Lietuvos Visuomenės Taryba. PRAŠYMAS dėl informacijos pateikimo, veiksmų atlikimo ir ikiteisminio tyrimo

LR Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui
Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius

LR Vidaus reikalų ministrei Rita Tamašunienei
Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius

Valstybės Ekstremalių Situacijų Operacijų Centro vadovui
Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai
Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius

LR Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui
Pilaitės pr. 19, 04352 Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Povilui Poderskiui
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

 

Lietuvos Visuomenės Taryba
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila
adresas korespondencijai: Lizdeikos g. 29, 10101 Vilnius

2020-06-10, Vilnius

PRAŠYMAS dėl informacijos pateikimo, veiksmų atlikimo ir ikiteisminio tyrimo

 

Dėl COVID-19 grėsmės suvaldymo Lietuvoje paskelbtas ir tebegalioja karantinas ir valstybės lygio ekstremali situacija, kurios suvaldymui vadovauja LR Vyriausybė, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (VESK) ir Valstybės Ekstremalių Situacijų Operacijų Centro (VESOC) vadovas Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Nurodyti asmenys, taip pat LR Seimas nustato ir pagal situaciją keičia atitinkamą teisinį reguliavimą šios grėsmės suvaldymui, nustato asmenims privalomas nešioti apsaugos priemones, saugų atstumą taip pat ir viešų renginių metu.

Akivaizdžiai ir dideliu mastu pažeidžiant nustatytus reikalavimus 2020-05-28 SAM ir VESOC vadovo įsakymo Nr.V-1313 reikalavimus dėl ne daugiau kaip 300 dalyvių, atstumai tarp kurių – 1 m., ir kt.), 2020 m. birželio 5 d. Vilniuje Katedros aikštėje susibūrė ir mitingavo bei eisenoje dalyvavo net keli tūkstančiai demonstrantų, kurie po šios demonstracijos Gedimino prospektu masine eisena nuėjo iki JAV ambasados Lietuvoje. Be to, 2020-06-01 SAM ir VESOC vadovo įsakymo Nr.V-1346 nuo š.m. birželio 1 d. iki 7 d. Vilniaus miestas buvo paskelbtas padidintos rizikos savivaldybe dėl COVID-19 grėsmės.

Renginio metu susibūrė daug kartų daugiau asmenų, nei Lietuvoje leidžiama viešame renginyje, nebuvo laikomasi saugaus atstumo tarp dalyvių, didžioji dauguma jų neturėjo kaukių, visi drauge garsiai šaukė ir skandavo neprisidengę burnų. Renginyje dalyvavo daug į šį renginį iš užsienio šalių atvykusių asmenų, kurių dėl COVID-19 grėsmės nepatikrino Lietuvos atsakingos institucijos, taip pat Lietuvos Seimo nariai (pvz. Aušrinė Armonaitė). Demonstrantai plakatais įžeidinėjo policiją. Seimo narės A. Armonaitės FB-o paskyroje skelbiama informacija, kad renginio organizatorė ne Marija Gevorkjan, o dar ir kiti asmenys (Matthew Ramirez, Clara Baptista, Edna Dove II, Klint Law, Damilola Osekita), ką patvirtina ir Lietuvos pilietės M. Gevorkjan nevalstybine lietuvių, o anglų kalba, t.y. ne valstybine lietuvių kalba užpildytas prašymas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl šio renginio (priedai 1, 2). Akivaizdu, kad tokį renginį ir negalėjo suorganizuoti vienas asmuo. A. Armonaitės FB-o paskyroje skelbiamas ir kitų asmenų susirašinėjimas, patvirtinantis ir renginio dalyvių ruošimąsi riaušėms – Vytauto Pudinsko el. laiškas adresatui Antifa Lietuva (priedas 3), kuriuo patvirtinamas neįvardintos organizacijos prisijungimas prie renginio ir prašymas ar nurodymas, planuojant maršrutą, parinkti pakeliui kuo daugiau parduotuvių, o tuo atveju, jei jų nebus gausu, tai ruošiamasi „ir praeivius pabaldoti ir mašinas padeginti. Nors nemokamas šopingas geriau.“ Todėl būtina nustatyti tikruosius rengino organizatorius.

Armonaitės FB-o paskyroje skelbiamas 2020-06-__ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įsakymas (priedas 4), kuriuo nurodomas maksimalus 300 dalyvių skaičius ir per mažas atstumas nuo JAV ambasados – tik 25 m., bet ne 75. Atkreiptinas dėmesys, kad M. Gevorkjan prašymą pateikė 2020-06-05 d., ir tą pačią dieną ji gavo leidimą renginiui. Jokie duomenys paie M. Gevorkjan nenurodyti. Tai patvirtina, kad neoficialūs organizatoriai įtakojo Vilniaus m. savivaldybę. Leidime renginiui nurodyta, kad eismas nebus trukdomas, tačiau dėl didelio kiekio žmonių tai įvyko.

Policijos pareigūnai ir VSD darbuotojai, VESOC ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), taip pat LR Seimo narė A. Armonaitė neužkardino, o LR Seimo narė A. Armonaitė galimai buvo ir viena neoficialių renginio organizatorių, dideliu mastu vykdytų karantino teisinio reguliavimo reikalavimų akivaizdžių pažeidimų, toleravo tuos teisės aktų pažeidimus. Ši provokacija ir didelio masto teisės aktų pažeidimų virtinė sukūrė grėsmę ir nacionaliniam Lietuvos saugumui, dėl ko, pagrįstai manome, renginį turėjo kontroliuoti ir kontroliavo, bet drauge su teisėsaugos pareigūnais nesikišo ir LR VSD pareigūnai, taip pat leidimą renginiui išdavusi Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Šiuos pažeidimus ir pareigūnų neveikimą plačiai nušvietė žiniasklaida, pvz. http://www.ekspertai.eu/landsbergiu-bendruomenes-inicijuotas-antitrampiskas-renginys-taikingumu-nepasizymejo/.

Tuo tarpu policijos pareigūnai, NVSC prie SAM ir sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai, pedantiškai ir nuosekliai reikalauja, kad Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyventojai laikytųsi griežto teisinio reguliavimo reikalavimų dėl COVID-19 grėsmės suvaldymo, baudžia juos dėl šių, net nedidelių, reikalavimų nesilaikymo, baudų dydžiai ženkliai padidinti, o dėl kiekvieno įtartino žmonių susibūrimo NVSC organizuoja tyrimus, nustato kontaktinius asmenis ir nustato jiems karantino režimą. Šiuo atveju tai nedaryta, nors karantino ir išduoto leidimo renginiui pažeidimai akivaizdūs ir didelio masto.

Netoleruotinas ir dvigubų standartų taikymas dėl teisės aktų pažeidimų – Lietuvos gyventojai baudžiami dėl aibės smulkių karantino režimo pažeidimų, o šiuo atveju toleruojami masiniai didelio masto pažeidimai padidintos rizikos Vilniaus miesto savivaldybėje.

Atsižvelgiant į išdėstytą, nedelsiant prašome:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Povilą Poderskį – pateikti mums prašymą su visais dokumentais šiam renginiui organizuoti ir leidimą, išduotą 2020-06-05 renginiui Katedros aikštėje ir eisenai nuo Katedros aikštės iki JAV ambasados Lietuvoje, informaciją apie renginio organizatorius, taip pat savivaldybės administracijos veiksmus kontroliuojat šį renginį, neveikimo ar tinkamo neveikimo kontroliuojant šį renginį.
  2. VESK pirmininkę Ritą Tamašunienę ir VESOC vadovą SAM ministrą Aurelijų Verygą prašome:

2.1 pateikti informaciją dėl jų ir jų pavaldinių tarnybinių pareigų didelio masto neatlikimo ir to priežasčių, nesiimant nustatytų veiksmų dėl COVID-19 grėsmės suvaldymo š.m. birželio 5 d. Vilniuje vykusio renginio Katedros aikštėje ir eisenos iki JAV ambasados Lietuvoje metu, taip pat nubausti atsakingus pareigūnus, paskelbti viešai šią informaciją;

2.2 nustatyti ir nubausti š.m. birželio 5 d. renginio dalyvius, pažeidusius Lietuvos Respublikoje nustatytus karantino teisinio reguliavimo reikalavimų pažeidimus;

2.3 atlikti NVSC prie SAM drauge su policija tyrimą, nustatant š.m. birželio 5 d. renginio (renginių) dalyvius ir jų kontaktus dėl COVID-19 grėsmės suvaldymo, testuoti juos dėl COVID-19, nustatyti jiems izoliavimo ir saviizoliacijos režimus (policija privalėjo filmuoti renginį), visų pirma, renginio formalios organizatorės M. Gevorkjan ir kitų neformalių organizatorių, taip pat LR Seimo narės A. Armonaitės kontaktus, nustatyti jiems saviizoliaciją, o susirgimo atvejais – ir izoliaciją;

2.4 nustatyti į Lietuvą į š.m. birželio 5 d. renginį (renginius) iš užsienio atvykusius asmenis ir informaciją apie jų patikrinimą dėl COVID-19, taip pat nustatyti, kada jie išvyko; paskelbti viešai šiuos asmenis, pranešti Vyriausybėms tų valstybių, iš kurių šie asmenys atvyko, apie šių asmenų Lietuvoje įvykdytus teisės aktų pažeidimus, būtinumą juos patikrinti dėl COVID-19 grėsmės suvaldymo.

  1. LR Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui – pateikti informaciją apie VSD pareigūnų veiksmus/neveikimą, siekiant užkardinti COVID-19 grėsmes š.m. birželio 5 d. Vilniuje vykusio renginio Katedros aikštėje ir eisenos iki JAV ambasados Lietuvoje metu, pateikti informaciją apie visus šio renginio organizatorius ir LR VSD neveikimo priežastis.
  2. LR Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui – pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tarnybinių pareigų didelio masto neatlikimo pareigūnams ir asmenims, atsakingiems dėl COVID-19 grėsmės suvaldymo š.m. birželio 5 d. Vilniuje vykusio renginio Katedros aikštėje ir eisenos iki JAV ambasados Lietuvoje metu.

 

Priedai: 1. M. Gevorkjan prašymas 2. neoficialūs organizatoriai 3. Antifa Lietuva ir V. Pudinsko susirašinėjimas 4. Vilniaus m. savivaldybės adm. sutikimas

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu:

Valdybos pirmininkas
Zigmas Vaišvila

Sveikatos apsaugos darbo grupės vadovė, Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos l.e.p. vadovė
dr. Nendrė Černiauskienė

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila