Zigmas Vaišvila. Pagerbkime mūsų Atgimimo simbolį – kardinolą Vincentą Sladkevičių

Pagerbkime mūsų Atgimimo simbolį – kardinolą Vincentą Sladkevičių

 

Šiandien a. a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osios gimimo metinės. Vieno mūsų Atgimimo simbolių pagerbimo diena. Tai suprato šaunuolis bibliotekininkas ir kraštotyrininkas iš Biržų kuklus Evaldas Timukas. Tai jis ne tik surinko šiai progai skirtą medžiagą, aukas ir deramą kardinolo pagerbimą jo tremties vietose, bet ir pastatė į vietą Lietuvos Seimą, privertęs jį paskelbti kardinolo V. Sladkevičiaus metus. Visapusiškai apsidirbęs mūsų Seimas, nustatęs, kad dėl kardinolo šmeižto kalta LGGRTC vadovė T. B. Burauskaitė, bet išliaupsinęs ją, kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais bespėjo paskelbti ne šiuos, o kitus 2021 metus, t.y. jo gimimo 101-ųjų metinių proga.

Padėkokime šiandien ir Kauno memorialinio kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus vadovei Irenai Petraitienei, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarei Irenai Andrukaitienei, kurios drauge su Evaldu Timuku triūsė dėl šio klausimo. Prisidėjo ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka bei Utenos kultūros centras.

Tik jų visų dėka įvyks šio garbingo jubiliejaus paminėjimo ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus pagerbimo renginiai jo tremties vietose, išleidžiama šiam Tautos Žmogui skirta atsiminimų knyga.

Š.m. rugpjūčio 22 d. Nemunėlio Radviliškyje (Biržų rajone) bus atidengtas koplytstulpis Vincento Sladkevičiaus Dvasinės tarnystės tremtyje atminimui (tremtis šioje vietovėje – nuo 1959 m. iki 1976 m.).

Š.m. rugpjūčio 22 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje atidaroma paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“. Tokie lotynų kalba surašyti žodžiai iš a.a. Vincento Sladkevičiaus herbo.

Š.m. rugpjūčio 23 d. Pabiržėje (Biržų rajone) prie klebonijos pastato atidengiama memorialinė lenta Vincento Sladkevičiaus atminimui (tremtis šioje vietovėje – nuo 1976 m. iki 1982 m.).

Š.m. rugpjūčio 23 d. Po parodos atidarymo įvyks atsiminimų knygos su gausia ikonografine ir dokumentine medžiaga „Savas tarp savų“ pristatymas visuomenei. Knygos sudarytojai – Evaldas Timukas ir Irena Andrukaitienė.

Šios knygos pavadinimas verčia viešai paklausti, tarp ko a.a. Vincentas Sladkevičius šiandien yra savas tarp savų? Kiek mūsų liko tų savų, kurie gerbia ne tik šį Žmogų ir jo atminimą, jo indėlį į Lietuvos laisvinimo kelią, bet ir gina jį, jo šviesų atminimą, tuo pačiu – ir Lietuvos garbę, jos Atgimimo ir Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją?

Šis klausimas – ne tik retorinis, nes tik signatarės Irenos Andrukaitienės dėka Lietuvos Seimas sutiko š.m. rugsėjo 2 d. ir Seime atidaryti šią parodą „Padaryk mane gerumo ženklu“. Tą pačią dieną Seime įvyks ir a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-mečio paminėjimo konferencija. Smagu buvo bent pasiūlymu prie to prisidėti.

Tad nebūkime abejingi. Pasimokykime iš šios kuklios istorijos. Pasirodo ir šiandieninėje Lietuvoje, susitelkus bent keliems žmonėms, galima šį bei tą nuveikti. Ir ne tik dėl savęs.

Zigmas Vaišvila, 2020-08-20