Lietuvoje žodžio ATSIPRAŠAU nebeliko. Spaudos konferencija Seime.

Spaudos konferencijoje dalyvauja Profesorė Silvija Sondeckienė ir buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas.

Spaudos konferencijoje bus pristatoma LR Seimo valdybos pavedimu LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytos Darbo grupės dėl Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro Zigmo Vaišvilos kreipimosi į LR Seimo valdybą ištyrimo Ataskaita.

2018 m. sausio 5 d. kilo didžiulis viešas rezonansas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbus LGGRTC sukurtus dokumentus, kad a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius skelbiamas KGB agentu „Alksnis“, a.a. Donatas Banionis – KGB agentu „Bronius“, a.a. Saulius Sondeckis KGB agentu „Saliutas“.

Tyrimas Seime, nors ir neišsamus, patvirtino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro savavaldžiavimą, darbuotojų prisipažinimus, kad ši nepagrįsta informacija buvo sukurta ir paviešinta pažeidžiant įstatymus ir nustatytą tvarką, kad atsakinga už tai, visų pirma, LGGRTC Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė.

Lieka pats sunkiausias neišspręstas klausimas – tai atsiprašymas.