Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020.08.29

                            

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2020-08-29 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į LR Vyriausybę ir atsakingas valstybė institucijas dėl teisiškai ir moksliškai pagrįstos informacijos pateikimo dėl COVID-19, konkrečių veiksmų atlikimo. 2020-06-05 d. masinis renginys Vilniuje Katedros aikštėje ir eisena Gedimino prospektu iki JAV ambasados Lietuvoje, LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio, kitų atsakingų asmenų ir pareigūnų susitikinėjo su asmenimis, atvykusiais iš Baltarusijos ir privalėjusiais būti 14 d. saviizoliacijoje (Svetlana Tichanovskaja, Baltarusijos koordinacinės tarybos nariais), 2020-08-21 BNS organizuota S. Tichanovskajos spaudos konferencija, 2020-08-23 d. „Laisvės TV“ organizuotas „Laisvės kelias“ patvirtino, kad buvo nesilaikoma 2020-08-21 d. ir ankstesnių VESOC vadovo Aurelijaus Verygos sprendimų ir SAM ministro įsakymų. A. Veryga „Laisvės kelio“ išvakarėse paskelbė, kad šiame masiniame renginyje rizika užsikrėsti COVID-19 yra labai maža, nors tuo pat metu A. Veryga skelbė, kad esame perdaug atsipalaidavę. Tuo tarpu skelbiama, kad VESOC, SAM ir NVSC prie SAM, policija nuosekliai ir kuopščiai kovoja su COVID-19 grėsme ir vykdo COVID-19 grėsmės plitimo tyrimus, nustatinėja kontaktus, susirgimus.

LR Vyriausybė, SAM, VESOC, NVSC prie SAM skelbia apie COVID-19 antrąją bangą, nurodo jos konkrečią jos pradžios datą (2020-10-01). Dėl jos užkardinimo, VESOC vadovas ir SAM dėl to rugpjūčio mėn. pradėjo priiminėti naujus sprendimus, įsakymus, vėl nustatė privalomą 14 d. saviizoliaciją į Lietuvą atvykstantiems asmenims. Vyriausybės teikimu karantino metu LR Seimas sugriežtino baudas dėl šių įsakymų nesilaikymo, nuosekliai policija skiria baudas asmenims, pažeidžiantiems šiuos reikalavimus.

LR VESOC vadovas ir SAM paskelbė sprendimus, įsakymus, kad saviizolliacija asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš Baltarusijos, panaikinama nuo 2020-08-24 d., tačiau nuo 2020-08-31 d. ji atnaujinama. Pagrįstai manome, kad tai yra sąmoningas savavaldžiavimas piktnaudžiaujant tarnybinėmis pareigomis, bet ne COVID-19 grėsmės užkardinimas.

Tačiau daliai masinių renginių šie VESOC vadovo sprendimai ir SAM įsakymai netaikomi, nors pačiuose sprendimuose ir įsakymuose tai nenustatyta. Šių renginių organizatoriai, neužtikrinę VESOC vadovo sprendimų ir SAM ministro įsakymų reikalavimų laikymosi renginiuose, nenubausti, NVSC prie SAM ir SAM jokių tyrimų dėl COVID-19 paplitimo grėsmės šiuose renginiuose nevykdo, kodėl taip elgiasi, nepaaiškina.

Asmenims, atvyksiems iš daugelio užsienio šalių, VESOC vadovo sprendimais ir SAM įsakymais vėl nustatytas privaloma 14 d. saviizoliacija. Tačiau tais pačiais sprendimais įteisintos išimtys, kuriomis pasinaudojo apie 6700 iš 8500 to prašiusiųjų, kuriems leista vykti į darbą, šventes, renginius, skirtus Baltarusijos įvykiams. Nepaaiškinta, kodėl buvimas saviizoliacijoje ne namuose, bet darbe, šventėse, renginiuose dėl įvykių Baltarusijoje ir kitur yra mažiau pavojingas kitiems asmenims, kurie gali užsikrėsti, nei saviizoliacija namuose. G. LR VESOC vadovas ir SAM paskelbė sprendimus, įsakymus, kad saviizolliacija asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš Baltarusijos, panaikinama nuo 2020-08-24 d., tačiau nuo 2020-08-31 d. ji atnaujinama. Pagrįstai manome, kad tai yra sąmoningas savavaldžiavimas piktnaudžiaujant tarnybinėmis pareigomis, bet ne COVID-19 grėsmės užkardinimas.

Skelbta, kad LR Vyriausybė valstybės masto ekstremaliąją situaciją ir karantiną dėl COVID-19 grėsmės paskelbė pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas. Tačiau paskutinieji LR VESOC vadovo sprendimai ir SAM įsakymai prieštarauja 2020-08-19 d. paskelbtoms PSO rekomendacijoms, kuriose neberekomenduojama atvykusiems iš užsienio taikyti saviizoliaciją, PSO rekomenduoja, kad dėl COVID-19 susirgimų reikėtų greitai identifikuoti tuos, kurie nešioja virusą ir juos izoliuoti ligoninėse ar namuose.

A.Veryga, S.Skvernelis, R.Karbauskis viešai skelbia, kad antroji COVID-19 banga prasidės konkrečią dieną (š.m. spalio 1 d.), apribojimai renginiams uždarose patalpose įvedami nuo š.m. rugsėjo 1 d. Viešai neskelbiamos mokslinėmis išvadomis ir teisiniais argumentais pagrįstos priežastys tokioms priemonėms, jos tokios skelbiamos tik Lietuvoje, todėl yra pagrindas manyti, kad tai yra susiję su artėjančiais LR Seimo rinkimais. Tokiu būdu faktiškai draudžiami ne valdančios koalicijos kandidatų susitikimai su rinkėjais, o valdančios koalicijos kandidatai, nenusišalinę nuo atsakingų pareigų LR Vyriausybėje ir LR Seime, priiminėja ir viešai reklamuoja LR Vyriausybės nutarimus ir VESOC vadovo sprendimus, SAM įsakymus, kurie sudaro išskirtines sąlygas šiems kandidatams reklamuotis rinkėjams, kaip kovotojais su COVID-19 grėsme, pažeidžiant kitų kandidatų į LR Seimą lygiateisiškumą.

A.Veryga paskelbė, kad „Sudaryta pirmoji sutartis dėl vakcinų nuo koronaviruso (COVID-19) įsigijimo. Pagal ją Lietuvai numatyta daugiau nei 1,8 mln. vakcinos dozių pagal š.m. rugpjūčio 27 d., Europos Komisijos (EK) sutartį su farmacijos įmone „AstraZeneca“. Nurodyta, kad dar tik laukiama šios vakcinos klinikinių tyrimų sėkmingumo. EK iš šio gamintojo perka 300 mln. vakcinos dozių su galimybe įsigyti dar 100 mln. Pagrįstai manome, kad įsipareigoti mūsų valstybės vardu už nenurodytą sumą pirkti medikamentą, kurio klinikiniai tyrimai dar net neatlikti, turi akivaizdžius korupcijos požymius. Be to, pagal Lietuvos Respublikos ir ES stojimo sutartį, sveikatos apsauga yra Lietuvos Respublikos, bet ne ES kompetencija. Todėl tai yra ir Lietuvos valstybės išdavystė, nes sprendimas dėl visų Lietuvos gyventojų vakcinavimo be jokio pagrindimo neteisėtai perduotas EK-ai.

 

Dėl nurodytų priežasčių ir akivaizdžių dvigubų standartų dėl teisės aktų laikymosi ir nesilaikymo kovojant su COVID-19 grėsme, akivaizdaus ir tyčinio neveikimo Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Z. Vaišvila pateikė šiuos reikalavimus Lietuvos valstybės institucijoms:

  1. NVSC prie SAM, VESOC vadovui ir SAM, VRM (policijai):

1.1 Ištirti COVID-19 paplitimo grėsmes mūsų nurodytuose viešuose renginiuose ir kituose įvykiuose.
1.2 Nubausti mūsų nurodytų viešų renginių ir kitų įvykių organizatorius.
1.3 Netiriant šių grėsmių ir nebaudžiant prasižengusiųjų, pateikti moksliškai ir teisiškai pagrįstas tokio neveikimo priežastis.

  1. LR Vyriausybei, VESOC vadovui A. Verygai ir SAM – pateikti moksliškai ir teisiškai pagrįstą, taip pat ir kitą informaciją bei ją patvirtinančią medžiagą, kurios pagrindu dėl COVID-19 grėsmės:

2.1 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbta valstybės masto ekstremali situacija ir karantinas bei jo atšaukimas, priimami visi dėl to Vyriausybės ESK sprendimai ir SAM įsakymai bei VESOC vadovo sprendimai, visas LR Vyriausybės gautas PSO rekomendacijas bei įrodymus, kada jos gautos;
2.2 LR Vyriausybė prasidėjus karantinui pakvietė LR piliečius grįžti į Lietuvą ir neizoliavo jų net 14 dienų asmenų, net grįžusių ir atvykusių iš rizikos dėl COVID-19 grėsmės valstybių;
2.3 šiame mūsų prašyme nurodytuose renginiuose ir įvykiuose valstybės institucijos neveikė sutinkamai su LR teisės aktų reikalavimais;
2.4 skelbiama, kad antroji COVID-19 banga prasidės konkrečią dieną (š.m. spalio 1 d.);
2.5 Lietuvos Respublika, pažeisdama Lietuvos Respublikos ir ES stojimo sutartį, nusprendė atiduoti savo kompetenciją Europos Komisijai pagal  š.m. rugpjūčio 27 d. EK ir farmacijos kompanija „AstraZeneca“ kuriamos vakcinos, kurios klinikiniai tyrimai neatlikti; pateikti šią sutartį ir Lietuvos Respublikos veiksmus pagrindžiančius dokumentus, sutartis ir kt., pateikti informaciją, kiek tai kainuos mūsų valstybei ir kiek jau sumokėta, kokiu būdu bus užtikrinamos Lietuvos Respublikos piliečių sveikatos ir gyvybės saugumo garantijos, kokia EK ir „AstraZeneca“ atsakomybė dėl šios neidentifikuotos vakcinos naudojimo;
2.6 paskelbta, kad nuo 2020-08-24 d. panaikintas saviizoliacijos reikalavimas asmenims, atvykusiems į Lietuvą iš Baltarusijos, o nuo 2020-08-31 d. – vėl atnaujinamas.
2.7 Dėl šios informacijos, nesudarančios valstybės paslapties, pateikimo, paruošus ją, sutinkamai su Lietuvos Nepriklausomybės Aktos signataro statusą reguliuojačiu įstatymu nedelsiant priimti Zigmą Vaišvilą drauge su Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovais.

  1. LR VRK – atlikti tyrimą dėl viešai skelbiamos kandidatų į LR Seimą Ramūno Karbauskio, Aurelijaus Verygos, Sauliaus Skvernelio informacijos, kad antroji COVID-19 banga prasidės konkrečią dieną (š.m. spalio 1 d.), šios informacijos pagrįstumą ir jos panaudojimą, priimant LR Vyriausybės nutarimus ir VESOC vadovo sprendimus, SAM įsakymus, apribojant renginius uždarose patalpose, tokiu būdu faktiškai draudžiant ne valdančios koalicijos kandidatų į LR Seimą susitikimus su rinkėjais, o valdančios koalicijos kandidatams, nenusišalinusiems nuo atsakingų pareigų LR Vyriausybėje ir LR Seime, priiminėjant LR Vyriausybės nutarimus ir VESOC vadovo sprendimus bei SAM įsakymus, kurie sudaro išskirtines sąlygas šiems kandidatams ir jų vadovaujamam Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminiam sąrašui reklamuotis rinkėjams, kaip kovotojais su COVID-19 grėsme, pažeidžiant kitų kandidatų į LR Seimą lygiateisiškumą.

  2. LR Generalinei prokuratūrai:

4.1 Išreikalauti iš LR Vyriausybės mūsų nurodytą informaciją ir medžiagą, pagrindžiančią dvejopų standartų taikymą dėl reikalavimų taikyti LR teisės aktus, reglamentuojančius COVID-19 grėsmės užkardinimą skirtingose vietose, renginiuose.
4.2 Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tarnybos pareigų neatlikimo nurodytų valstybės institucijų vadovams ir atsakingiems darbuotojams, pareigūnams šiame prašyme nurodytų renginių ir įvykių atvejais.
4.3 Nustačius, kad nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tarnybinių pareigų neatlikimo ir atsisakius pradėti dėl to ikiteisminį tyrimą, pradėti ginti viešąjį interesą, inicijuojant teismuose proceso atnaujinimą bylose, kuriose nuvo nubausti LR piliečiai dėl LR teisės aktų (VESOC vadovo sprendimų, SAM ministro įsakymų) nesilaikymo, reikalaujant panaikinti šias bausmes.
4.4 Pradėti ikitesiminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir savavaldžiavimo, paskelbiant, kad privaloma saviizolliacija asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš Baltarusijos, panaikinama nuo 2020-08-24 d., tačiau nuo 2020-08-31 d. ji atnaujinama.
4.5 Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir valstybės išdavystės Lietuvos Respublikai įsigyjant/įsipareigojant įsigyti farmacijos įmonės „AstraZeneca“ kuriamą vakciną, kurios klinikiniai tyrimai neatlikti.
4.6 Priimant procesinius sprendimus dėl prašymų pradėti ikiteisminį tyrimą, atsižvelgti ir į LR Konstitucinio Teismo 2020-08-28 nutarimą, kuriuo patvirtinta, kad LR Seimo nutarimas suteikti šiuo metu veikiančiai Lietuvos Respublikos Vyriausybei prieštarauja LR Konstitucijai.

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu:

valdybos pirmininkas  dr. Zigmas Vaišvila, valdybos narys Tauras Jakelaitis ir Saugos ir sveikatos apsaugos darbo grupės vadovė, Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos l.e.p. vadovė dr. Nendrė Černiauskienė

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila