2019 m. gruodžio 18 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Politikai, paniekinantys Lietuvą, turi atsakyti patys“

2019 m. gruodžio 18 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Politikai, paniekinantys Lietuvą, turi atsakyti patys“

Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Aldas Mačiulis, buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas ir Silvija Sondeckienė

Lietuvos visuomenės taryba pristatys tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimą, patvirtinantį, kad nėra pagrindo teigti, jog Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro apšmeižtas a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius bendradarbiavo su buvusios TSRS KGB.

2018 m. tarpžinybinė Liustracijos komisija priėmė tokius pačius sprendimus ir dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro apšmeižtų a.a. Donato Banionio ir a.a. Sauliaus Sondeckio.

LR Seimo valdybos pavedimu Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytai Darbo grupei  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai prisipažino, kad šiuos tris žymius Lietuvos asmenis jie nepagrįstai apšmeižė neįvardintų politikų nurodymu.

Tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimas disonuoja su nauju Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo panaudojimu politikams dangstytis šia institucija, skelbiančia „teisės aktus“ dėl mirusiųjų. Ši institucija paskelbė naują „verdiktą“ – šį kartą dėl a.a. rašytojo Petro Cvirkos. Paskelbta, kad tokių „verdiktų“ jau laukia nesulaukia poetė Salomėja Nėris ir kiti, jau surašyti į kažkieno sudarytą sąrašą.

Pranešėjų nuomone, atėjo metas nebeapsimetinėti ir kalbėti apie politikų atsakomybę ne tik dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo tęsiamo šių trijų mirusiųjų šmeižto ir kuo užsiima ši Lietuvos institucija, bet ir apie neteisėtą ir akivaizdžią politikų įtaką šiam Lietuvos purvinimui.

Būtina pasakyti aiškią tiesą – ne poetė Salomėja Nėris, ne rašytojas Petras Cvirka ir net ne rašytojas Antanas Venclova nusprendė į Lietuvą be pasipriešinimo įsileisti Raudonąją Armiją ir nesipriešinti okupacijai. Šiuos sprendimus priėmė ir šiandien priiminėja politikai. Tik tuomet jie nesislapstė. Šiandien politikai, svetimomis rankomis priimantys šiuos Lietuvos paniekinimo sprendimus, yra už Teresės Birutės Burauskaitė nugaros besislapstantys bailiai.