LVT žvilgsniu. Lietuva vėl kyla!

Už lango Lukiškių aikštėje ruošiasi koncertui. Lapkričio 9-tosios, Berlyno sienos griuvimo proga. Tie garsai tokie didingi, kad beveik atspindi prieš trisdešimt metų įvykusios griūties nuotaiką. Įsivaizduojate, nebereikia paslapčia kažkur pirkti muzikinių plokštelių, madingų drabužių, permokėti spekuliantams, viskas atsivėrė. Tai buvo psichologinis sprogimas. Tie jauni tuometiniai ilgaplaukiai jaunuoliai, merginos, žėrinčios akys. Išsivadavome iš komunistinės priespaudos. Gal ir Baltijos kelias tam padėjo? Kaip gi be lietuvių! Jie visada dalyvavo bet kokiuose pasaulinio lygio virsmuose, nes buvo stiprūs, žinantys, ko nori. Ir neapgausi jų šiandieną. Baigiasi naujos priespaudos laikas. Nauja karta po 30-ties metų kyla. Wind of change.