Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.7 „Tu kaltas! Tai tu kaltas!“ (visai vaikiška pasaka prieš miegą)

Siaubiamiškio pasaka Nr.7 „Tu kaltas! Tai tu kaltas!“ (visai vaikiška pasaka prieš miegą)

 

Mūsų Didysis Pasakorius vis dar neišleidžia prisižadėtos pasakų knygos „Siaubiamiškio pasakos“, kurios sukūrimą Lietuvos kultūros taryba 2020 metais pripažino vertu pandemijos metų stipendijos. Bandžiau jam padėti. Parašiau šešias Siaubiamiškio pasakas, bet knygos vis dar nėra. Nusprendžiau prieš naktį vaikučiams paporinti dar vieną Siaubiamiškio pasaką, visiškai vaikišką. Kad ir suaugusieji suprastų.

Kai ginčuose vaikai pritrūksta argumentų, jie panaudoja paskutinį, tačiau patikrintą ir tvirtą: „Tu kaltas!“ Bet ir kitas besiginčijantis iš peties kerta atgal: „Tai tu kaltas!”

Tačiau gūdžios Siaubiamiškio šalies teisėsauga išspręs bet kokį ginčą! Ji viską patikrins ir pelnytai nuteis nusikaltėlius. Vienas jų – nepaklusnusis Zigmas. Buvo toks 1964 metais sukurto filmo “Marš, marš, tra-ta-ta!“ herojus Zigmas. Siaubiamiškio šalies, dar vadinamos ir Centijos vardu, valdovė, įpratusi minią valdyti pavaldinių pistoleto šūviais, treptelėjo savo gražiąja kojyte – ir akylas saugumas paskelbė Zigmą nacionaline grėsme Centijai, o pagal pačius skaidriausius šios šalies įstatymus atėmė ir jo turtą. Tačiau tas Zigmas vis dar kruta!

Tuomet Zigmui patvarkyti buvo pasitelkta nusipelniusi gyventi geriau prokurorė Rasa, kuriai talkino mažiau nusipelniusi tyrėja Janina. Jos nusprendė, kad Zigmas blogai tvarkė savo turto apskaitą. Kad Zigmas nespurdėtų, jos surinko apie Zigmą ir jo mylimąją Jadzę, jų vaikus, giminaičius ir pažįstamus jų visų gyvenimo dosje nuo istorinių 2000 metų. Tyrėja Janina policijos specialistei išskirtinai gražiu Neringos vardu iš gausybės šių įrodymų patikėjo atrinkti tuos, kurie būtų susiję su Zigmo blogai tvarkyta turto apskaita. Ir nesvarbu, kad jis jau nebeturi šio turto. Svarbu tvarkingai organizuoti teisinį procesą ir nustatyti bausmę!

Tačiau tyrėja Janina pasirodė tikra Centijos šalies išdavike besanti. Ji perdavė Zigmui ir dar pasirašytinai (!) ne tik įrodymus dėl jo turto apskaitos tvarkymo (procesas Centijos teisme turi būti lygiateisiškas!), bet ir visą apie jo šeimą surinktą informaciją! Ir kilo kipišas – Zigmas viešai paskelbė, kad be teismo leidimo apie jo šeimą surinkta didžiulė informacija! Visiems Centijos pareigūnams buvo nurodyta apsimesti, kad nieko neįvyko. O vyniotis iš padėties liepė teisėjui garbingu Centijos šalyje Mindaugo vardu.

Nuoširdžios užuojautos nusipelnęs uolus teisėjas Mindaugas Zigmui ir jo šeimai iškart paskelbė, kad Zigmo baudžiamojoje byloje šių įrodymų nėra. Tačiau įvyko dar viena nelaimė – aukštesnė teisėja Jurgita dar kartą tam Zigmui nukopijavo ir pasirašytinai perdavė tuos pačius įrodymus! Tada ir žemesniam teisėjui Mindaugui teko sutikti, kad šie įrodymai byloje yra… Ir tada prokurorė Rasa suprato, kad ji gali likti atpirkimo ožka. Ką daryti?! O gi MELUOTI! Kitos išeities tiesiog nėra. Ir prokurorės Rasos logika teisinga – jei skęs ji, tai drauge nusitemps ir kitus! Tad reikia priversti ir kitus meluoti, kad šių įrodymų byloje nėra! Nors jie yra!

Tačiau prokurorės Rasos nurodymui meluoti kurį laiką nepasidavė teisėjos Jurgitos prispaustas teisėjas Mindaugas, kuriam buvo patikėta atsakinga užduotis nuteisti Zigmą.

Tačiau tas nepailstantis Zigmas išdrįso net Centijos teisme pasakyti prokurorei Rasai, kad ji melagė. Koks įžūlumas! Juk prokurorei Rasai pažadėta, kad ji nusipelnė gyventi geriau. Ir tyrėjai Janinai po šio tyrimo suteiktas auštesnis pareigų laipsnis. Tik Zigmas trukdo. Ir nusprendė teisėjas Mindaugas teisme apklausti Centijos  finansų policijos specialistą Artūrą. Ir še tau, boba, devintinės! Patyręs specialistas Artūras ėmė ir paliudijo, kad su kolegomis apžiūrėdami laikmeną su įrodymais apie Zigmą, jie matė ir daugybę falų su to Zigmo asmeniniais dokumentais, nuotraukomis!.. Dar vienas išdavikas ar Centijos šalyje jau tokia netvarka!?

Tas Zigmas ėmė ir pareiškė teisme nušalinimą akiplėšiškai meluojančiai prokurorei Rasai. Ką daryti teisėjui Mindaugui, jau ne kartą teismo posėdžiuose paaiškinusiam, kad šie įrodymai apie tą Zigmą byloje yra? Nušalinsi prokurorę – bus blogai pačiam teisėjui. Po ką tik laimingai jam pasibaigusios drausmės bylos Centijos šalis jį vis tik paliko teisėju! Negalima nuvilti tų, kurie juo patikėjo ir patikėjo jam šią tikrai nelengvą misiją! Tad ką daryti, vaikučiai, nelaimingam teisėjui Mindaugui, kaip jam pasielgti?

Ir staiga nušvitimas įvyko teismo posėdyje – teisėjas Mindaugas užsipuolė patį Zigmą! Kur, Zigmai, šie įrodymai byloje!? Zigmas nurodo teisėjui bylos tomą ir lapą-voką su laikmena. Teisėjas nervingai pakilnoja bylos tomą ir vėl klausia to Zigmo – kur!? Zigmas teisėjui rodo atspausdintą lapą su policijos specialistės Neringos pažyma apie šių elektroninių įrodymų suformavimo datą ir jų dydį, paaiškina, kad finansų policijos specialisto Artūro, tyrėjos Janinos ir kriminalinių tyrimų specialisto Rimanto apžiūrėtus šiuos įrodymus pati prokurorė Rasa su kaltinamuoju aktu perdavė teismui. Teisėjas Mindaugas posėdyje jau šaukte šaukia Zigmui – kur jie??? Tas Zigmas paaiškina, kad teisėjas gali pasiimti iš nurodyto voko elektroninę laikmeną, įdėti ją į kompiuterį ir atidaryti šį atskirą failą, neįdėtą į jokį aplanką, apžiūrėti jį ir atspausdinti, apžiūrėti kitus failus… Teisėjo Mindaugo nervai jau visiškai nebeatlaiko įtampos – jis šaukte šaukia: „Zigmai, jūs melagis!!!…“ Tačiau tas Zigmas kantrus ir tyli, neatsikerta teisėjui Mindaugui žodžiais: „Teisėjau, jūs melagis!“

O prokurorė Rasa tyli – ji į bedugnę jau tempiasi teisėją Mindaugą. O gal ir finansų policijos specialistą Artūrą? Šis spartuolis paliudijo teisme, kad per tris valandas drauge su tyrėja Janina ir kriminalistu-specialistu Rimantu atvėrė ir apžiūrėjo visus specialistės Neringos suformuotus 152,62 GB elektroninių dokumentų! Tas Zigmas ne toks gabus – per tris savaites tesugebėjo peržiūrėti labai nedidelę šių failų dalį…

Saldžių sapnų mažyliai… Nesipykite, nesimuškite… Siaubiamiškio pasakų prieš miegą neklausykite… Ir užaugsite didučiai!

Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis), 2021-05-20