Vyriausioji rinkimų komisija prieš Lietuvos piliečius?

Vyriausioji rinkimų komisija prieš Lietuvos piliečius?

Tokia yra piliečių iniciatyvinės grupės, siekiančios surengti referendumą dėl vienmandatės rinkimų sistemos įteisinimo rinkimams į Seimą ir Savivaldybių tarybas, patirtis.

Viskas prasidėjo taip: asociacija „Pilietinės savivaldos sąjunga“ nusprendė registruoti VRK iniciatyvinę grupę referendumui paskelbti, siūlydami tokius sprendimus: 1) rinkimams į Seimą ir Savivaldybių tarybas įteisinti tik vienmandatinę (mažoritarinę) rinkimų sistemą; 2) seniūnijoms suteikti visas savivaldos teises.

Grupės registravimas buvo sunkus, nes Vyriausioji rinkimų komisija, užuot geranoriškai bendravusi su grupe, ieškojo priežasčių jos neregistruoti – siuntė mūsų prašymo tekstą Seimo Teisės departamentui, po to vėl į posėdį kvietė visą grupę, nors pirmajame posėdyje visi grupės nariai aiškiai pasisakė už sprendimų tekstus. Kadangi į antrąjį posėdį susirinko reikiamas grupės narių skaičius (tikriausiai buvo tikimasi, kad pritrūks), VRK patvirtino referendumu priimti siūlomą sprendimą – „įteisinti vienmandatinę (mažoritarinę) rinkimų sistemą rinkimams į Seimą ir Savivaldybių tarybas“, tačiau padalijo jį į du atskirus klausimus ir išdavė du skirtingus parašų rinkimo lapus: vienus – „Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą, kitus –Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą, taip apsunkindama parašų rinkimą.  O sprendimo – „Seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises“ – išvis neregistravo, nes VRK… „nesuprato“, ką tai reiškia, ir nubalsavo – prieš.

Skaitytojas gali suabejoti – ir mes, grupės nariai, nebuvome tikri, kad VRK nariai sąmoningai darė kliūtis mūsų iniciatyvos registravimui, bet kai VRK numatė, kad iniciatyvos agitacijai skirtos laidos vyks paskutinį – šeštą – parašų rinkimo mėnesį, abejonės išsisklaidė – supratome, kad VRK nariai, deleguoti į komisiją Seimo Pirmininko, Lietuvos Prezidentės, Teisingumo ministro, teisininkų draugijos ir politinių partijų, sutartinai veikia prieš Lietuvos piliečius, sutrukdydami jiems pasinaudoti Konstitucine teise – referendumu priimti sprendimą.

Šio fakto niekaip kitaip negalima paaiškinti, nes referendumo iniciatyvinė grupė VRK registruota 2018 m. gruodžio 21 d., o agitacinės laidos, kurių metu Lietuvos piliečiai gali sužinoti apie referendumą, o sužinoję – prisidėti prie parašų rinkimo, bus rengiamos (grupės net nepaklausus, kada pageidautume) paskutinį parašų rinkimo mėnesį – birželį. Ne parašų rinkimo pradžioje, bet pabaigoje, kai jau laikas rinkti ne parašus, bet parašų lapus susirinkti.

VRK – viena iš aukščiausių valstybės institucijų, veikianti valstybės vardu, mūsų atveju suveikė prieš Lietuvos piliečius apribodama piliečių teisę į savalaikę informaciją ir taip sutrukdydama piliečių teisei išreikšti pilietinę valią.

Lieka vienintelis klausimas – tai valstybės institucijos nesąmoninga klaida ar sąmoningas veiksmas ginant esamą sistemą?

Referendumo iniciatyvinė grupė    (koordinatoriai :  Jonas Kaminskas  86165390;  Eugenijus Paliokas  869834246)

Pasirašyti už iniciatyvą galima čia:  https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos