REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS ir LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI „Tauta yra šios valstybės suverenas“

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Tauta yra šios valstybės suverenas

2021 m. rugsėjo 1 d. Vilnius

Referendumo iniciatyvinė grupė ir Lietuvos visuomenės taryba sveikina 2021 m. rugpjūčio 28 d. Šiauliuose įvykusį 23 nevyriausybinių organizacijų susitelkimą į branduolį, rugpjūčio 30 d. paskelbtą Sveikatos teisės instituto deklaraciją, pritaria Šeimų sąjūdžio kvietimui burtis į streikų komitetą. Lietuvos piliečių konstitucinė pareiga yra visomis išgalėmis priešintis neteisėtai valdžios atstovų prievartai prieš mus  ir mūsų visų valstybę. Lietuvoje beatodairiškai kuriama unitarinė valdžios struktūra, dirbtinai supriešinama ir skaldoma visuomenė, kuriai brukama vienintelė valdžios atstovų lūpomis skelbiama tikrovės neatitinanti nuomonė. Todėl mūsų visų susitelkimas, suprantant to svarbą ir neatidėliotinumą, suvokiant tai, kad negalime leistis supriešinami ir skaldomi nepaisant mūsų skirtumų, yra neatidėliotinas. 

Mūsų užvaldymui panaudojami bet kokie įvykiai, neatsakingais Lietuvos valdžios veiksmais išprovokuotas nelegalų srautas iš Baltarusijos į Lietuvą, tariama kova su COVID-19 liga ir slepiama tikra jos statistika bei šio įvykio tikrieji tikslai. Atvirai žlugdomas verslas ir valstybės ekonomika, išskirtinės sąlygos sudaromos tik pasirinktiesiems, beatodairiškai siekiama privatizuoti paskutinius valstybės strateginius objektus. Visa tai daroma dar ir atvirai griaunant valstybės sveikatos apsaugos bei švietimo sistemas, kultūrą, veidmainiškai skelbiant apsimestinę demokratiją ir visiškai pamirštant rinkiminius įsipareigojimus.

Lietuvos piliečiai izoliuojami, supriešinami, jų atžvilgiu naudojama nebeslepiama prievarta. Todėl atėjo metas apsispręsti ir ginti mūsų, Lietuvos Respublikos piliečių, teises, kurias gina Lietuvos Konstitucija, įstatymai ir tarptautiniai įsipareigojimai. Teisę ir pareigą taip elgtis mums nustato mūsų Konstitucija, kuri Lietuvos valdžiai ne tik suteikia teises, bet ir pareigas, kurias ši panoro „pamiršti“.

Kritiškoje padėtyje atsidūrusi dirbtinai skaldoma visuomenė verčiama tylėti ir neprotestuoti, piliečiai atvirai persekiojami dėl jų nuomonės ir teisėtų protestų prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją drąstiškai ir atvirai pamynusius valdžios atstovus. Todėl šiandien svarbiausia yra tai, kas mus visus telkia prieš valdžios atstovų savivalę, bet ne skiria.

Ne – mūsų skaldymui ir supriešinimui. Ne – iš mūsų visų besityčiojantiems valdžios atstovams. Taip – susitelkimui ir Tautos referendumams!

Š.m. rugsėjo 10 dieną Lietuvos valdžios atstovai, veikiantys prieš Tautą, mūsų visų valstybės suvereną, privalo atsistatydinti. Jie „prisivadovavo“. Mes privalome šiems veikėjams parodyti, kad ir Tauta priiminėja įstatymus, kad Tauta yra šios valstybės suverenas!