Eugenijus Paliokas. Lietuvos Respublikos Herbas Teisme.

Lietuvos Respublikos Herbas Teisme


Anot Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto apylinkės teismo

 
pirmininko pavaduotojo pasirašyto rašto

 
Lietuvos Respublikos herbas

 
– toks:

 
Savo raštą Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas papuošė kitokiu raiteliu:

 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo tinklalapyje

 
irgi toks pats ženklas, kaip Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo pasirašytame rašte, bet ant teisėjų krūtinių

 
– vėl 

 
šitokie ženklai.

Tik Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo

 
teisėjai atitinka Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 44-jo straipsnio reikalavimus*.

 
Konstitucinis Teismas visada yra teisiausias..

 
O štai ir Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo rašte paminėtasis Benediktas Vanagas:

 
 
Vostok Europe, Limited Edition…

Gal ir Lietuvos Respublikos teisėjų sprendimai of limited responsibility?

Benediktai ir Lietuvos Respublikos teisėjai – kaip nutiko, kad šitokį kudlotauodegį žirgą su žeme besivelkančiais balno kutais, it susitarę, pasibalnojot?

Kas čia per burtai?

Ir kas čia per simbolizmas?

O gal manykim, kad smulkmena tai – pamanyk, truputį ne tokį raitelį pasikabino ant krūtinių Lietuvos teisėjai, kitokį, negu Lietuvos Teismų įstatyme parašyta, ne mūsų Vytį?

Jei taip manot, pabandykit truputį ne tokį vairuotojo pažymėjimą parodyt policininkui kai jus sustabdys ir paskui papasakokit mums, kas buvo atsitiko;)

Nepavyks jums policijai taip atsirašyti, kaip Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas atsirašė mums!

Todėl?

Ko gero.

Priminė man šis Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo pasirašytas raštas štai

 
ką… 

 
Paskaitykit šią anksčiau Lietuvos Respublikos, o dabar jau Jungtinių Amerikos Valstijų teisininkės Aldonos Meilutytės knygą:

 

* 44 straipsnis. Teismų ir teisėjų valdžios simboliai

Respublikos Prezidento nustatyta tvarka teismų posėdžių salėse turi būti Lietuvos valstybės vėliava ir Lietuvos valstybės herbas.

Lietuvos Respublikos teismų teisėjų valdžios simboliai vykdant teisingumą yra mantija ir ženklas – Lietuvos valstybės herbo atvaizdas.

P.S. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas šitaip atsakė į šį mūsų, šešių visuomenės atstovų, raštą:

 
Kaip matot, į pirmąjį mūsų pateiktą klausimą Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas paprasčiausiai NEATSAKĖ – parašė tai, ką mes ir taip žinojom iš teisėjos žodžių; taigi, „atsirašė“ nenurodydamas teisinio mūsų pašalinimo iš teismo posėdžių salės pagrindo, vietoj jo, kaip savo atsakymo motyvaciją, mums nurodydamas Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis.

Įdomu, vis tik, sužinoti, kokią grėsmę nepilnamečių interesams mes kėlėme būdami teismo posėdyje, kuriame buvo teisiamas „Laisvo laikraščio“ redaktorius, siekiant uždrausti jam rašyti apie pedofilijos bylą.

Antruoju gi klausimu galiu tepridurti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas, matyt, turi ne tik antrąjį Lietuvos Respublikos herbą, bet ir kitokį Teismų įstatymą, negu tą, kuris skelbiamas visuomenei. Nes pastarajame Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo nurodomas 42-sis straipsnis skelbia ką kita – štai ką:

42 straipsnis. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas paskirsto teisėjus į šio teismo skyrius, šaukia Teisėjų senatą, šaukia pirmąjį visuotinį teisėjų susirinkimą, tvirtina šio teismo raštvedybos instrukciją, tvirtina teismo vidaus struktūrą, siūlo iš paskirtųjų teisėjų Respublikos Prezidentui teikti Seimui Aukščiausiojo Teismo skyrių pirmininkus.

P.P.S. Aš Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo rašto negavau – jame mano elektroninio pašto adresas parašytas klaidingai.