Oficialus LVT Valdybos pranešimas

                             

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos
PRANEŠIMAS

 

Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT), k.304973418, valdybos 2021-05-10 sprendimu 2021-06-12 12 val. KTU ar (ir) nuotoliniu būdu (tikslinama bus www.lietuvosvisuomenestaryba.lt) kviečiamas LVT eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Dienotvarkė:

1. 2020 m. veiklos ataskaita:

1.1. LVT metinė finansinė ataskaita;
1.2. Valdybos ataskaita;
1.3. Revizijos komisijos ataskaita;
1.4. Etikos ir procedurų komisijos ataskaita.

2. LVT valdybos narių rinkimai.

3. Etikos ir procedūrų komisijos dviejų narių rinkimai.

4. Referendumo organizavimas.

Susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021-06-19 12 val., galios 2021-06-12 susirinkimo dienotvarkė.

Lietuvos Visuomenes Tarybos valdyba