LVT Valdyba. DĖL GLOBALIŲ SUSITARIMŲ DĖL MIGRACIJOS IR PABĖGĖLIŲ PERKĖLIMO

Lietuvos Respublikos Seimo Valdybai
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

DĖL GLOBALIŲ SUSITARIMŲ DĖL MIGRACIJOS IR PABĖGĖLIŲ PERKĖLIMO

2018 m. gruodžio 5 d. Vilnius

Lietuvos Vyriausybė paskelbė, kad ketina pasirašyti Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinę saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartį“. Viešai skelbiama, kad š. m. gruodžio 10-11 d. Maroke bus pasirašomas ne tik šis JTO paktas dėl migracijos, bet ir JTO paktas dėl pabėgėlių. Šie dokumentai yra įpareigojantys valstybėms, numatytos didžiulės migrantų perkėlimo į konkrečias valstybes kvotos, kurios faktiškai reikštų valstybių ir tautų panaikinimą.

Apie JTO paktą dėl pabėgėlių pakto pasirašymo Lietuvos valdžia nieko neskelbia.

Su Lietuvos Respublikos piliečiais nederintos ir nuo jų slepiamos šios sutartys, kurių nuostatų ir teisinio reguliavimo Lietuva įsipareigotų laikytis ir kurios ne tik apribotų mūsų valstybės suverenitetą, bet sudarytų Lietuvos piliečių neaptartą ir jiems neskelbiamą egzistencinę grėsmę mūsų valstybei ir Tautai.

Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad sprendimus dėl svarbiausių mūsų valstybei ir Tautai klausimų priima Lietuvos piliečiai. Šie klausimai net nesvarstyti Tautos atstovybėje Lietuvos Seime.

Lietuvos Respublikos piliečiai niekam, nei Lietuvos Respublikos Prezidentui, nei Vyriausybei nesuteikė Lietuvos Respublikos vardu mandato priimti sprendimus dėl šių sutarčių. Todėl:

  1. Reikalaujame, kad LR Prezidentė, Ministras Pirmininkas, Vidaus reikalų ministras nedelsiant priimtų Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos atstovus ir pateiktų šias dvi sutartis, jas lydinčius dokumentus, sprendimus ir įgaliojimus, kurių pagrindu LR Vyriausybė įpareigojo šias sutartis pasirašyti LR Vidaus reikalų ministrą ar kitus atstovus. Reikalaujame nedelsiant šiuos įgaliojimus panaikinti;
  2. Šį raštą pasirašau ir kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kad tuo atveju, jei Jūs Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos Valdybos atstovų ir manęs nepriimtumėte š. m. gruodžio 6 d., tai vadovaudamasis signataro statuso įstatymo man suteiktomis teisėmis pranešu Jums, kad š. m. gruodžio 7 d. atvyksiu pats su Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos Valdybos atstovais pas Jus visus iš eilės pasiimti prašomą informaciją ir dokumentus, jų tarpe ir sprendimus dėl įgaliojimų pasirašyti šias dvi sutartis ir šių įgaliojimų panaikinimo dokumentus;
  3. Reikalaujame, kad Seimas skubos tvarka (tam pakanka Seimo Pirmininko teikimo) sustabdytų LR Vyriausybės išduotų įgaliojimų dėl šių dviejų sutarčių pasirašymo Lietuvos Respublikos vardu veikimą;
  4. Šių dviejų sutarčių pasirašymo atveju perspėjame Jus dėl Jūsų asmeninės teisinės atsakomybės už priesaikos Lietuvos Respublikai sulaužymą.

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos Valdybos vardu
Valdybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

2018-12-05 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencija: