Lietuvos Visuomenės Taryba Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

Gedimino pr. 53, Vilnius

Lietuvos visuomenės taryba, k. 304973418,
Referendumo iniciatyvinė grupė, įregistruota 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai
info@lietuvosvisuomenestaryba.lt; info@ltreferendumas.lt; zigmas.vaisvila@lrs.lt

2021 m. rugpjūčio 31 diena
Vilnius

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos visuomenės tarybos valdybos nario Tauro Jakelaičio 2021 m. rugpjūčio 11 d. susitikime su Jumis buvo sutarta, kad mes tarpininkausime Lietuvos Respublikos piliečių ir Lietuvos Respublikos valdžios susitikimams ir deryboms. Buvo sutarta, kad šie susitikimai vyks LR Seimo rūmuose.

2021 m. rugpjūčio 31 d. bendrame posėdyje šiam susitarimui su Jumis pritarė Lietuvos visuomenės tarybos valdyba ir Referendumo iniciatyvinė grupė, įregistruota 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170. Šiuo metu šiems susitikimams ir deryboms jau susitelkė 23 nevyriausybinės organizacijos. Todėl pavirtiname šį mūsų tarpininkavimą susitikimams ir deryboms, mūsų pasiruošimą tam.

Dėkojame Jums už sutikimą dėl šių susitikimų ir laukiame Jūsų pranešimo apie pirmojo susitikimo laiką ir vietą. Susitikimo metu mes Jums pateiksime susitelkusių nevyriausybinių organizacijų reikalavimus deryboms su Lietuvos Respublikos valdžia dėl akivaizdžiai Lietuvos Respublikos Konstituciją bei Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus pažeidžiančių priimtų įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimų, jų projektų.

Šia proga, Gerb. Pirmininke, primename Jums apie neįvykdytą LR Seimo Pirmininko pareigą LR Seimo plenariniame posėdyje pranešti apie Referendumo iniciatyvinės grupės, įregistruotos 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170, iniciatyvą.

Lietuvos visuomenės tarybos Valdyba
Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai