2019 m. gruodžio 16 d. 13 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuvoje Zigmui Vaišvilai Baudžiamojo proceso kodeksas negalioja“.

2019 m. gruodžio 16 d. 13 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuvoje Zigmui Vaišvilai Baudžiamojo proceso kodeksas negalioja“

Spaudos konferencijoje dalyvavo advokatas Ryšardas Burda ir buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas.

Š.m. gruodžio 12 d. signatarą Zigmą Vaišvilą, apie 9.30 val. išėjusį iš namų patikrinti pašto, sulaikė prie namų automobilyje budėję policininkai. Su šlepetėmis ir treningais, leidus pasiimti telefoną ir užrakinti namų duris, signataras mandagiai buvo nuvežtas į policiją apklausai. Prieš nuvežant jį į apklausą, Z. Vaišvila buvo supažindintas su prokurorės Audronės Žentelienės nutarimu atvesdinti jį.

Vyr. tyrėja Janina Grinevič be Zigmo Vaišvilos advokato pradėjo jo, kaip įtariamojo, apklausą. Z. Vaišvilai apklausos metu nuolat klausiant tyrėjos, kokiu dokumentu jis buvo pripažintas įtariamuoju ir prašant pateikti šį privalomą dokumentą Z. Vaišvilai, apklausą vykdžiusi vyriausioji tyrėja J. Grinevič nieko neaiškino ir jokio dokumento Z. Vaišvilai dėl įtarimų jam pareiškimo nepateikė, į šiuos klausimus neatsakinėjo.

Zigmas Vaišvila visuose dokumentuose įrašė, kad tyrėja J. Grinevič jam nepateikia jokio dokumento dėl įtarimų pareiškimo ir nepaaiškina, kodėl neįteikia.

Nežiūrint į tai, kad joks dokumentas Z. Vaišvilai dėl įtarimų pareiškimo nebuvo pateiktas, pažeisdama Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus turėti advokatą ir prieš tai pranešti jam apie įtarimų pareiškimą, vyriausioji tyrėja J. Grinevič atlikinėjo su signataru procesinius veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, Z. Vaišvilai neturint advokato ir prieš tai nepranešus jam apie įtarimų pareiškimą. Z. Vaišvila net nespėjo su savimi pasiimti akinių ir asmens dokumento. Vyriausioji tyrėja ir tai ignoravo.

Galop vyriausioji tyrėja Janina Grinevič paskelbė jos priimtą nutarimą Zigmui Vaišvilai skirti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą nepasišalinti iš gyvenamosios vietos, įrašius šios vietos adresą. Pažeidus šį pasižadėjimą, pagrąsinta griežtesne kardomąja priemone.

Visi šie veiksmai tyrėjos nurodymu buvo įrašinėjami į videokamerą. Tai taip pat buvo padaryta pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą – nepaskelbiant ir neforminant šio veiksmo kaip baudžiamojo proceso dalies. Z. Vaišvilai nebuvo pasiūlyta dėl to pasirašyti jokio procesinio dokumento.

Apie 12.30 val. Zigmą Vaišvilą policija parvežė namo.

Pranešėjai pateiks išsamią informaciją dėl šio ypatingo atvejo – asmeniui nepranešus apie įtarimų jam pareiškimą, su juo vykdomi baudžiamojo proceso veiksmai, kaip su įtariamuoju, taikomos net kardomosios priemonės – atvesdinimas, rašytinis pasižadėjimas nepasišalinti iš gyvenamosios vietos.

Tai nutiko Zigmui Vaišvilai. Gauti dokumentai patvirtina, kad buvo suklastoti procesiniai dokumentai.

Procesiniai veiksmai su Zigmu Vaišvila buvo vykdomi kaip su įtariamuoju be privalomo tokiais atvejais jo atstovo – advokato.

Bus paaiškinta nuomonė, kodėl taip skubama vykdyti šiuos akivaizdžiai neteisėtus veiksmus ir bus paskelbti sprendimai dėl tolimesnių gynybos veiksmų.