naudoti JAV Federalinės Rezervų Sistemos vadovas Benas Bernankė — jų esmė tokia: per krizę reikia iš sraigtasparnių mėtyti pinigus virš miestų, žmonės susirinks ir pradės intensyviai viską pirkti ir krizė pasibaigs.

Kadangi tie „sraigtasparnio pinigai“ neuždirbti, t.y. nepagaminta jokių daiktų ar paslaugų, tai jie yra tušti, beverčiai pinigai, todėl pinigų masė labai stipriai didėja, o daiktų-prekių gaminama vis mažiau, nes dėl tariamos pandemijos vyriausybės draudžia žmonėms dirbti. Čia ir yra tos milžiniškos infliacijos priežastis, o Doiče Bankas prognozuoja, kad tokia bankininkystės politika tęsis 10 metų. Jei bankas žino kas bus per ateinančius 10 metų, tai čia yra greičiausiai ne prognozė, o planas. Tik pateiktas kaip prognozė.

Covid19 pandemija turi daug keistenybių:

1) Žiniasklaida visais kanalais be atvangos skalambija kiek kur apsikrėtė virusu. Kokį tv kanalą, radijo stotį įsijungtum šimtus kartų per dieną vien tik apie virusą tekalbama, kokį laikraštį  (popierinį ar internetinį) bepaimtum irgi tas pats. Žodžiu, žiniasklaida visus gąsdina, sėja paniką.

2) Vyriausybės (beveik visų šalių) irgi savo piliečius gąsdina lygiai taip pat kaip ir žiniasklaida. Negana to vyriausybės įvedė daug apribojimų piliečiams, pavyzdžiui, draudimą išeiti iš namų, draudimą dirbti, draudimą išeiti iš namų be kaukės ir už bet kokio draudimo nesilaikymą didžiulės baudos net iki kalėjimo imtinai — varžo žmonių laisvę. Atsieit taip saugo žmonių sveikatą — tegu sėdi namie tada neapsikrės. Žodžiu, įvedė namų areštą, bet visiems meluoja, kad tai saviizoliacija. Bet labai keistai atrodo — valdžia paleidžia iš kalėjimų kalinius, nes matai juose jie gali užsikrėsti koronavirusu. O kodėl jie gali užsikrėsti? Jie juk uždaryti ir patikimai izoliuoti. Labai keistai virusas elgiasi — nieko nenusikaltusius žmones reikia izoliuoti (į namų areštą), o nusikaltėlius paleisti iš izoliacijos (kalėjimų) į laisvę, t.y. nenusikaltėlių virusas neliečia tik namų arešte (savi-IZOLIACIJOJE), o nusikaltėlius kalėjime (patikimoje IZOLIACIJOJE) pjauna kaip rudens šalna muses.

3) Gydytojai negydo jokių ligonių. Poliklinikos uždarytos, ligoninės nepriima jokių ligonių, nedaro jokių planinių operacijų, o vien tik aimanuoja: virusas, virusas, virusas… ir kartu chore su vyriausybe ir žiniasklaida baugina žmones ir sėja paniką.

Bet va Doiče Bankas tiesiai šviesiai rašo, kad per pusę metų iš koronaviruso covid19 bankai uždirbo 67 trilijonus dolerių — visų žmonių ir įmonių bendra skola išaugo nuo 188 iki 255 trilijonų dolerių. Pandemija veikia vien tik turtuolių ir bankų naudai, jiems neša milžiniškus pelnus. Todėl 100% garantija, kad pandemija yra išgalvota; ją išgalvojo turtuoliai ir bankai — čia jų verslo planas, o visi rėkiantys apie virusą (vyriausybės, žiniasklaida, gydytojai) jiems tarnauja už pinigus — dalį pagrobto turto (trupinėlius) bankai numeta rėkautojams. Dar senovėje įvykus neaiškiam įvykiui, pvz., grobstymui, romėnai sakydavo: „žiūrėk kas iš to turi naudą“ ir tuo keliu eidami labai greitai išaiškindavo kaltininką.

Išvada

Vyksta milžiniško, pasaulinio masto apiplėšimo akcija ir visų žmonių nuskurdinimas — iš koronaviruso covid19 pelnosi tik bankai ir turtuoliai. Todėl tai akcijai pridengti reikalingas tokio pat mąsto vaidinimas — reikia juk žmonių dėmesį nukreipti į kažką kitur, kad nematytų kas vyksta, o nežiūrinčius ten kur reikia bausti.

***

Gaila, bet Lietuvos vyriausybė irgi dalyvauja žmonių apiplėšimo akcijoje ir pridarė daug nusikaltimų. Pavyzdžiui, sulaužė konstituciją, kurios 20 straipsnis skelbia:

Žmogaus laisvė neliečiam.

Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas.

O vyriausybė suėmė visus — visus uždarė į namų areštą. Be jokios kaltės. Tai tikrų tikriausias laisvės atėmimas ir Konstitucijos 20 straipsnio sulaužymas.

Vyriausybė sulaužė ir Konstitucijos 100 straipsnį, kuriame sakoma:

Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas.

Kokią teisę vyriausybė turi iš žmonių lupti baudas už tai, kad nesilaiko jos neteisėtų reikalavimų — nesėdi namų arešte ir nenešioja kaukių?

Lietuvos vyriausybė pasižymėjo ypatingu žiaurumu — pavyzdžiui, Vokietijoje baudos už kaukių nedėvėjimą 50 eurų, o Lietuvoje 250 ir 500 eurų, nors Vokietijoje žmonių pajamos daugiau kaip 5 kartus didesnės nei pas mus.

Kadangi Lietuvos vyriausybė dalyvauja apiplėšime kodiniu pavadinimo COVID19, tai ir mūsų šalyje socialinė atskirtis tik didės — turtuoliai labai praturtės, o visi kiti nuskurs.

Pranas Valickas,  2020 rugsėjo 11d.