Lietuvos Visuomenės Tarybos Pranešimas spaudai „Dėl krizės Lietuvoje“ (papildyta Zigmo Vaišvilos video kreipimusi)

Lietuvos Visuomenės Tarybos
Pranešimas spaudai „Dėl krizės Lietuvoje“

2020 m. kovo 24 d. Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba dėl krizės Lietuvoje kreipiasi į Lietuvos visuomenę – žmones, organizacijas ir politines partijas, kviečiant atmesti visa tai, kas mus skiria vienus nuo kitų, susitelkti ir skubiai steigti Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisiją ir Visuomenės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, jo padalinius miestuose ir rajonuose.

Lietuvos valdžiai, pasigyrusiai, kad koronoviruso pandemijai pasiruošė bene geriausiai, teko prisipažinti, kad iki šiol faktiškai dirbo tik visapusiškų tinkamų įgaliojimų tam neturinti Sveikatos apsaugos ministerija, dėl informacijos slėpimo praradusi net medikų pasitikėjimą. Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija, privalanti priimti sprendimus dėl krizės suvaldymo, paskutinį kartą buvo susirinkusi tik kovo 12 d., nesuformuotas Valstybės ekstremaliųjų sitaucijų valdymo centras, teisiškai nesureguliuotas faktinis ekonomikos sustabdymas naktiniu kovo 14 d. Vyriausybės nutarimu dėl karantino Lietuvoje paskelbimo.

Seimas nedirba, Respublikos Prezidentas apgailestauja, kad Seimas nedirba, Vyriausybės veiksmai nederinami su Seimu ir Respublikos Prezidentu.

Lietuvos valdžios neveikimas tampa grėsme Lietuvos valstybei.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnis nustato, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

Sparčiai didėjančios suirutės akivaizdoje būtina sutelkti visas geranoriškas ir dalykiškas visuomenės pajėgas, koordinuoti mūsų veiklą, daryti ją bendra. Tik susitelkę ir remiami žmonių sugebėsime priversti Lietuvos Konstitucijoje įrašytas valdžios institucijas atsitokėti ir tapti realiai veikiančiomis, laiku priiminėjančiomis būtinus sprendimus, įstatymus.

Tik žinodami tikrąją padėtį ir tik drauge galime sutelktai pasipriešinti vis didėjančiai suirutei ir išlikti valstybe, Tauta. Tik taip atkursime tai, kas iš mūsų apgaule ir neteisėtai buvo atimta.

Tikimės, kad rinkiminės ambicijos bus pastūmėtos į šoną, nedirbantis ar išsigandęs Seimas prisimins konstitucinę pareigą būti Tautos atstovybe ir spręsti gyvybiškai svarbius Tautos ir valstybės išlikimui klausimus. Esminiai Lietuvos Visuomenės Tarybos siūlymai visoms Lietuvos valdžios institucijoms pateikti 2020 m. kovo 22 d. kreipimusi. Kreiptasi į Lietuvos Visuomenės Tarybos narį Naglį Puteikį dėl šių siūlymų svarstymo Seime.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba šiam siūlymui įgyvendinti savo atstovais paskyrė Saugos ir Sveikatos darbo grupės vadovę dr. Nendrę Černiauskienę ir valdybos pirmininką Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą dr. Zigmą Vaišvilą. 

Kviečiame Lietuvos piliečius ir organizacijas susisiekti su Lietuvos Visuomenės Taryba: info@lietuvosvisuomenestaryba.lt arba valdyba@lietuvosvisuomenestaryba.lt .

2020 m. kovo 24 d. posėdyje Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba patvirtino ir Lietuvos Visuomenės Tribunolo Statuto projektą, nutarė jį skelbti visuomenės svarstymui.