Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai – 2019.04.18

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2019 m. balandžio 18 d. Vilnius

Š.m. balandžio 17 d. Registrų centras iš Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) valdybos narių išregistravo Aurimą Drižių ir Zenoną Jurgelevičių, nurodant, kad jų, kaip LVT valdybos narių, įgaliojimai pasibaigė š.m. balandžio 09 d.

Š.m. balandžio 09 d. Aurimas Drižius pašalintas iš LVT narių dėl sąmoningai „Laisvame laikraštyje“ tęsiamo žinomai melagingos informacijos skelbimo, kad LVT tariamai vykdo taip vadinamą Stanislovo Tomo projektą, šios informacijos nepaneigimo ir nedalyvavimo Valdybos veikloje.

Š.m. balandžio 09 d. Zenonas Jurgelevičius pašalintas iš LVT narių dėl šiurkščių etikos bei LVT Įstatų pažeidimų ir nedalyvavimo Valdybos veikloje.

Aldona Birutė Jankevičienė, jos pačios prašymu išstojo iš LVT narių š.m. vasario 6 d.

Zenonas Andrulėnas š.m. kovo 6 d. pašalintas iš LVT narių dėl šiurkščių įstatų pažeidimų.

Jonas Mažintas ir Kazys Serbenta š.m. kovo 22 d. pašalinti iš LVT narių dėl šiurkščių įstatų pažeidimų.

Visus šiuos iš LVT narių pašalintus asmenis Registrų centras išregistravo iš LVT valdybos narių, nurodant, kad jų, kaip LVT valdybos narių įgaliojimai pasibaigė jų pašalinimo iš LVT narių dienomis.

Zenonas Andrulėnas iki šiol neįvykdė LVT valdybos nutarimų ir neperdavė organizacijai jo pasisavintų į LVT norinčių įstoti asmenų anketų, Facebook paskyros „Lietuvos Visuomenės Taryba“ valdymo, LVT kasos dokumentų ir lėšų, kitų dokumentų ir teisių.

LVT valdyba primena visiems Tarybos nariams, kad nurodytais destrukciniais veiksmais yra bandoma suklaidinti, jokie LVT susirinkimai ar posėdžiai neprisistatančių anonimų(o) nurodomu laiku ir nurodomose vietose nevyks, dėl paminėtos destrukcinės veiklos, neteisėtai naudojant organizacijos vardą, kreiptasi į prokuratūrą.

Anonimiškai neteisėtą veiklą LVT vardu vykdantys asmenys neprisistato, LVT valdybai ir LVT nariams jokių dokumentų nepateikia.

Eilinis visuotinis LVT narių susirinkimas, sutinkamai su LVT Įstatais, š.m. kovo 22 d. sušauktas LVT valdybos ir įvyks š.m. balandžio 27 d. 12 val. KTU Senato salėje (Kaune, Donelaičio 73).

Pridedamas 2019-04-18 Registrų centro išrašas, patvirtinantis juridinius faktus, kad A.B. Jankevičienė, Z. Andrulėnas, J. Mažintas, K. Serbenta, A. Drižius ir Z. Jurgelevičius nėra LVT valdybos nariai ir LVT nariai, nurodyti jų įgaliojimų nutrūkimo laikas ir pagrindas.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba