Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2019 m. kovo 6 d. Vilnius

2019 m. kovo 6 d. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos posėdyje dėl sąmoningo ir tyčinio Valdybos nutarimų nevykdymo (kasos dokumentų neperdavimo, kandidatų į narius ir narių užpildytų dokumentų neperdavimo, šių dokumentų su asmens duomenimis perdavimo pašaliniams asmenims, elektroninio susirašinėjimo su nariais ir kandidatais į narius ištrynimo, Lietuvos visuomenės tarybos FB-o paskyros valdymo neperdavimo), tuo vykdant galimai nusikalstamas veikas, Valdyba, remdamasi Lietuvos Visuomenės Tarybos Įstatų 43-čiu straipsniu, skelbiančiu, kad „Dėl šiurkščių LVT Įstatų pažeidimų Valdyba turi teisę sustabdyti bet kurio LVT nario narystę ar pašalinti narį iš LVT“, nutarė pašalinti iš Lietuvos Visuomenės Tarybos narių Zenoną Andrulėną, taip pat uždraudė jam naudotis Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu prisistatančiais elektroniniais adresais.

2019 m. kovo 6 d. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos posėdyje Valdybos nariams Jonui Mažintui ir Aurimui Drižiui buvo paaiškinta ir pasiūlyta susipažinti su pateiktais valdybos posėdžių protokolais ir išrašais iš banko sąskaitos, patvirtinančiais, kad Lietuvos Visuomenės Taryba nevykdo Stanislovo Tomo projekto dėl pažeistų pensininkų teisių gynimo ir nerenka dėl to jokių lėšų. Valdyba paprašė Aurimo Drižiaus, kad „Laisvas laikraštis“ paneigtų nurodytus tikrovės neatitinkančius teiginius „Laisvo laikraščio“ straipsniuose.

LVT Valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila