Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl provokatorių

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl provokatorių

2019 m. balandžio 09 d. Vilnius

Š.m. balandžio 8 d. rinkimų į Europos Parlamentą dalyvis Stanislovas Tomas sudaužė Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lentą Vilniuje ant Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos sienos. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba smerkia bet kokias provokacijas, kuriomis kiršinama ir skaldoma visuomenė, kurstoma neapykanta.

Buvę Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariai, pašalinti iš organizacijos narių dėl šiurkščių įstatų pažeidimų – Zenonas Andrulėnas (pašalintas š.m. kovo 6 d.), Jonas Mažintas (pašalintas š.m. kovo 22 d.), taip pat iš organizacijos pati išstojusi Aldona Birutė Jankevičienė, Aurimas Drižius, kurio narystė Valdyboje sustabdyta, intensyviai skelbė ir skelbia žinomai melagingą informaciją, kad Lietuvos Visuomenės Taryba tariamai vykdo taip vadinamą Stanislovo Tomo „pensininkų gynimo projektą“ ir tariamai renka šiam projektui lėšas.

Zenonas Andrulėnas, be Valdybos nutarimo ir žinios organizacijos vardu inicijavęs domeno „pensininkas.eu“ užsakymą ir todėl, turėjęs prisijungimą prie jo, nevykdė Valdybos nutarimų perduoti domeno „pensininkas.eu“ ir facebook paskyros „Lietuvos Visuomenės Taryba“ valdymo Valdybai.

Zenonas Andrulėnas, Jonas Mažintas ir Aurimas Drižius šias žinomai melagingas žinias, kad Lietuvos Visuomenės Taryba tariamai renka lėšas Stanislovo Tomo „pensininkų gynimo projektui“, skelbia „Laisvame laikraštyje“ ir facebook paskyroje „Lietuvos Visuomenės Taryba“, nors Valdybos posėdžiuose jie būdavo supažindinami su banko išrašais, patvirtinančiais, kad jokių lėšų nei šiam, nei kokiam kitam projektui Lietuvos Visuomenės Taryba nerenka. Šie asmenys nereaguoja į Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos reikalavimus viešai paneigti šią melagingą informaciją.

Tačiau Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba nežino, ar pats provokatorius Zenonas Andrulėnas, pasisavinęs dar ir Lietuvos Visuomenės Tarybos kasos dokumentus bei lėšas ir jų neperduodantis revizijos komisijai, t.y. nevykdantis dėl to priimtų Valdybos nutarimų, nerenka šių lėšų į kasą.

Zenonas Andrulėnas, savavališkai perėmė ir neperduoda Lietuvos Visuomenės Tarybai kandidatų į narius užpildytų anketų su jų asmens duomenimis, prisipažino, kad šiuos dokumentus buvo perdavęs pašaliniams asmenims, stabdė narių priėmimą, neteikdamas šių anketų Valdybai.

Dėl Valdybos nutarimų nevykdymo, t.y. organizacijos dokumentų, turtinių teisių ir kasos dokumentų bei lėšų, domeno „pensininkas.eu“ ir facebook paskyros Lietuvos Visuomenės Taryba valdymo neperdavimo, š.m. kovo 12 d. Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į prokuratūrą. Tačiau Vilniaus miesto 3 policijos komisariato pareigūnė Natalija Gilienė, tik pasikalbėjusi su Zenonu Andrulėnu ir nevertinusi mūsų pateiktos medžiagos, net kasos pasisavinimo, atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl akivaizdžių Zenono Andrulėno galimai nusikalstamų veikų. Šiandien šis nepagrįstas pareigūnės nutarimas apskųstas Generalinei prokuratūrai, dėl akivaizdaus šališkumo prašoma jai iškelti drausmės bylą.

Lietuvos Visuomenės Taryba pagrįstai mano ir viešai skelbia, kad tokias provokacijas, kokias įvykdė Zenonas Andrulėnas ir Stanislovas Tomas, gali vykdyti tik asmenys, kurie iš anksto žino, kad už jas jiems neteks atsakyti. Tačiau mes manome kitaip – jiems teks atsakyti.

Tik provokatoriai, žinantys, kad kažkas gali padėti jiems išvengti atsakomybės, elgiasi taip, kaip Zenonas Andrulėnas, Jonas Mažintas, Aldona Birutė Jankevičienė – nebebūdami Lietuvos Visuomenės Tarybos nariais ir Valdybos nariais, pažeisdami organizacijos įstatus šaukia Valdybos posėdžius ir Visuotinius narių susirinkimus, dalyvauja juose, klaidina organizacijos narius.

Tikimės, kad šias galimai nusikalstamas veikas tinkamai įvertins prokuratūra.

Perspėjame viešai visus neturėti jokių reikalų su tokiais provokatoriais.

Lietuvos Visuomenės Taryba