Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo valdybos sprendimo nesuteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai Kovo 11-osios salės, 2020-09-17

                             

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2020-09-17 Vilnius

Ar Seimo pirmininko veikla susijusi su Seimo veikla?

Seimo valdyba persigalvojo ir nesutiko suteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai salės Seime. Prieš tai buvo siūlytas Seimo lankytojų centras, kuriame dėl COVID-19 leidžiama dalyvauti 35 asmenims. 12 min. trukusiame 2020-09-16 d. posėdyje šiam klausimui pakako 1 min. – Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis tarė, kad Lietuvos Visuomenės Tarybos veikla nesusijusi su Seimo veikla, ir pasiūlė patalpų neskirti. Kiti Seimo valdybos nariai nepasisakė, tylomis pritarė.

Renginyje turėjo būti įteikiamas Lietuvos visuomenės tarybos Susitelkimo Garbės Ženklas už veiklą ir nuopelnus, pasiaukojimą, atkuriant ir išsaugant Lietuvos valstybę, užkardinant jos naikinimą – Ženklo priėmimas yra įsipareigojimas veikti Lietuvos valstybės ir Tautos labui, prisiekiant savo garbe ir gyvybe 1991 m. sausio 13-ąją už Lietuvos valstybę žuvusiems.

Dėl šio Seimo valdybos sprendimo Lietuvos Visuomenės Taryba atsiprašo narių ir kviestų svečių, atšaukia šį susirinkimą, turėjusį įvykti 2020-09-19 d. Seimo Kovo 11-osios salėje, kurią prašyta suteikti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir prieštaringai vertinamos asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ steigimui.

Lietuvos Visuomenės Taryba, kuri skirtingai nuo „COVID-19 pasekmių mažinimo fondo“ yra 2018 m. įregistruota Lietuvoje, Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui primena pagrindinius šiam Seimui mūsų siūlytas iniciatyvas ir įstatymų projektus, kuriuos šis Seimas ignoravo:

– siūlymus ir reikalavimus dėl Lietuvos valdžios veiksmų/neveikimo dėl JTO Visuotinio susitarimo dėl dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos, taip pat dėl JTO Visuotinio susitarimo dėl pabėgėlių (šis Seimo pirmininkas, siekdamas išvengti susitikimo su mumis, gėdingai pro užkulisius pabėgo iš savo kabineto);

– Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Civilinio proceso kodekso pakeitimų projektus dėl pradėto vaikų atiminėjimo iš Lietuvos šeimų;

– išsamų Teismų įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų projektą dėl teismų darbo;

– siūlymus dėl netinkamo savivaldybių įmonių valdymo Kaune ir Vilniuje;

– ginant viešąjį interesą siūlymas stabdyti „Vilniaus vandenų“ ir „Lietuvos geležinkelių“ privatizavimą, centrinių pašto pastatų pardavimą;

– siūlymą dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymo, Politinių partijų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto;

– siūlymą dėl Lietuvos politikų sąsajų su užsienio specialiosiomis tarnybomis deklaravimo ir išviešinimo, Dalios Grybauskaitės galimo bendradarbiavimo su Rusijos, bei Vytauto Bako ir Lauryno Kasčiūno – su Jungtinės Karalystės specialiosiomis tarnybomis ištyrimo;

Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į tarpžinybinę Liustracijos komisiją dėl apšmeižto a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus, kurio garbę apginti neišdrįso Seimas. Po mūsų kreipimosi 2019-12-05 d. tarpžinybinė Liustracijos komisija patvirtino, kad nėra pagrindo teigti, jog kardinolas V. Sladkevičius slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Seimas tesugebėjo kardinolo V. Sladkevičiaus atminimą tik dar kartą paniekinti – paskelbė kardinolo V. Sladkevičiaus metais ne jo 100-ųjų gimimo metinių metus, bet 101-uosius metus, t.y. 2021 m.

Lietuvos Visuomenės Taryba Įsteigė ir Lietuvos Visuomenės Tribunolą dėl rezonansinių valdžios sprendimų, bylų nagrinėjimo.

Jei šie Lietuvos Visuomenės Tarybos darbai nėra susiję su Lietuvos Respublikos Seimo veikla, tai mes viešai klausiame nieką neatstovaujantį LR Seimo pirmininko kėdę užimantį Viktorą Pranckietį, Seime „valstiečio“ mundurą iškeitusį į „libaralo“ mundurą Laisvės partijoje – ką jis atstovauja Lietuvos Seime, ar jo veikla kaip nors susijusi su Seimo veikla? Ar jis supranta, kad Seimas yra Tautos atstovybė, kad tai nustatyta Lietuvos Konstitucijos?

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba