Išvaduotoji Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žvaigždė

Iš karto apie esmę

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC) savo svetainėje kgbveikla.lt yra paskelbęs taip vadinamą KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą, apie kurį LGGRTC, pristatydamas jį, rašo: „1987 metais pradėtame pildyti žurnale pateikti duomenys apie agentus, informatorius ir kitus slaptuosius KGB bendradarbius, verbuotus įvairiais laikotarpiais nuo 1940 iki 1979 m. Nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas.“  Jį Lietuvos ypatingajam archyvui perdavė Valstybės saugumo departamentas.

Tai štai, to žurnalo gale yra įrašyti ir Lietuvai nusipelnę garbūs žmonės aktorius Donatas Banionis, dirigentas Saulius Sondeckis ir Kardinolas Vincentas Sladkevičius(!). Tame pačiame žurnalo pristatyme rašoma :“ Paviešintasis sąrašas, kaip ir daugelis KGB dokumentų, turi būti vertinamas kritiškai. Visas agentų registracijos žurnalas parašytas ranka. Keli pabaigoje įrašyti asmenys, įrašyti kiek kitu rašikliu, kita rašysena. Neišlaikyta chronologinio eiliškumo, todėl žurnale pateiktų duomenų patikrinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys. Tarp pabaigoje įrašytų asmenų yra ne tik Donatas Banionis, Saulius Sondeckis, bet ir Antanas Urbonas, kuris išdavė Adolfą Ramanauską – Vanagą ir dėl jo bendradarbiavimo su KGB abejonių nekyla.“

Tai kaip galima viešinti tuos žmones, dėl kurių yra abejonių?! Dar blogiau, besiremiant šiais neapibrėžtais duomenimis kurpti pažymas, kad tie ypatingi žmonės bendradarbiavo su KGB. Štai čia Lietuvos Visuomenės Taryba ir pasipiktino provokatoriška LGGRTC veikla, tuo labiau, kad žurnalas buvo paskelbtas 2018-ais metais, minint Lietuvos 100-metį ir dar prieš Popiežiaus vizitą į Lietuvą. Ar įmanoma sugalvoti ką nors labiau žeminančio, įžeidžiančio tiek valstybei, tiek jos žmonėms, tiek visai Katalikų bažnyčiai?

Kadangi LGGRTC taip ir neišsiaiškino, prieš publikuodamas minėtų asmenų pavardes, ar jie iš tikrųjų bendradarbiavo su KGB, tai už jį padarė įvairios instancijos, kreipdamosis į tarpžinybinę Liustracijos komisiją. Dėl D.Banionio ir S.Sondeckio neigiami atsakymai buvo gauti dar 2018 m. O štai dėl V.Sladkevičiaus į Liustracijos komisiją š.m. spalio mėnesį kreipėsi Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila.

Atsakymas buvo gautas prieš pačias Kalėdas, šių metų gruodžio 5-tą dieną-
2019-12-05 Liustracijos komisijos sprendimas dėl kardinolo VS

Visų atsakymų esmė, kad nėra rasta duomenų apie šių asmenų pasirašytus sutikimus bendradarbiauti su KGB, ataskaitų apie atliktas užduotis bei informacijos rinkimo faktų, nes tik šie požymiai įrodo bendradarbiavimą su slaptosiomis tarnybomis!

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Guronyse yra du alkakalniai. Pirmasis, vadinamas Kiškio bažnyčia arba Pajautos kapu, yra apie 0,5 km į vakarus nuo Žaslių geležinkelio stoties. Tai apie 3,5 m aukščio ir apie 28 m skersmens (prie pagrindo) kalvelė, primenanti didelį pilkapį. Apie 1986 m. už keliolikos metrų buvo surastos trinamosios girnos.

Apie 150 m į pietvakarius nuo minėtojo yra antrasis alkakalnis, vadinamas Zvaninyčia. Lietuvių mitologijoje yra žinomas Zuikių dievas. 1252 m. rusų metraštininkas, aprašydamas Mindaugo krikštą, pabrėžė, kad jo krikštas buvęs apgaulingas, nes jis slapčiomis tebeaukojo savo dievams, tarp jų ir Zuikių dievui.

1920 m. rugpjūčio 20 d. šiame kaime gimė ir užaugo būsimasis Kardinolas Vincentas Sladkevičius (mirė 2000 m. gegužės 28 d.). Jo tėvas Mykolas Sladkevičius kaime turėjo 9,91 ha žemės (1938). Dabar tik laukuose stovintis vienišas medis žymi gimtosios Kardinolo sodybos vietą. Guronių kapinėse palaidotas jo tėvas, brolis Jonas ir kiti giminaičiai. Motina palaidota Žaslių bažnyčios šventoriuje. 2000 m. rugpjūčio 21 d. Kardinolo gimtinėje (toje vietoje, kur buvo Guronys prieš išskirstymą į vienkiemius) Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius pašventino kryžių.

Pasisakymai apie kardinolą Vincentą Sladkevičių

  • „…Tik stebuklas galėjo Guronių kaimo neturtingą berniuką sunkiais okupacijų laikais atvesti iki Lietuvos kardinolo sosto. Kardinolas Sladkevičius yra labai paprastas, kuklus, nusižeminęs, šventos dvasios kunigas ir, atrodo, nebus jam lengva prisiderint prie aukšto kardinolo posto ir garbės… Jis yra šių laikų kenčiančios Lietuvos kardinolas ir simbolis. O vyskupų – Kuktos, Matulionio – ir visų kankinių maldos jį lydės garbingu mūsų tautai keliu. Nes, anot parafrazuotų Carducci žodžių, „Kankinių maldą ir poeto dainą archangelas per žemę neša…“ (Kun. dr. Ignas Urbonas, „Draugas“)
  • „…Mano atsiminimai apie kardinolą Sladkevičių ribojasi tik Jėzuitų gimnazijos klasėmis, kuriose kartu mokėmės. Atmintyje regiu jo susikaupimą ir rimtį, kalbant kasdieninę maldą, jo atlaidų ir draugišką šypsnį, matant mūsų išdaigas, prisimenu jo nepaprastus gabumus moksluose: matematika, gamtos mokslai, istorija ir visos kalbos visada tik penketukai! Taip, ypatingai kalbos: jis pas jėzuitus išmoko daug kalbų. Mes, mokyklos draugai, jau tada aiškiai matėme, kad šiame nedidelio ūgio ir tipingo, kiek pablyškusio, lyg varguolio veido jaunuolyje atsispindi ypatingas Apvaizdos planas.“ (dr. Povilas Reklaitis, „Šaltinis“, 1988).

1988 m. V.Sladkevičius Popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas Kardinolu. Turbūt šiandieną šis istorinis įvykis Lietuvoje mažai kam rūpi, o juk tai buvo artėjančią Lietuvos Nepriklausomybę pranašaujantis ženklas. Kaip šiandien, vyresnės kartos žmonės prisimena Kardinolo pasitikimus įvairiose Lietuvos miestų bažnyčiose… Minios žmonių, ąžuolo lapų girliandomis papuoštos bažnyčios. Visuotinis tikėjimas permainomis Lietuvoje.

Tuo labiau smagu, kad ateinantys metai, tai Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių metai.

LVT tiki, kad tai bus Lietuvos visuomenės susitelkimo dideliems darbams metai, susitaikymo metai, ir visų Išvaduotųjų žvaigždžių metai.

Sveikiname visus Lietuvos gyventojus su artėjančiomis Šv.Kalėdomis!