Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2019 m. balandžio 05 d. Vilnius

Š.m. balandžio 4 d. Registrų centras iš Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) valdybos narių išregistravo Joną Mažintą ir Kazį Serbentą, nurodant, kad jų, kaip LVT valdybos narių, įgaliojimai pasibaigė š.m. kovo 22 d. Jonas Mažintas ir Kazys Serbenta š.m. kovo 22 d. pašalinti iš LVT narių dėl šiurkščių įstatų pažeidimų.

Aldoną Birutę Jankevičienę, jos pačios prašymu išstojusią iš LVT narių š.m. vasario 6 d., Registrų centras iš LVT valdybos narių išregistravo š.m. vasario 20 d., nurodant, kad jos, kaip LVT valdybos narės, įgaliojimai nutrūko š.m. vasario 6 d.

Zenoną Andrulėną Registrų centras iš LVT valdybos narių išregistravo š.m. kovo 22 d., nurodant, kad jo, kaip LVT valdybos nario, įgaliojimai pasibaigė š.m. kovo 6 d. Zenonas Andrulėnas š.m. kovo 6 d. pašalintas iš LVT narių dėl šiurkščių įstatų pažeidimų.

Zenonas Andrulėnas iki šiol neįvykdė LVT valdybos nutarimų ir neperdavė organizacijai jo pasisavintų į LVT norinčių įstoti asmenų anketų, Facebook paskyros „Lietuvos Visuomenės Taryba“ valdymo, LVT kasos dokumentų ir lėšų.

Pastebime, kad anonimiškai vykdoma neteisėta veikla prisidengiant LVT valdybos ir LVT narių vardu, imituojant LVT valdybos posėdžių šaukimą, neteisėtai jau antrą kartą bandoma šaukti neeilinį LVT narių visuotinį susirinkimą. Turime pagrįstų įtarimų, kad šiuos neteisėtus veiksmus atliko ir atlieka aukščiau paminėti asmenys, prisistatantys Lietuvos Visuomenės Tarybos nariais ir valdybos nariais, nors tokiais nėra. Į LVT valdybos prašymus prisistatyti ir pateikti dokumentus, anonimai(as) neatsako, jokių dokumentų LVT valdybai nepateikia.

LVT valdyba primena visiems Tarybos nariams, kad nurodytais destrukciniais veiksmais yra bandoma suklaidinti, jokie susirinkimai ar posėdžiai neprisistatančių anonimų(o) nurodomu laiku ir nurodomose vietose nevyks, dėl paminėtos destrukcinės veiklos, neteisėtai naudojant organizacijos vardą, yra pradėti baudžiamieji procesai. Pakartotinai informuojame, kad LVT valdybos 2019-03-22 posėdyje vienbalsiai nutarta eilinį visuotinį LVT narių susirinkimą, sutinkamai su LVT Įstatais, sušaukti š.m. balandžio 27 d. 12 val. KTU Senato salėje (Kaune, Donelaičio 73). Dalyvių registracija nuo 11 val.

Pridedamas 2019-04-04 Registrų centras išrašas, patvirtinantis juridinį faktą, kad A. B. Jankevičienė, Z. Andrulėnas, J. Mažintas ir K. Serbenta nėra LVT valdybos nariai, nurodytas jų įgaliojimų nutrūkimo laikas ir pagrindas.

Lietuvos Visuomenės Taryba