LVT Valdyba. DĖL PATEKIMO Į MINISTERIJOS PATALPAS IR DERYBŲ PRADŽIOS

Lietuvos Respublikos laikinai einančiam švietimo ir mokslo ministro pareigas Rokui Masiuliui

Kopija: streikuojantiems mokytojams

DĖL PATEKIMO Į MINISTERIJOS PATALPAS IR DERYBŲ PRADŽIOS

2018 m. gruodžio 10 d. Vilnius

Š.m. gruodžio 7 d. darbo dienos metu drauge su kitais Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos nariais atvykome į Švietimo ir mokslo ministeriją susitikti su streikuojančiais mokytojais.

Nemaloniai buvome nustebinti, kad darbo dienos metu ministerijos durys rakinamos, patekimas į ministeriją ribojamas. Man pateikus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro pažymėjimą ir paprašius įleisti drauge atėjusius Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narius, buvome įleisti ir susitikome su mokytojais.

Nemaloniai nustebino ir tai, kad į ministeriją neįleidžiami net streikuojančių mokytojų artimieji, šeimos nariai. Tikimės, kad pasikeitus ministerijos vadovui, šie nesusipratimai bus išspręsti.

Prašome skubiai pateikti informaciją ir nurodyti teisinį pagrindą, kodėl ministerijos durys darbo dienos metu yra rakinamos, trukdant į ministeriją patekti interesantams. Taip pat prašome užtikrinti, kad pas streikuojančius mokytojus galėtų pateikti juos lankantys artimieji ir kolegos. Fizinis ribojimas šiems mokytojams išeiti iš ministerijos ir grįžti yra nesuprantamas ir necivilizuotas, nesuderinamas su demokratinės valstybės, kokia prisistato Lietuvos Respublika, nuostatomis.

Pabendravus ministerijoje su streikuojančiais mokytojais paaiškėjo pagrindinis dalykas. Gerb. ministre, iki Jūsų paskyrimo laikinai vadovauti ministerijai derybos praktiškai nevyko.

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo laikotarpiu visus klausimus stengėmės spręsti kantrumu, pakantumu kitai nuomonei ir derybomis. Todėl nuoširdžiai kviečiame Jus neatidėliotinai pratęsti Jūsų pradėtas derybas su streikuojančiais mokytojais. Jie šį streiką, teisėtą protesto formą, pradėjo, nes tam turi pagrindą. Vyriausybės nesikalbėjimas su jais ar kalbėjimasis ultimatumų kalba – tai nėra išeitis iš šios padėties.

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos švietimo darbo grupė siūlosi tarpininkauti Jūsų ir streikuojančių mokytojų derybose, jei abi pusės nuspręstų, kad mūsų tarpininkavimas gali būti naudingas Jūsų susikalbėjimui ir dalykiško sprendimo radimui.

Nuoširdžiai tikimės, kad didžiąsias šventes visi mokytojai galės sutikti su savo šeimomis.

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos Valdybos vardu

Valdybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila