Lietuvos Visuomenės Tarybos kreipimasis dėl Baltijos kelio 30-mečio

Lietuvos Visuomenės Tarybos kreipimasis

dėl Baltijos kelio 30-mečio

2019-08-21, Vilnius

1989 m. rugpjūčio 23 dieną įvykęs 650 km Baltijos kelias sujungė Taliną, Rygą ir Vilnių. Apie 2 miljonus žmonių, iš jų vien Lietuvoje – apie milijoną ne tik lietuvių, bet ir rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, žydų, totorių išėjo į mus sujungusį bendrą kelią. Kelią, kuris sujungė ir Lietuvos, ir mūsų sesių Latvijos, Estijos žmones bendram tikslui – atkurti mūsų valstybių Nepriklausomybes, kurias tuomet prieš 50 metų buvome praradę dėl slaptų Vokietijos ir Tarybų Sąjungos susitarimų.

Tai buvo reiškinys, kurio pakartoti neįmanoma. Kiekvienai kartai laikmetis suteikia jos išbandymus. Kiekviena karta šiuos išbandymus sprendžia. Estijos Liaudies Fronto, Latvijos Tautos Fronto ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pakviesti žmonės įsijungė į Baltijos kelią lyg savaime. Tai buvo jų ilgai lauktas ir iš kartos į kartą tyliai širdimis ir giliais jausmais perduodamo sunkiai nusakomo jausmo prasiveržimas. Nuoširdumą ir atvirumą, gėrio siekį patvirtino šviesūs jų veidai ir nenuilstančios šypsenos, susikaupimas šiuose veiduose. Senas ir jaunas, patyręs gyvenimo skausmą ir mažylis, dar daug ko tuomet nesuprantąs, bet kažkaip suvokęs nuostabų ir nepakartojamą tą jausmą – būti drauge su šeima ir su visa ta gausybe nežinia iš kur atsiradusių ir į milžinišką grandinę drauge rankomis susikabinusių žmonių.

Todėl jokie projektai nepakartos to, kas buvo tą Šventą Dieną!

Baltijos kelias parodė visų mūsų trijų Baltijos tautų sugebėjimą sutelkti jėgas gyvybiškai svarbiam bendram tikslui. Baltijos kelias – tai ir politinės kovos kelias, patvirtinęs, kad Baltijos tautos moka apginti savo tikslus ir idealus TAIKIAI. Prievarta – ne Baltijos kelias.

Todėl ir į 1990 m. kovo 11-ąją Lietuva atėjo taikiu būdu. Po Baltijos kelio iš Kremliaus atsklidę grąsinimai ir pyktis tik patvirtino mūsų pasirinkto kelio teisingumą ir tikrumą.

2009 metais UNESCO įtraukė Baltijos kelią į „Pasaulio atminties“ sąrašą.

Minėdami Baltijos kelio 30-metį prisiminkime tai. Baltijos kelias – tai mūsų kelias, taikus mažų Baltijos tautų išlikimo kelias.

Lietuvos Visuomenės Taryba