Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2019 m. balandžio 11 d. Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos (toliau tekste – LVT) valdyba š.m. balandžio 9 d. posėdyje dėl LVT įstatų šiurkščių pažeidimų pašalino iš LVT narių Valdybos narius Aurimą Drižių (dėl sąmoningai „Laisvame laikraštyje“ tęsiamo žinomai melagingos informacijos skelbimo, kad LVT tariamai vykdo taip vadinamą Stanislovo Tomo projektą, šios informacijos nepaneigimo ir nedalyvavimo Valdybos veikloje) ir Zenoną Jurgelevičių (dėl šiurkščių etikos pažeidimų ir nedalyvavimo Valdybos veikloje), tenkino Stanislovo Tomo prašymą dėl jo atsistatydinimo iš LVT narių.

Š.m. balandžio 9 d. posėdyje LVT Valdyba po Aleksandro Valento paaiškinimų dėl domeno „Lietuvos Visuomenės Taryba“ panaikino Aleksandro Valento narystės organizacijoje sustabdymą, priimtą š.m. kovo 22 d. LVT Valdybos nutarimu.

Buvęs LVT narys ir Valdybos narys Zenonas Andrulėnas (pašalintas iš LVT narių š.m. kovo 6 d.),  buvo kviestas atvykti į š.m. balandžio 9 d. LVT posėdį dėl jo savavališkai perimto Lietuvos Visuomenės Tarybos dokumentų ir turto perdavimo, tačiau ir į šį posėdį neatvyko.

Zenonas Andrulėnas iki šiol neperdavė LVT Valdybai kandidatų į LVT narius užpildytų anketų su žmonių asmens duomenimis, kitų LVT dokumentų, LVT kasos dokumentų ir lėšų, FB ‚Lietuvos Visuomenės Taryba“ paskyros valdymo. Apie tai papildomai pranešta prokuratūrai.

Pranešame, kad galimai Zenono Andrulėno ir Jono Mažinto, kurie nėra nei LVT Valdybos nariai, nei LVT nariai, 2019-04-12 d. anonimiškai sušauktas renginys, pavadintas LVT narių susirinkimu, neturi nieko bendro su LVT veikla ir yra neteisėtas ir galimai nusikalstamas LVT vardo ir juridinio asmens naudojimas, dėl ko LVT Valdyba 2019-04-09 posėdyje nutarė kreiptis į prokuratūrą.

Primename, kad buvęs LVT Valdybos narys ir buvęs LVT narys Zenonas Andrulėnas, viešai skelbiantis savo nepritarimą taip vadinamam Stanislovo Tomo pensininkų gynimo projektui, savavališkai ir piktnaudžiaudamas LVT Valdybos nario įgaliojimais LVT vardu užsakė ir valdė domeną www.pensininkas.eu.

LVT Valdyba nuoširdžiai siūlo visiems neturėti jokių reikalų su šiuo provokatoriumi – Zenonu Andrulėnu.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba