Lietuvos Visuomenės Tarybos kreipimasis į Visuomenę dėl vienijimosi ir apvalaus stalo organizavimo Valstybės išsaugojimo labui

                             

Lietuvos Visuomenės Tarybos
KREIPIMASIS Į VISUOMENĘ

2021 m. kovo 19 d. Vilnius

Lietuvos Visuomenės Taryba, atsižvelgdama į ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ir beatodairiško valdžios ir globalistinių institucijų veikimo prieš Tautą, siekdama užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę laisvai gyventi ir kurti Lietuvos valstybėje, puoselėti santarvę, siekti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės bei teisinės valstybės, kreipiasi į Lietuvos Respublikos piliečius, gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje, jų organizacijas telktis bendram veikimui, kad įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas nuostatas ir ginamas teises. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Ilgametė opozicijos veikimo Lietuvoje patirtis patvirtino, kad realus opozicijos susitelkimas neįvyksta, visų pirma, dėl valdžios įtakos darymo opozicijai ir skaldymosi, taip pat psichologinių problemų dėl lyderystės. Tai būtina pripažinti ir tokiu būdu įveikti, visų pirma, psichologines problemas. Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba, nepretenduodama į politinį ar bet kokį kitą lyderiavimą, kviečia bendraminčius apvalaus stalo diskusijoms ir veiksmų derinimui, kad sujungti pastangas ir jėgas bendram veikimui dėl mūsų tautos ir valstybės išsaugojimo. Lietuvos visuomenė, jos piliečiai turi konstitucines teises gintis ir telktis šiai gynybai. Tik būdami susitelkę galime ir privalome ruoštis tam, kas mūsų laukia ateityje, patys kurti mūsų ateitį.

Mus puola, mes priešinamės. Veikime drauge!

Pirmaeiliai spręstini klausimai:

  1. Valdžios kontrolė (pasidalinti sritimis dėl informacijos rinkimo apie visų be išimčių valdžios institucijų priimamus sprendimus, ruošti ir teikti pasiūlymus, reikalavimus valdžiai).
  2. Visuomenės reagavimas į paskelbtą pandemiją dėl COVID-19 (informacijos rinkimas ir reikalavimų valdžiai teikimas, pradedant nuo teisingos informacijos ir statistikos skelbimo iki reikalavimų valdžiai, įskaitant ir teisminius ginčus).
  3. Informacijos sklaida (informacijos rinkimas ir skleidimas).
  4. Referendumo organizavimas.